28.5.2022 | Svátek má Vilém


IZRAEL: Den nezávislosti…

6.5.2022

… a Den vzpomínek na padlé

Ačkoli nezávislost Izraele byla vyhlášena 14.května 1948, v zemi samotné se slaví dle židovského kalendáře. Letos tedy ve čtvrtek 5. května. Oslavám Dne nezávislosti předchází Den vzpomínek.

Tedy Den vzpomínek na padlé bojovníky a oběti teroru.

V Izraeli jsou si dobře vědomi toho, že nezávislost a svoboda židovského lidu byla vykoupena tím nejcennějším mnohých z nich – vlastními životy. Bez jednoho nebylo by druhého. Kdyby byl Izrael ve Válce za nezávislost 1948/1949 poražen, žádný židovský stát by neexistoval. Zvítězil by koncept, kterého se mnozí Arabové, stejně jako lídři íránského islámského režimu, dodnes nevzdali: celá historická Palestina musí patřit jenom a pouze Arabům.

Chtěla-li židovská pospolitost v Zemi izraelské svůj nezávislý stát, vyhlášený v souladu s rozhodnutím OSN o rozdělení mandátní Palestiny na židovskou a arabskou část, udržet při životě, musela ho ubránit před arabskými agresory. To se podařilo - mnozí v tom spatřují velký Boží zázrak.

Současně se ukázalo, že Izrael by si mohl dát do svého štítu motto „Zrozen k obraně“. Neboť takový byl jeden z prioritních úkolů nového státu: bránit a ubránit jej před zavilými nepřáteli.

Bráněn a ubráněn byl – jistěže i s československou pomocí během Války za nezávislost -, a také proto se jeho padlí vojáci, muži i ženy, těší v zemi takové úctě. Proto Dni za nezávislost předchází Den vzpomínek věnovaný právě jim.

Ať už na Izrael nahlížíme jakkoli, jako na Boží dílo či toliko sekulárně, nevyhneme se obdivu. Je to jeden z největších zázraků 20. století.

Není ovšem žádným „královstvím Božím“ na tom malém kousku země na Středním východě. Je to stát jako každý jiný, které jsou součástí svobodného světa. Stát demokratický, právní – ovšem s řadou specifik a nebetyčných úkolů, s nimiž se musel vyrovnat. Jen si představme, jak obrovskou zkouškou by maldé Československo po svém vzniku prošlo,kdyby se muselo vypořádat s přílivem stovek tisíc Čechů z desítek zemí všech kontinentů, kteří by v drtivé většině neuměli česky. Za situace, kdy by bylo v noci z 28. na 29. října 1918 vojensky napadeno všemi svými sousedy.

Izrael vyšel z takovéto přetěžké zkoušky jako vítěz.

Je na místě mu gratulovat „Happy Birthday“ k 74. výročí vyhlášení nezávislosti – a popřát vše dobré: mír, prosperitu a šťastný život všem jeho obyvatelům. Navzdory všem problémům, které musel, musí a bude muset překovat patří Stát Izrael k jednomu z nejlepších politických projektů moderních dějin této planety.

Důkazem, že i ty nejvzdálenější sny lze uskutečnit. Stačí jen chtít a usilovně v zájmu realizace takových snů pracovat.

Ceremonie v jeruzalémě u příležitosti zahájení oslav Dne nezávislosti večer 4. května 2022.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.