9.2.2023 | Svátek má Apolena


ZDRAVÍ: Koronavirus (3)

24.11.2021

Co je třeba o covidu-19 často připomínat, přestože to skoro všichni vědí.

Lidé se nejčastěji nakazí kontaktem s infikovaným člověkem, který nemusí vědět, že virus šíří. Vydechuje kapénky s virovými částicemi, které v blízkosti stojící osoba vdechne. Větší kapénky spadnou a kontaminují různé povrchy. Malé kapénky vyschnou a virus se může udržet ve vzduchu dlouhou dobu jako aerosol. Množství vydechovaného viru zvyšuje hlasitý hovor, zpěv a křik i intenzita výdechu při námaze nebo běhu. Virus mohou vylučovat i lidé vakcinovaní a po prodělaném onemocnění. Očkovací osvědčení ani registrované onemocnění nejsou zárukou bezinfekčnosti.
Možnost infekce sníží správně nasazený respirátor, dodržování rozestupů a krátká doba kontaktu.
Důležitá je izolace lidí, kteří byli v kontaktu s nemocným a dodržování karantény nemocnými.

K nakažení může také dojít dotykem kontaminovaných povrchů, klik, schodišťových madel, záchytných tyčí v tramvajích, použitím kontaminovaného nářadí apod. Virus se může rukama dostat do nosu a do očí.
Možnost infekce sníží používání jednorázových rukavic, důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou, a dezinfekce rukou a rizikových povrchů.

Velmi rizikové je šíření viru kontaminovanými potravinami. Při přípravě a balení jídel pro rychlou spotřebu, k rozvozu nebo k výdeji z okénka nebo při čepování piva může infikovaná osoba kontaminovat některé porce nebo většinu jídel i povrch transportních obalů. Ke kontaminaci může docházet i v obchodech neodpovědnými kupujícími nebo infikovaným personálem. Jídlem nakažení lidé mohou onemocnět klasickou formou covidu-19. Pokud se virus dostane do střeva spolknutím kontaminovaného sousta, nemusí vůbec vyvolat běžné příznaky onemocnění nebo jen nevolnost, mírné bolesti a průjem. Virus pomnožený ve střevě může napadnout mozek, srdeční cévy, poškodit některé orgány a nakonec způsobit velmi vážný zánět plic.
Zaměstnanci stravovacích a potravinářských provozů se proto musí pravidelně testovat a nesmí se dostat na místa, kde mohou kontaminovat potraviny a jejich obaly. To platí pro restaurace, školní kuchyně, kuchyně podnikové a v nemocnicích, pekárny, výrobny studené kuchyně a zákusků.

Virus se vylučuje stolicí i několik týdnů po vymizení příznaků onemocnění.
Možnost infekce sníží častá dezinfekce toalet a důkladná osobní hygiena.

Počet pozitivně testovaných závisí na počtu cíleně vyšetřených, a proto tento údaj není dobrým kritériem pro hodnocení Intenzity epidemie a jejího vývoje. Ve městech nebo v okresech by měly být dlouhodobě testovány vybrané skupiny s podobným rizikem infekce, např. 300 až 500 pracovníků ve stravování nebo poštovních doručovatelů a kurýrů zásilkových služeb a u nich evidovat pozitivně testované. Výsledky hodnotit podle použité vakcíny, doby po vakcinaci nebo po prodělaném onemocnění a podle počtu hospitalizací a závažných průběhů případných onemocnění.

Počet nemocných, vyžadujících hospitalizaci nebo umělou plicní ventilaci je kritériem zátěže celého zdravotního systému.
Potřeba nasazení armády, hasičů a přesunů těžce nemocných mezi okresy je známkou selhání systému.

Intenzita epidemie se zvyšuje a snižuje podle podmínek, ovlivňujících šíření viru:

- Množství viru, ohrožující vnímavé lidi závisí na vlastnostech převažující mutace viru a na schopnosti obrany napadeného člověka. Velký význam má kondice a imunita lidí. Vakcinace je u většiny lidí ochranou před nakažením a snižuje výskyt závažného průběhu onemocnění. Podobně působí i protilátky po prodělaném onemocnění. Přesné informace o účinnosti protilátek, vzniklých po infekci, může poskytnout jen klinická studie na velkém počtu lidí. Počet vylučovatelů, kteří nejsou v izolaci nebo v karanténě se nijak nesleduje a může se v průběhu epidemie výrazně měnit. Nejlépe ho vyjadřuje kvantitativní vyšetřování odpadních vod. Používání respirátorů a omezování kontaktů riziko snižuje, bezohledné chování lidí ho významně zvyšuje.

- Množství viru v uzavřených prostorách, třídách, obchodech, restauracích a v prostředcích hromadné dopravy závisí na celkovém počtu přítomných a na počtu přítomných vylučovatelů, na intenzitě výměny vzduchu a na dezinfekci povrchů a toalet.

- K ohrožení lidí může dojít i při pobytu venku při nedodržování vzdálenosti, při demonstracích a shromážděních, při sportovních utkáních a to nejen fandících diváků, ale i samotných sportovců, kteří jsou často ve vzájemném kontaktu.

Podmínkou úspěchu omezení šíření pandemie covidu-19 jsou

- Věrohodné informace, jednoznačné pokyny a jejich časté připomínání.

- Vyhledávání zdrojů infekce při náhlém vzniku větších ohnisek a zveřejňování výsledku.

- Odpovědnost lidí za svoje zdraví a jejich ohleduplnost ke všem ostatním.

- Správně zaměřený sběr dat a jejich interpretace. Data musí být neprodleně zveřejňována s věrohodným komentářem.

- Správná volba nařízených a doporučených opatření.

- Důsledná kontrola nařízených opatření a okamžité uplatnění sankcí při jejich nedodržování.

- Přenesení části povinností z centra na krajské a okresní úřady a samosprávy měst, městských částí a obecních úřadů. se stanovením pravomocí a s vyžadováním odpovědnosti.

- Podrobný krizový plán a jeho aktualizace. Okamžitá náprava chybných nebo prokazatelně neúspěšných opatření.

Ústav pro výzkum a vzdělávání, z.ú., Brno

Karel Hruška