22.4.2021 | Svátek má Evženie


VĚDA: Nový „krotitel koronaviru“ na obzoru?

30.4.2020

Podle nedávných zpráv přicházejících z Číny bylo u nejstarších seniorů s Covid-19, kteří užívali medikamenty na pálení žáhy, zaznamenáno vyšší procento přežití.

Při důkladnějším rozboru se zjistilo, že přeživší nakažení dlouhodobě užívali volně prodejný lék, který obsahuje základní léčivou látku famotidin. A protože na Covid-19 dosud neexistuje vakcína ani žádný spolehlivý lék, začali se lékaři o účinky famotidinu zajímat. Ve sdělovacích prostředcích je popisován případ Davida Tuvesona, ředitele laboratoře Cold Spring Harbor. Ten doporučil famotidin ve formě tablet své 44leté sestře, u které se projevila nemoc covid-19. Trpěla horečkou, měla promodralé rty a dusila se. První dávku léku v tabletách si vzala 28. března. Následující ráno jí horečka klesla a saturace kyslíkem se vrátila do normálu. Podobně dramatickou změnu zaznamenali lékaři také u jejích dalších pěti kolegů, kteří se nakazili novým koronavirem a onemocněli. „Řekl bych, že to byl penicilinový efekt,“ prohlásil Tuveson.

Tyto závěry povzbudily neziskovou integrovanou síť zdravotní péče Northwell Health, která zahájila 7. dubna testování látky ve svých 23 nemocnicích. V nich byl pacientům famotidin podáván intravenózně, neboť léková forma může významně ovlivnit vlastnosti účinné látky, a to v devítinásobku dávky, běžně užívané na pálení žáhy. Experimentální léčbu by v rámci tohoto programu mělo podstoupit celkem 1174 lidí, z toho 187 pacientů v kritickém stavu, většinou na ventilátorech. První předběžné výsledky by od 391 pacientů měly být k dispozici během několika týdnů. „Vše se drží pod pokličkou, aby se zabránilo skupování léku,“ uvedl Kevin Tracey, který má na starosti dvojitě slepou, randomizovanou studii. Přesto již newyorská síť lékáren a některé e-shopy hlásí, že jsou léky, obsahující famoditin, úplně vyprodány.

Vědecký časopis Science o probíhající studii prvně informoval 26. dubna 2020. Zde se říká, že famotidin je jedním z léčiv testovaných při léčbě nového koronaviru, u kterého dosud neexistuje žádná schválená léčba. Výzkumní pracovníci, testující famotidin, jsou spojeni s Feinsteinovým ústavem pro lékařský výzkum, výzkumnou složkou zdravotnického systému Northwell Health, založeného v New Yorku. V současné době provádějí klinickou studii, aby otestovali, zda vysoké dávky famotidinu pomáhají přežít kriticky nemocným pacientům s koronavirem. Testují dávku, která je devětkrát větší než množství famotidinu, co je běžně užíváno k léčbě pálení žáhy. Je pacientům podáván intravenózně po dobu sedmi až deseti dnů. Viz odkaz.

Famotidin obsahuje u nás oblíbený lék Famosan z produkce PRO.MED.CS Praha a. s., přední české nezávislé farmaceutické společnosti s vlastní vědecko-výzkumnou základnou. Zásadní je tu otázka, zda nízkonákladový famotidin, jenž patří do skupiny inhibitorů histaminových H2-receptorů, je pro léčbu pacientů s Covid-19 bezpečný. Inu, přecitlivělost na látku famotidin, u nás obsaženou v léku Famosan, je velmi vzácná. Jiné absolutní kontraindikace nejsou známé. Je třeba jen podotknout, že lék Famosan v potahovaných tabletách obsahuje laktosu, a tak pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, by neměli, jako to tomu bývá i u jiných léčiv s laktosou, Famosan užívat. Někteří pacienti při užívání Famosanu zaznamenávají nežádoucí účinky jako závrať a bolest hlavy. Ti by pak neměli, v případě výskytu uvedených příznaků, řídit ani obsluhovat stroje.

Náš Famosan není také vhodný u kojících žen a v graviditě, je kontraindikován u dětí do 6 let, protože nejsou údaje o bezpečnosti a účinnosti famotidinu u dětí. Jelikož se famotidin vylučuje primárně ledvinami, opatrnost je zapotřebí při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin. Jinak je však podávání famotidinu pacientům, nakažených novým koronavirem, oproti jiným látkám (např. antimalarikům), poměrně bezpečné. Přesto se u léčby vysokými dávkami doporučuje monitorování krevního obrazu a jaterní funkce. Avšak při podávání famotidinu starším pacientům v klinických studiích nebylo zaznamenáno žádné zvýšení výskytu či změna typu nežádoucích účinků. Úprava dávkování pouze kvůli věku tak není nutná.

Famotidin by tedy mohl být novým „krotitelem koronaviru“ a pomáhat při léčbě pacientů s COVID-19. Ovšem zda tomu tak skutečně bude, to ukáže až randomizovaná studie z klinického hodnocení této léčivé látky, jejíž výsledky jsou netrpělivě očekávány nejen odborníky, ale i širokou veřejností.

Převzato z KarelWagner.blog.idnes.cz se souhlasem autora
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.