3.10.2023 | Svátek má Bohumil


PRÁVO: Žoldnéři, dobrovolníci a interbrigadisté

15.3.2022

V médiích se objevily dva články. Putin prohlásil, že na zahraniční dobrovolníky se nebudou vztahovat jakékoliv ohledy (zřejmě jako na žoldnéře). A že sám najme syrské žoldnéře. To vyžaduje určité vysvětlení.

Už ve španělské občanské válce se bojů účastnili tzv. interbrigadisté, kteří podporovali jednu stranu války. Byli to dobrovolníci, jako i dnes. V tomto článku si ukážeme, jaký je rozdíl mezi dobrovolníkem – kombatantem a žoldnéřem.

Kdo je podle mezinárodního práva žoldnéř?

Je nepochybné, že zde probíhá mezinárodní ozbrojený konflikt. Tedy se uplatní Ženevské úmluvy a jejich dodatkové protokoly. Dle Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I). platí Čl.47 (Žoldnéři):

1. Žoldnéř nemá právo na status kombatanta nebo válečného zajatce.

2. Žoldnéř je osoba, která:

a) je specielně najata v místě nebo v zahraničí k tomu, aby bojovala v ozbrojeném konfliktu;

b) skutečně se přímo účastní nepřátelských akcí;

c) svoji účast v nepřátelských akcích motivuje hlavně osobním ziskem a stranou v konfliktu nebo jejím jménem je jí skutečně slíbena materiální odměna podstatně převyšující odměnu slíbenou nebo placenou kombatantům podobných hodností a funkcí v ozbrojených silách této strany;

d) není občanem strany v konfliktu ani nemá trvalé bydliště na území kontrolovaném stranou v konfliktu;

e) není příslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu, a

f) nebyla vyslána státem, který není stranou v konfliktu k plnění oficiálních úkolů jako příslušník jeho ozbrojených sil.

Tyto body musejí být splněny kumulativně, tj. všechny najednou. Nepostačí ani jen většina z nich.

(Připomínám, že nemůžete zajaté žoldnéře jen tak střílet, protože pořád se na ně vztahují lidskoprávní úmluvy, jen je můžete soudit za skutky, za které kombatanty soudit nesmíte, například za konkrétní bojové akce).

Jsou dobrovolníci žoldnéři?

Dobrovolníci na Ukrajině se organizují v ukrajinské cizinecké legii, která se jmenuje Mezinárodní legie územní obrany Ukrajiny, byla zřízena vládou Ukrajiny a je součástí jejích ozbrojených sil. Nemám informaci o tom, že by jim ukrajinská vláda platila dle odstavce c) nějaké horentní sumy. (Našel jsem jedinou zprávu o podezřelém inzerátu v USA, který ale sliboval bojovníkům úplně nesmyslnou odměnu, navíc v USA a přesahující plat vojáka v USA několikanásobně, a pak už nic, co by tuto zprávu potvrzovalo, a žádnou osobu, která by podle ní „narukovala“). Jinak to podle všeho vypadá, že podmínka dle bodu c) není splněna. Plus také na dobrovolníky platí bod e) - jsou příslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu (nestojí stranou, ale vstupují do ozbrojených sil Ukrajiny).

Takže zahraniční dobrovolníci, co vstoupí do oficiální jednotky, požívají status kombatanta dle Ženevských úmluv a dodatkových protokolů. Dle čl. 44 každý kombatant se stává válečným zajatcem, jestliže se ocitne v moci protější strany. Nakládání s válečnými zajatci upravuje třetí Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci a její porušení je zločin (ne že by to Rusko někdy trápilo).

Budou mít status kombatantů syrští žoldnéři? Zřejmě také ano. Putin už hovořil o dobrovolnících a zřejmě bude schopen je zařadit do struktury ozbrojených sil tak, aby definici odpovídali, navíc vojenský konflikt zde zjevně je (nejedná se o organizaci nějaké neoficiální bojůvky).

Takže shrnutí na závěr – dobrovolníci, zařazení do patřičné jednotky ukrajinské armády, nejsou žoldnéři a požívají všechna práva kombatantů.

Opravdu stručná prognóza na konec: Obrana Mikolaeva a dalších měst se drží, jsou i menší protiútoky, podařilo se odrazit několik průzkumných jednotek u Kyjeva, ale hlavní útok na Kyjev se teprve očekává. Protože se ruské jednotky do výchozích pozic rozvíjejí dost pomalu, měl snad Kyjev dost času se připravit. Jestli to bude už zítra, to se dá těžko říct. Mariupol se drží i dneska, dokonce se ukrajinským silám podařilo úspěšně zaútočit na jednotky v jeho okolí. Snad je to známka, že se Rusové soustředí na sever a další podobné protiútoky v nejbližších dnech by mohly Mariupolu odlehčit. (Článek byl uveřejněn na FB autora v pátek 11.3. – pozn. red. NP.)

******

Převzato se svolením autora z jeho Facebooku, kde publikuje zcela neformálně pro své přátele a jejich přátele na Facebooku, takže to je co nejvíc srozumitelné, krátké a většinou bez zdrojů, které se ale dají snadno dohledat a doplnit.