20.3.2023 | Svátek má Světlana


BRUSEL: Tento týden v EU (49)

7.2.2023

Komise nastínila vizi Průmyslového plánu Zeleného údělu. V Kyjevě proběhl summit EU-Ukrajina a jednání členů Komise s ukrajinskou vládou. Evropský parlament zbavil imunity dva své členy v souvislosti s aférou Katargate.

Úterý 31. ledna 2023

Komise uveřejnila třetí výroční zprávu o jednotném trhu a srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu za minulý rok. Podle Komise „zprávy potvrzují, že jednotný trh je i nadále klíčovým nástrojem pro řešení současných výzev Evropy, a zdůrazňují, že je důležité jeho fungování neustále zlepšovat“.

Soudní dvůr EU rozhodl v řízení o předběžné otázce C‐158/21 Puig Gordi a další, které se týkalo některých katalánských politiků, kteří jsou stíháni ve Španělsku kvůli událostem kolem sporného referenda o nezávislosti v roce 2017 a uprchli do Belgie. Španělsko už delší dobu usiluje o jejich vydání. Konkrétně jde o podmínky, za kterých může orgán dožádaného státu (v tomto případě Belgie) odmítnout vykonání evropského zatýkacího rozkazu neboli eurozatykače. Z rozhodnutí vyplývá, že manévrovací prostor dožádaného státu, chce-li vykonání odmítnout, je omezený. Proces vydání katalánských politiků z Belgie se tím patrně usnadní.

Středa 1. února

Komise představila svojí vizi Průmyslového plánu Zeleného údělu (Green Deal Industrial Plan), který již avizovala Ursula von der Leyenová v předchozích týdnech (viz díl 47 a 48 tohoto seriálu). Cílem plánu má být „vytvořit příznivější prostředí pro zvýšení unijní výrobní kapacity technologií a produktů s nulovými čistými emisemi, které jsou nezbytné ke splnění ambiciózních cílů Evropy v oblasti klimatu“. Komise hovoří o čtyřech pilířích: předvídatelné a zjednodušené regulační prostředí, rychlejší přístup k financování, zvyšování dovedností a otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce.

Čtvrtek 2. února

V Kyjevě došlo k jednání Komise a ukrajinské vlády. Na akci přijelo 16 členů Komise včetně předsedkyně von der Leyenové a vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella.

Evropský parlament rozhodl o zbavení imunity dvou svých poslanců v souvislosti s korupčním skandálem Katargate. Jde o Itala Andreu Cozzolina a Belgičana Marka Tarabellu. O vydání k trestnímu stíhání požádaly belgické orgány (viz díl 45 tohoto seriálu).

Pátek 3. února

V Kyjevě proběhl summit EU-Ukrajina, na kterém předseda Evropské rady Charles Michel a Ursula von der Leyenová jednali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Výsledkem je společné prohlášení, které se týká všestranné podpory Unie Ukrajině proti ruské agresi, procesu přistoupení Ukrajiny k EU, otázky spravedlivého míru, poválečné obnovy a dalších témat.