23.9.2023 | Svátek má Berta


HANOBENÍ: Když se „stokrát opakovaná lež stane pravdou“

20.4.2023

Autorem tohoto výroku byl ministr propagandy v nacistickém Německu Joseph Goebbels. O tom, jak pravdivá jsou bohužel tato slova, dokládá zpravodajství mnohých nevládních organizací a mainstreamových médií o zničující konfrontaci mezi Izraelci a palestinskými teroristy na sporných územích Judeje a Samaří a i v samotném mezinárodně uznaném Izraeli, tj. hranicích před rokem 1967. Nejvíce démonizovanými a hanobenými lidmi jsou Židé, žijící v komunitách Judeje a Samaří, na které je shazováno téměř veškeré zlo, které se zde stane. Jednou z nejvíce nactiutrhačných lží nevládních organizací rozšířenou následně sdělovacími prostředky hlavního proudu na celém světě je ta ze dne 11.listopadu 2021, kdy se jejími oběťmi byli izraelští osadníci z přilehlých měst a obcí poblíž Chomeshe.

Organizace Yesh Din, která zastupuje palestinské Araby v Judeji a Samaří, prohlásila, že Izraelci dne 11. listopadu 2021 z komunit poblíž Chomeshe v Samaří zbili dva „farmáře“. Tito krajně levicoví aktivisté se však později dostali do velmi trapné situace, když vyšlo najevo, že jeden ze zraněných arabských „farmářů“ je odsouzený terorista, který dříve pobodal nožem izraelského vojáka a odseděl si trest ve vězení, a že jimi popsaný incident se vůbec nezakládal na realitě.

Ovšem naopak pravdou je, že židovští studenti Yeshivat Chomesh byli v inkriminovaný den 11.listopadu 2021 napadeni arabskými násilníky, kteří vnikli až do jejich společenství nedaleko ješivy, a ti byli nuceni se bránit.

Studenti uvedli, že zatímco intenzivně studovali Tóru, vjelo do oblasti poblíž ješivy pět arabských vozidel. Mezitím se jeden student, který stál před ješivou, pokusil vstoupit dovnitř, ale narazil na skupinu Arabů. Následně nato požádal ostatní studenty o pomoc a ti mu vyhověli.

Jakmile studenti vyšli z ješivy, Arabové vystoupili z vozidel, házeli po nich kameny a chtěli je udeřit obušky. Studenti kontaktovali bezpečnostní složky a snažili se posléze nebezpečné výtržníky zadržet, což se nakonec po nastalém boji podařilo.

Avšak po incidentu zveřejnily levicové nevládní organizace, včetně Yesh Din, fotografie a videa, v nichž tvrdily, že židovští osadníci v Chomeshi napadli „farmáře“, zatímco dotčení mladí Židé na druhé straně uveřejnili vlastní materiály, které dokazovaly, že skupina Palestinců pronikla až k ješivě, kde právě studovali, a zaútočila na ně.

Nedlouho poté se nade vší pochybnost potvrdilo, že jednou z „obětí“, jejíž fotografii zaměstnanci Yesh Din publikovali pod titulkem „Farmář, který byl napaden“, je ve skutečnosti neblaze proslulý palestinský terorista Muhammad Salah, který byl v Izraeli uvězněn potom, co bodl vojáka.

Totožnost palestinského útočníka odhalil Yehuda Lieber, který na arabských sociálních sítích zjistil, že zraněný muž je propuštěný terorista. Další účastníci incidentu byli rodinní příslušníci teroristů a příznivci terorismu.

Šéf regionální rady Samaří Yossi Dagan v reakci na tento incident dne 16.11.2021 prohlásil, že „neexistuje nic, čeho by se krajně levicové organizace zdržely, kdy jsou ochotné ke své nenávistné propagandě k delegitimizaci Izraelců využít i odsouzeného teroristu“.

Také zdůraznil, že nejde jen o hanobení obyvatel Chomeshe a celého Judska a Samaří, ale také o znevažování izraelské armády a Státu Izrael jako celku.

Zopakoval rovněž svou výzvu vládě a orgánům činným v trestním řízení, aby okamžitě přijaly nutná opatření k zastavení násilných provokací teroristů a jejich pomocníků v Judeji a Samaří a zastavily pomlouvačnou, lživou a nenávistnou kampaň krajně levicových organizací.

A na závěr požadoval od představitelů uskupení Yesh Din omluvu všem židovským rezidentům Judska a Samaří a ukončení veškerých provokativních akcí, které narušují klid a pořádek v této oblasti.

Toto je jen jeden z mnoha případů potvrzující smutnou skutečnost, že mnozí „lidskoprávní“ aktivisté spíše než aby podporovali mír mír mezi Izraelci a tzv. Palestinci, rozsévají antisemitismus na celém světě a neštítí se ke své agitaci využít jakékoliv lži, jen když poslouží jejich účelu k rozšiřování zášti k Izraeli po celém světě.