1.2.2023 | Svátek má Hynek


CHTIP: Vždyť je to jen na tři dny

14.11.2020

Tři synové opustili domov a každý si šel po svém...
Když se společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě.
První řekl: „Postavil jsem pro svou mámu velký dům.“
Druhý řekl: „Poslal jsem mámě mercedes s řidičem.“
Třetí se usmál: „Trumfnul jsem vás, mládenci. Pamatujete si, jak máma ráda četla Bibli? A víte také, že teď moc dobře nevidí. Poslal jsem ji pozoruhodného papouška, který recituje Starý i Nový zákon. Starším ve sboru to zabralo 12 let, než ho to naučili. Je jediný svého druhu. Stačí, když mu máma poví číslo kapitoly a verše a papoušek jí ho odříká.“
Brzy nato máma poslala děkovný dopis:
„Miltone,“ psala synovi, „dům, který jsi postavil je příliš velký. Žiji pouze v jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům.“
„Geralde,“ psala druhému, „jsem příliš stará na to, abych cestovala. Většinu času jsem doma, a tak zřídkakdy mercedes používám. A řidič je tak hrubý!“
„Nejdražší Donalde,“ psala třetímu synovi, „přesně víš, co tvá matka miluje. Kuře bylo vynikající.“

Jistý kněz musel z naléhavých důvodů nečekaně odjet z města. Protože však nechtěl nechat zpovědnici prázdnou, zašel za přítelem rabínem, jestli by ho nemohl zaskočit. Rabín vyjádřil jisté obavy, že neví, co by měl farníkům říkat, ale kněz ho ujistil, že tam s ním ještě na chvíli zajde a ukáže mu, co má dělat. Rabín se nakonec nechá přemluvit a tak společně s knězem čekají ve zpovědnici.
Za pár minut přijde nějaká žena a povídá: „Otče, odpusťte mi, neboť jsem zhřešila.“
„Co jsi učinila, dcero?“ zeptá se kněz.
„Dopustila jsem se cizoložství,“ přizná se žena.
Kněz: „Kolikrát?“
Žena: „Třikrát.“
Kněz: „Odříkej dvakrát zdrávas, dej pět dolarů do pokladničky, jdi a již více nehřeš.“
Za chvíli přijde do zpovědnice muž. „Otče, odpusťte mi, neboť jsem zhřešil.“
Kněz: „Co jsi učinil, synu?“
Muž: „Dopustil jsem se cizoložství.“
Kněz: „Kolikrát?“
Muž: „Třikrát.“
Kněz: „Odříkej dvakrát zdrávas, dej pět dolarů do pokladničky, jdi a již více nehřeš.“
„Myslím, že už to chápu,“ prohlásí rabín, a kněz tedy konečně může odjet.
Zanedlouho přijde další žena: „Otče, odpusťte mi, neboť jsem zhřešila.“
Rabín: „Co jsi učinila, dcero?“
Žena: „Dopustila jsem se cizoložství.“
Rabín: „Kolikrát?“
Žena: „Jednou.“
Rabín: „Jdi a udělej to ještě dvakrát. Tenhle týden máme speciální slevu - třikrát za pět dolarů.“

Jeden chlapeček chce být hasičem a druhý mašinfýrou, jedna holčička sestřičkou v nemocnici a druhá sekretářkou. Pepíček má už dávno taky jasno: Ve svém budoucím povolání se chce zabývat sexuálními úchylkami.
Teta Běta je z toho celá paf.
„Vysvětli mi, prosím tě, co to podle tebe vůbec sexuální úchylka je,“ naléhá babička v domnění, že si Pepíček asi něco popletl.
„Ty to nevíš?“ diví se dítě a dloube se v nose. „Vysvětlím ti to na konkrétním případě:
Po ulici jdou tři ženy se zmrzlinou. První ji líže, druhá kouše a třetí saje. A ty mi řekni, která z těch tří žen je vdaná.“
Teta se zamyslí. „No, asi ta, která saje,“ řekne po chvíli.
„Chyba,“ vytáhne Pepíček prst z nosu.
„Vdaná je samozřejmě ta, která má na ruce snubní prsten. A to, cos tady předvedla, zároveň ukazuje, co je to sexuální úchylka!“

Zavolá si Pilát Josefa z Arimatie: „Jak si to představuješ nabídnout pro Ježíše svůj hrob?!“
Josef mávne rukou a říká: „Ále, vždyť je to jen na tři dny.“

(Minulá dodávka chtipů od Chechtavýho tygra zde.)

*****************************

Dárky (prodejna vedle domova důchodců)

darky

Velmi srozumitelné pozvání

cedule