30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


HISTORIE: Kdo vlastně vyhrál?

12.5.2015

Pokud by nepoučený posluchač dedukoval výsledek 2. světové války z projevu polského prezidenta na slavnosti v den 70. výročí vítězství, pak by nabyl dojmu, že válku vyhrálo Polsko po boku jakýchsi nespecifikovaných spojenců.

A kdože prohrál? No zřejmě Sovětský svaz ještě s nějakým dalším státem, který se opravdu těžko identifikuje. Každopádně ti dva válku způsobili. Ale větší šmejd z těch dvou byl určitě Sovětský svaz, neboť ani po válce si nedal pokoj a uzurpoval a uzurpoval ... a uzurpuje vlastně dodnes.

Nevěříte? Tak si ten projev ze vzdoroakce z Westerplatte poslechněte (začátek min. 15:00) nebo přečtěte. Stojí za to zaznamenat a okomentovat několik úryvků z projevu:

Výstřely z bitevní lodi Schleswig-Holstein ohlásily začátek války.“ Komu ta loď patřila, nám je cudně zamlčeno. To, že to nebylo jakési ohlášení, ale akt agrese ze strany fašistického Německa, též není vysloveno.

Poté Komorowski hovořil o tom, že vznik druhé světové války byl umožněn spoluprací dvou totalitních režimů, hitlerovského a stalinovského, symbolizovaný smlouvou ze srpna 1939. Nic více. Žádné další důvody vzniku války uvedeny nebyly. To, že pakt o neútočení měl Hitler podepsán s Polskem již od roku 1934, nebylo zmíněno (ostatně Polsko mělo podobný pakt od r. 1932 podepsáno i se Sovětským svazem).

Též nebylo řečeno, že v březnu 1938 před anšlusem Rakouska odmítly Francie s Británií pomoci rakouskému kancléři proti Hitlerovu nátlaku na spojení s Německem.

O tom, že již v roce 1938 byly rozsáhlé oblasti Československa postoupeny hitlerovskému Německu Mnichovskou smlouvou, kterou podepsaly i Francie s Británií, také ani slovo. Francie s Británií měly navíc s Československem podepsánu spojeneckou smlouvu, kterou tímto flagrantně porušily.

Když Hitlerova vojska zabírala Sudety, bylo to Polsko, které si přisadilo a také si část Československého území (Těšínsko) odtrhlo pro sebe.

Když Hitlerova vojska poté v březnu 1939 zabírala zbytek Československa, dělo se tak za trapné neaktivity Francie, Británie i Polska.

Ať se tedy polský prezident nesnaží navodit dojem, že primárním a možná jediným důvodem pro vznik druhé světové války byl pakt Ribbentrop-Molotov. Nebyl. Primárním důvodem bylo, že jeden stát, fašistické Německo, chtělo expandovat, což po mnoho let deklarovalo. A že to ty oslavované západní státy dlouhodobě ignorovaly.

Poté se polský prezident pustil do dlouhé kritiky chování Sovětského svazu po druhé světové válce, chvalozpěvů na polskou Solidaritu a nakonec i do kritiky chování nástupnického státu Sovětského svazu – Ruska – ve vztahu k situaci na Ukrajině. Pokud by měl být prezident Komorowski objektivní, pak by se měl postavit i proti fašizujícím tendencím na Ukrajině - a to by bylo vhodné ve chvíli, kdy si připomínáme vítězství zrovna nad fašismem. Mohl by si vzpomenout, že jen pár hodin po jeho nedávném vystoupení v ukrajinské Nejvyšší radě, přijala Ukrajina zákon glorifikující činnost banderovské UPA. Ano, té UPA, která na Ukrajině v době druhé světové války masakrovala místní Poláky.

Slovo „fašismus“ se vůbec v Komorowského projevu nevyskytlo. Asi je to pro něj tabu. Stejně tak nepoužil ani jednou slovo „Německo“. To je v třináctiminutovém projevu o konci druhé světové války úctyhodný výkon (viz též poznámka pod čarou) . Zadání zřejmě znělo „nezmínit Německo a pohanět Rusko“.

Absolutně z projevu polského prezidenta nevyplývalo, že by si byl vědom, kdo území Polska v závěru války osvobodil, natož aby za to byl jakkoliv vděčen. Z projevu nebylo patrno, že by si byl vědom, kterému národu šlo o holé přežití a kdo přinesl ve válce absolutně nejvíce obětí. Absolutně z něj nevyplývalo, že by mezi vítězi ve druhé světové válce byl i Sovětský svaz a že poraženo bylo fašistické Německo.

Prezident Komorowski se ve svém projevu zmínil i o známém Orwellově románu „1984“. Nejsem si však jist, že se poučil z toho, co je v něm psáno. Jinak by se jistě dobře upamatoval na propagandistické manipulace, které Orwell mistrovsky popsal. Třeba na tu, jak totalitní stát Oceania je spolu se spojencem Eastasií ve válce s Euroasií. Ale ve chvíli, kdy se to hodí pro permanentní válku, se náhle nepřítel změní na Eastasii a spojenec na Euroasii. Se všemi metodami vymývání mozků, které má k dispozici, vedení Oceanie historii v myslích svých obyvatel okamžitě změní. Od té chvíle je všem jasné, že „Eastasia byla odjakživa náš nepřítel“. Budeme také postupně projevy podobnými tomu Komorowského přesvědčováni, že „Rusko bylo odjakživa náš nepřítel“?

Kdo zapomene svou historii, je odsouzen k tomu si ji prožít znovu. O to jistěji ten, kdo ji navíc záměrně manipuluje. Měl být projev startovním praporkem pro přepisování historie? Anebo měl za cíl „jen“ vyprovokovat Rusko k ukřivděné reakci?

------------------------------
Pozn. pod čarou: Jasno do toho, kdo vlastně ve válce vyhrál, nevzneslo ani doprovodné dvacetiminutové komentované zpravodajství ČT o oslavách konce druhé světové války, vysílané před zmíněným projevem polského prezidenta. V tomto speciálu bylo Německo zmíněno jen jedenkrát, a to v souvislosti s tím, koho že to polská vláda na oslavy na Westerplatte pozvala (Velká Británie, Německo, Francie). Jinak ne. Asi se moderátorovi a diskutujícím zdálo trapné připomínat, že fašistické Německo tu válku prohrálo. Zato Sovětský Svaz (a jeho nástupnický stát Rusko) byl zmíněn redaktorem a pozvanými hosty hned šestkrát, z toho pětkrát v negativních souvislostech (před napadením byl prý spojencem Třetí říše, jeho negativní role v konfliktu na Ukrajině, kolik Poláků zabili za 2. světové války, jak si přivlastňuje vítězství...). Nikdo nepovažoval za nutné zmínit, že Rusko, jako nástupnický stát SSSR, bylo vskutku vítězem, tím, kdo dobyl Berlín a osvobodil značnou část Evropy od německého fašismu. A také tím, kdo přinesl nejvíce oběti. Takové konstatování se asi v pořadu k oslavě vítězství v druhé světové jaksi nehodí, že?

Převzato z blogu Strunz.blog.idnes.cz se souhlasem autora