6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


BLÍZKÝ VÝCHOD: Co znamená „od řeky k moři“?

15.11.2021

Mnozí účastníci na pro-palestinských demonstracích často skandují bojovou frázi od „od řeky k moři, Palestina bude svobodná“ („From river to sea, Palestine will be free“). Toto rčení neznamená nic jiného, než úsilí palestinských teroristických skupin zničit Stát Izrael ve Svaté zemi a nahradit ho ryze jednotným islámským státem. Těm, kdo tuto realitu popírají, teroristé z Hamasu na konferenci v Gaze ze dne 30.9.2021 názorně nastínili, jaké jsou jejich skutečné záměry.

Konference pod názvem „Příslib budoucnosti, po osvobození Palestiny“ se účastnili mnozí členové Hamasu. Ve svém úvodním projevu vedoucí předák Hamasu Yahya Sinwar řekl: „Úplné osvobození Palestiny od moře k řece“ je „srdcem strategické vize Hamasu“. Měl na mysli od řeky Jordán po Středozemní moře, jinými slovy celé území včetně dnešního Státu Izrael.

Teroristé, kteří plánují zničení demokratického členského státu OSN, již uveřejnili zákony, které se budou uplatňovat v dobyté zemi, zmínili se také o budoucí „palestinské“ měně, hranicích se sousedními státy, mezinárodních vztazích, konfiskaci majetku a využívání stávajících zdrojů a infrastruktury.

Příslušníci Hamasu také stanovili, jak se má s izraelskými Židy zacházet. Izraelští bojovníci, tj. vojáci a osadníci, kteří vzdorují útočné válce Hamasu, „musí být zabiti“, což jednoznačně zahrnuje masakr stovek tisíc lidí. Jiní Židé budou mít dvě možnosti, buď uprchnout, anebo „být stíháni za své zločiny“. Zbývající z nich budou „integrováni“, nebo jim bude poskytnut čas, aby mohli později ze země odejít.

Nicméně Židům, kteří mohou být prospěšní novému palestinskému arabskému státu, včetně lékařů, inženýrů, technických expertů a těch, kteří jsou zapojeni do vojenského průmyslu, tak těm bude násilně zabráněno v odchodu z důvodu, aby bylo možné využít jejich dovedností.

Aktivní vnější podporovatelé a spojenci Izraele – Židé i jiné národnosti – mají být pronásledováni, aby bylo možné „očistit Palestinu - arabskou a islámskou vlast od pokrytecké spodiny, která v zemi šíří korupci“.

Jak budou Židé, kteří zůstanou v novém islámském státě, „integrováni“, lze snadno předvídat, protože konference rozhodla, že jeho ústava bude přímým pokračováním Paktu Umara Bin Al-Khattaba a Saladinovy vlády v Jeruzalémě. To znamená postavení druhé třídy, placení daně z hlavy, omezování náboženských práv, povinná úcta k muslimům a všudypřítomná hrozba uvěznění, mučení, vyhoštění nebo smrti.

Jak jednat s Araby, kteří pracovali pro Izrael nebo s ním spolupracovali, příslušníci Hamasu přesně neupřesnili, ale pravděpodobně půjde o pokračování dosavadní praxe. Nedávno byl Palestinec odsouzen soudem Hamasu v pásmu Gazy k trestu smrti oběšením za „spolupráci“ s Izraelem. Někdy jsou takoví „pachatelé“ vláčeni zaživa kilometry po ulicích města Gazy za motorkami, dokud z nich nejsou jen rozdrcené kusy neživého masa.

Toto setkání vrchních představitelů Hamasu vyvrací mýty o tom, že teroristická skupina nějak zmírnila svůj postoj k Izraeli. Tento falešný příběh je převládající zejména od vydání „politického prohlášení“ z roku 2017, které bylo navrženo tak, aby zlepšilo pověst Hamasu tím, že přimělo obyvatele Západu myslet si, že se tato organizace reformovala. Zatímco někteří předstírají opak, tato proklamace nenahrazuje ani nedoplňuje Chartu Hamasu z roku 1988, která explicitně říká, že „Izrael bude existovat pouze do doby, dokud ho islám nevymaže“.

Ovšem další Manifest Hamasu, vydaný ve stejném roce jako zmíněné „politické prohlášení“, znovu potvrzuje, že „Hamas odmítá jakoukoli alternativu k úplnému osvobození Palestiny od řeky k moři“, kterého má být dosaženo jenom „ozbrojeným odporem“.

Genocidní cíle Hamasu však přesahují hranice Izraele. Dotčená Charta z roku 1988 vyzývá bojovníky Hamasu i k vraždění Židů po celém světě. Roku 2019 člen Hamasu Fathi Hammad opět zopakoval, že povinností každého příslušníka tohoto uskupení je „napadnout a usmrtit všechny Židy kdekoliv na světě“.

Ať už Hamas nebo jeho obhájci napíší nebo vysloví cokoli, opakované násilné útoky této teroristické organizace na Izrael, včetně odpálení více než 4300 raket na izraelské civilní obyvatelstvo během jedenáctidenní květnové války, demonstrují nespornou realitu. Jako vždy byla legitimní vojenská odpověď Izraele na tuto nevyprovokovanou agresi využita jako záminka k vyvolání zuřivých protiizraelských demonstrací na celém světě. Násilná konfrontace mezi Hamasem a Izraelem pokračovala i v průběhu letošních letních prázdnin, kdy během palestinských výtržností poblíž bezpečnostního plotu oddělujícího Izrael a Pásmo Gazy byl palestinskými teroristy dne 21.8.2021 zastřelen izraelský pohraniční policista Barel Hadarya Shmueli (21).

Pochopení pravých záměrů Hamasu je důležitější než kdy jindy, protože mezi palestinským obyvatelstvem získává stále větší popularitu. V dubnu 2021 odvolal prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás první palestinské volby za posledních 15 let, protože se obával potupné porážky ze strany Hamasu. Červnové hlasování v průběhu tohoto roku ukázalo stoupající podporu pro tuto radikální teroristickou organizaci, 53 % palestinských Arabů souhlasí, že právě Hamas „nejlépe reprezentuje palestinský lid“.

Ti, kteří tvrdí, že Palestinská samospráva (PA) má jiný program než Hamas, se mýlí. Navzdory rozsáhlým úskokům a lžím vůči mezinárodního společenství, včetně nepravdivých tvrzení o podpoře dvoustátního řešení, PA sdílí stejnou doktrínu od „řeky k moři“ pro zničení Izraele.

Taková skutečnost samozřejmě nenastane, protože izraelské obranné síly zajistí bezpečí svého státu a jeho obyvatel. Zhoubné proslovy na zářijové konferenci Hamasu a jeho genocidní plány, které byly vysílané i v palestinských médiích v Judeji a Samaří, zůstanou pouhou fantazií – i když velmi nebezpečnou -, ale zaručeně povede k dalšímu krveprolití. Avšak když někteří lidé, ať už u nás nebo jinde, volají po tom, aby se „Palestina“ osvobodila „od řeky k moři“, přijali právě za svou tuto zvrhlou ideologii, která prosazuje vyvraždění, vyhnání, pronásledování a úplné zotročení židovského obyvatelstva do pozice občanů druhé kategorie v represivní islámské zemi.