3.6.2023 | Svátek má Tamara


SLOVENSKO: Boj za tradiční rodinu

5.2.2015

Všechny, kteří mají v této době ještě pocit, že nás média informují skutečně o všem významném, co se děje ve světě kolem nás, bych rád upozornil na významnou akci, o které český mediální mainstream ostentativně mlčí. Již tento týden, 7. února 2015, proběhne totiž na Slovensku referendum o „ochraně rodiny“. Iniciátorem této akce je Aliance za rodinu (AZR), která sdružuje mnoho křesťanských spolků a organizací a jejíž zástupci se tímto krokem rozhodli postavit na obranu tradičních rodinných hodnot, na jejichž základě je postavena i naše společnost.

Slováci se budou moci ve všelidovém hlasování vyjádřit k otázce, zda by párům nebo skupinám osob stejného pohlaví měla být umožněna adopce a následná výchova dětí. Vyjádří se i k návrhu, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob kromě svazku jednoho muže a jedné ženy. Třetí otázka se pak týká skutečnosti, že by školy nemohly vyžadovat účast žáků na vyučování v oblasti sexuální výchovy nebo eutanazie. Pro doplnění jen uveďme, že Slovensko na rozdíl od jiných zemí EU dosud nezavedlo možnost registrovaných partnerství osob stejného pohlaví. V létě minulého roku navíc slovenští poslanci odhlasovali doplnění ústavy o ustanovení, že manželství tvoří svazek muže a ženy.

Členové Aliance za rodinu tímto podle svých slov nabízejí Slovensku možnost odmítnout sociální experimenty s dětmi a rodinami. Na dětech se totiž podle nich neexperimentuje, a to NIKDY! Žádné jiné soužití, kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou, se tak nemůže nazývat manželstvím, žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě či tři matky nenahradí otce. Zároveň je Aliance přesvědčena, že rodiče musí mít právo na výchovu svých dětí v souladu s jejich hodnotami a přesvědčením a škola je nemůže nutit do vzdělávání v oblasti sexuálního chování či v různých kulturně-etických otázkách bez jejich souhlasu.

Aby bylo referendum platné, je třeba více než padesátiprocentní účasti všech oprávněných voličů. Jakkoliv se slovenská média velice snaží co největší počet Slováků od hlasování odradit, měla by nás tato akce rozhodně zajímat. Na Slovensku se totiž bude hlasovat také o nás. Vítězství Aliance by samozřejmě bylo víc než jen velkým povzbuzením i pro české obránce tradičních hodnot.

Autor je senátor za ODS