5.7.2020 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


EVROPA: Kritika islámu je trestná

24.4.2019

Několik evropských vlád dalo svým občanům jasně najevo, že kritika evropské migrační politiky a migrantů je pod hrozbou trestu zakázána a může vést k zatčení, stíhání a dokonce i k odsouzení. Ačkoliv tyto praktiky představují chování policejního státu, evropským vládám to stále nestačí. Jdou ještě dále a snaží se zajistit, aby nebylo možné kritizovat ani islám.

Finsko zavedlo v poslední době po vzoru orgánů EU sankce proti těm, kdo kritizují islám. Podle finského zpravodajského kanálu YLE Okresní soud v Pirkanmaa shledal političku strany Praví Finové Terhi Kiemunki vinnou z „hanobení a urážky přívrženců islámské víry“ v blogu publikovaném v online novinách Uusi Suomi. V něm tvrdila, že všichni teroristé v Evropě jsou muslimové. Soud dospěl k závěru, že když Terhi Kiemunki psala o „represivním, netolerantním a násilnickém náboženství a kultuře“, měla na mysli islámskou víru.

Terhi Kiemunki

Terhi Kiemunki (foto: snímek obrazovky videa z YouTube)

Během soudního přelíčení byla Terhi Kiemunki dotázána, proč nerozlišovala mezi islámem a radikálním islámem. Odpověděla, že mínila poukázat na rozšiřování islámské kultury a náboženství a že „pravděpodobně měla“ mluvit o radikalizačních prvcích náboženství namísto o víře jako takové. Kiemunki dostala pokutu 450 eur. Její právník se proti soudnímu rozhodnutí odvolal.

Kiemunki vydala po verdiktu soudu tiskovou zprávu, ve které napsala:

„Jsem stále toho názoru, že uvedení statistických údajů nebo dokonce sdílení názoru není trestným činem, i když se to někomu nelíbí... Napsala jsem, že nechci, aby naše země byla zaskočena kulturou a právem založenými na násilí, netoleranci a despotickém náboženství.“

Podle finského zpravodajského kanálu YLE dodala, že její pojednání negeneralizovalo muslimy a také poukázalo na to, že ne všichni muslimové jsou teroristé. Řekla, že „v těchto dobách, zvláště v nedávné minulosti a dnes, se ukázalo, že všichni ti, kteří se na přípravě teroristických činů podíleli, byli muslimové.“

Od výše uvedeného rozhodnutí soudu je ve Finsku po občanech vyžadováno, aby rozlišovali mezi naprosto smyšlenými pojmy „islám“ a „radikální islám“. Jinak mohou být stíháni a dostat pokutu za „hanobení a urážku stoupenců islámské víry“. Jak turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl: „Takovéto popisy jsou velice ošklivé. Je to odporné a je to urážka našeho náboženství. Neexistuje žádný umírněný a neumírněný islám. Islám je islám a to je vše.“ Existují extrémní muslimové a neextrémní muslimové, ale existuje pouze jediný islám.

Je škoda, že Terhi Kiemunki nepředložila soudu citace z Koránu jako například: „Bojujte s nevěřícími a zabíjejte je, kdekoliv je najdete...“ (9:5) a „A tak bojujte proti nim, dokud tu bude pokušení k odpadlictví a dokud se všichni nepodrobí Alláhově náboženství.“ (8:39) Třeba by se potom soud pokusil vysvětlit veřejnosti rozdíly mezi „islámem“ a „radikálním islámem“ podrobněji.

V Nizozemsku státem financovaná tísňová linka provozovaná antidiskriminační organizací MiND tvrdila, že se stížností na vyhrožování smrtí homosexuálům v online diskusi nemůže nic dělat. Muslim, který vyhrůžky do diskuse napsal, vyzýval k tomu, aby byli homosexuálové „upalováni, stínáni a vražděni“. Důvodem, proč tato antidiskriminační organizace nemohla na základě této stížnosti jednat, bylo, že „na poznámky musíme pohlížet v kontextu náboženské víry v islám, což z právního hlediska odstraňuje jejich urážlivý charakter.“ MiND usoudil, že poznámky byly učiněny v „kontextu veřejné debaty o tom, jak vykládat Korán... někteří muslimové si Korán vykládají tak, že gayové by měli být zabiti... V kontextu náboženského projevu, jak jej chápeme v Nizozemsku, zde máme vysoký stupeň svobody vyjadřování. Tato vyjádření byla navíc použita v kontextu veřejné diskuse (jak interpretovat Korán), což odstraňuje jejich urážlivý charakter.“

Takže zatímco Geert Wilders byl v Nizozemsku stíhaný za to, že během předvolební kampaně použil výraz „méně Marokánců“, tak státem financovaný dozorčí orgán tvrdí, že vyhrožování homosexuálům upálením, stětím a zavražděním je v pořádku, pokud jsou to muslimové, kdo vyhrožuje, protože jim takové chování nařizuje Korán. Toto je zatím možná jeden z nejvíce ohromujících příkladů dobrovolného podřízení se právu šaría na Západě.

Mluvčí tísňové antidiskriminační linky MiND později přiznal, že po „novém prošetření“ tohoto případu byl učiněn závěr, že stížnost byla „nespravedlivě vyhodnocena“ – ovšem až poté, co nizozemští poslanci požadovali, aby stát přestal tuto tísňovou linku finančně podporovat.

V únoru 2016 shledal dánský soud jednoho muže vinným za vyjádření na Facebooku, které soud shledal urážlivým a ponižujícím pro přívržence islámu. Tento muž napsal:

„Ideologie islámu je stejně tak ohavná, odporná, despotická a nelidská jako nacismus. Masívní imigrace islamistů do Dánska je pro dánskou společnost nejvíce devastující událostí v moderní historii.“

Muž byl pokutován za „rasismus“. Nejvyšší soud následně zvrátil uvedený verdikt v květnu 2016. Tento soud shledal, že muž se neprovinil „rasismem“, protože jeho vyjádření bylo „namířeno proti ideologii islámu a islamismu“.

Je znepokojující, že západní vlády jsou tak horlivé při podnikání rázných opatření proti čemukoliv, co byť jen vzdáleně připomíná to, co je chybně označováno jako „islamofobie“, což je výraz pro iracionální strach z islámu. Když uvážíme všechno to násilí, kterého jsme byli svědky, bylo by neracionální nemít obavy z jeho hrozeb. Jak nedávno poukázala Shabnam Assadollahi (kanadská novinářka a aktivistka za lidská práva íránského původu – pozn. překladatele) v otevřeném dopisu adresovaném poslancům kanadského parlamentu, existuje v islámu nemálo věcí, kterých by se člověk měl oprávněně bát.

Vše, co je zapotřebí, aby tyto vlády udělaly, je vzít v úvahu proslovy jednoho z nejvlivnějších žijících islámských učenců sunnitského islámu, duchovního vůdce Muslimského bratrstva Jusúfa al-Karadávího. Karadáví vystupuje v jednom z nejpopulárnějších programů stanice Al-Džazíra (Al Jazeera) „Šaría a život“, který sleduje po celém světě odhadem 60 milionů diváků. Již v roce 1995 Karadáví na konferenci Asociace muslimské arabské mládeže v Toledu (Ohio, USA) řekl: „Dobudeme Evropu, dobudeme Ameriku! Ne mečem, ale pomocí dawy.“

Dawa, islámská praxe získávání stoupenců a nových věřících, je islámská výzva k nenásilnému dobývání nemuslimských zemí včetně Evropy. Karadáví to vysvětlil na nahrávce z roku 2007 - cílem dobývání je hlavně zavedení práva šaría. PodleKaradávího by právo šaría mělo být v nové zemi zaváděno postupně během pětiletého období před tím, než bude zavedeno úplně. Právo šaría zahrnuje sekání rukou za krádež, zabíjení odpadlíků od víry a homosexuálů, ponižování a útlak žen jako v polygamii, bití žen jako prostředek k jejich „výchově“ a tak dále. Pro ty obyvatele západních zemí, kteří studují islám a poslouchají to, co nejvlivnější islámští učenci říkají, je zde docela dost věcí, kvůli nimž by měli mít „fobii“. Bylo by povzbuzující slyšet názory evropských lídrů a soudů na tyto aspekty práva šaría namísto jejich téměř rituálního odsuzování těch, kteří skutečně studují islámské prameny a snaží se zvýšit informovanost o podstatě práva šaría.

Stíhání a sankcionování lidí kritizujících islám je v Evropě stále běžnější. Toto se dříve dělo jen v muslimských zemích řízených oficiálně právem šaría, jako jsou Saúdská Arábie a Pákistán, v nichž je zakázáno urážet islám.

Je škoda, že evropské soudy a jiné státní orgány začaly čerpat podněty z islámského práva. Evropští soudci a politici si již podle všeho nadále nejsou schopni vážit úžasné svobody, která bývala na našem kontinentu standardem a kterou se rozhodli dobrovolně zlikvidovat.

Autorka je publicistka, novinářka, právnička a politická analytička.

Překlad původního textu:Europe: Illegal to Criticize Islam
Překlad: Karel Charvát

Převzato z webu Gatestone InstituteHledáme 30 testerek: Pojďte s námi otestovat 6 druhů BIO příkrmů!
Hledáme 30 testerek: Pojďte s námi otestovat 6 druhů BIO příkrmů!

Pro 30 z vás jsme si připravili 6 různých druhů příkrmů HiPP v BIO kvalitě. Těšit se můžete na masová i čistě zeleninová jídla.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.