4.2.2023 | Svátek má Jarmila


BLÍZKÝ VÝCHOD: Jak svět podporuje vrahy

25.2.2021

Kolik za teror, vraždy, invaliditu a psychické následky, které si nesou nevinní lidé po zbytek života? Nemyslím počet let za mřížemi, ale množství peněz pro strůjce těchto hrůzných činů. Odměna pro vrahy? To snad ne.

Ale ano. Kde? Na území Palestinskoarabské autonomie.

Ačkoli reprezentanti arabské Autonomie v Judeji a Samaří v čele s předsedou Mahmúdem Abbásem formálně prezentují sami sebe jako odpůrce terorismu, ve skutečnosti teror podporují. Tím, že jeho aktéry či příbuzné finančně sponzorují. Jednak ty, kdo si odpykávají tresty v izraelských věznicích, jednak rodiny eliminovaných vrahů.

Odpověď na otázku „kolik za teror v roce 2020?“ přinesl web výzkumné instituce Palestinian Media Watch - PMW („How much did PA spend on terror salaries in 2020?“/22. 2. 2021). Částka je to neuvěřitelná: uvěznění a propuštění arabští teroristé obdrželi od úřadů Autonomie minimálně 512 milionů nových izraelských šekelů (NIS). Proč uvádím izraelskou měnu? Protože je v Autonomii oficiálním platidlem, palestinští Arabové žádnou vlastní měnu nemají. A jen pro srovnání:

1 NIS = 6,52 CZK (dle webu xe.com z 22. 2. 2021)

Oněch 512 milionů představuje 3,25 % ročního rozpočtu Autonomie za minulý rok.

Analytici PMW také zjistili, že úřady v Autonomii se loni snažily zamaskovat vyplácení těchto peněz tím, že převedly přes miliardu šekelů na Palestinskou osvobozeneckou organizaci – PLO; z nich zhruba polovina (512 mil) šla na konta teroristů (ať už vězněných nebo propuštěných). Takto vytvořená netransparentní výdajová kapitola v rozpočtu má označení „Instituce PLO“.

Jak to bylo předtím? Existovala rozpočtová položka určená pro „Ministerstvo pro záležitosti vězňů“, později změněné na „Komisi pro záležitosti zadržených“. Ta vyplatila v roce 2018 teroristům 502 milionů a v roce 2019 o 15 milionů šekelů víc.

Jinými slovy, Autonomie stále vyplácí teroristům peníze, jen různými cestami. Zatímco do roku 2019 prostřednictvím zmíněného ministerstva, později komise, od loňska přes rozpočet PLO. Proč ta změna?

Analytici PMW to vysvětlují tak, že Autonomie jako příjemce finanční podpory ze zahraničí musí mít plně transparentní účetnictví a veřejně dokladovat své výdaje, zatímco PLO nikoli. Autonomie nemá zájem na tom, aby mezinárodní společenství v jejích výdajích vidělo částky určené pro teroristy. PMW v této souvislosti hovoří o podvodu a snaze oklamat svět touto kosmetickou úpravou, která má zakrýt financování teroru, což v dárcovských zemích vyvolává pobouření a kritiku.

PMW také analyzovala měsíční výdaje částek určených pro teroristy za rok 2020 (obr. 1) a zaznamenala výrazný nárůst v prosinci. Jde o 2,23krát více než je průměr za předchozí tři měsíce. To souhlasí s oznámením Autonomie z posledního měsíce loňského roku, že prosincová výplata bude tříměsíční, na období prosinec 2020 až únor 2021 (v průměru 40,189 mil NIS na měsíc). Proč to? Na konci prosince vstoupily v Izraeli v platnost nové protiteroristické předpisy, které mimo jiné zakazovaly jakékoli bankovní transakce vůči Autonomii, jejichž cílem je výplata odměn za teroristické činy. Úřady Autonomie zareagovaly tím, že vyplatily „mzdy“ za prosinec a „zálohy“ za leden a únor.

PMW

obr. 1/ Zpracoval autor článku, podklad: web PMW

Jak bylo uvedeno výše, převedla Autonomie v loňském roce přes miliardu šekelů do položky „Instituce PLO“, aniž by uvedla, jak byly tyto prostředky utraceny. PMW je toho názoru, že tímto způsobem vynaložené peníze by měly být pro dárcovské země důvodem k obavám. Analytici mají za prokázané, že peníze jsou určené teroristickým organizacím, jako je Lidová fronta pro osvobození Palestiny, která je mj. odpovědná za vraždu 17leté izraelské dívky Riny Šnerbové ze srpna 2019.

Nehledě k tomu, že není známo, které další „instituce“ jsou tímto způsobem napojené na peníze posílané Autonomii z ciziny a proč jsou Autonomií tyto „instituce“ financovány.

Kromě toho: v roce 2020 navzdory vlastním finančním problémům způsobeným koronavirovou pandemií mnoho zemí a mezinárodních organizací včetně EU a OSN kladně odpovědělo na žádost vedení Autonomie o peněžitou pomoc a darovalo částky ve výši stovek milionů šekelů. Bylo by rozumné očekávat, že na straně palestinských Arabů budeme svědky co nejvyšší míry finanční transparentnosti. Opak je však pravdou: vrcholu dosáhla finanční netransparentnost. Z celkových výdajů ve výši téměř 16 miliard šekelů byla více než miliarda, tedy 6,25 procent, vyložena do zcela netransparentní kapitoly „Instituce PLO“.

PMW vyvozuje ze své analýzy jediný možný závěr. Pokud mezinárodní společenství hodlá i nadále financovat Palestinskoarabskou autonomii, je z jeho strany neomluvitelné, když Autonomii dovolí, aby zneprůhlednila tak významnou část svého rozpočtu vytvořením výdajové kapitoly „Instituce PLO“. Řešením je, aby dárcovské země požadovaly konkrétní specifikaci toho, komu jsou peníze z této kapitoly určeny, např. „finanční převod PLO Fattahu“, „finanční převod PLO Lidové frontě pro osvobození Palestiny“, „finanční převod PLO na konta vězňů“ a tak podobně. Jedině tak lze účinně monitorovat a případně zastavit pokračující podporu a financování teroru ze strany Palestinskoarabské autonomie.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.