Úterý 16. července 2024, svátek má Luboš
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

VĚDA: Masakr v Newtownu a jak to vlastně je

diskuse (14)

Nových Měst je na světě možná několik desítek tisíc, ale nejvíc pozornosti dnes poutá Nově Město (Newtown) ve státě Connecticut. Prezidenta Obamu dohnal mediální a občanský tlak k tomu, že se pokouší o něco, s čím žádný prezident USA dosud neuspěl: snížit dostupnost střelných zbraní. Snad se mu to podaří aspoň s takovými, se kterými je možné v krátké chvíli povraždit co nejvíc lidí. Zatím to vypadá tak, že se američtí občané předzásobují právě útočnými puškami, podobnými těm, kterými Adam Lanza zavraždil šestadvacet lidí. Jejich odbyt se prudce zvýšil. U nás se vytváří atmosféra "no jo, Amerika je pořád ten Divoký Západ, oni se tam nakonec vzájemně vystřílejí".

Jaká je realita? Amerika nemá na vraždění lidí patent. V Evropě drží rekord Norsko, kde Anders Breivik postřílel v červenci 2011 sedmdesát sedm lidí, většinou dětí.

Nebudu líčit další země, kde se dnes masově vraždí, nejhrůznější je to zřejmě v Africe, ale ani Jižní Amerika není žádný mírový ráj, o Asii nemluvě. Konec konců, i u nás se našel žák, který pobodal učitelku.

Bylo to tak na světě vždycky? Usnadňuje to Nová doba, která v průmyslově vyspělých zemích udělala z obezity největšího zabijáka, zatímco jinde ve světě se nadále umírá hladem?

Lidský věk se za posledních sto let ve vyspělých zemích prodloužil téměř na dvojnásobek. Puberta nastupuje už v jedenácti, třinácti letech, zatímco dříve to bývalo kolem sedmnáctého roku věku člověka. Takže: lepší životní podmínky a vědecký pokrok přispívající k dokonalejší zdravotní péči vedly k tomu, že mužský pohlavní hormon testosteron zaplaví mozek dříve, než mozek uzraje k rozumnému chování.

Testosteron skutečně může napomáhat vzniku agresivity. Sám o sobě však především usnadňuje růst svalů (proto jsou anabolika zakázána jako doping ve sportu), u ženy zvyšuje pohlavní touhu.

Ke zvýšení iniciativy, asertivity a posléze i agresivity však napomáhá testosteron teprve tehdy, je-li zároveň uvolněn z nervových zakončení neurotransmitér dopamin. Dopamin tedy spouští vzorce chování, spouští děj. Jeho společenským produktem je čin.

Mozek však disponuje ještě jinou chemickou látkou, která dovede za splnění jistých podmínek držet dopamin na uzdě. Jde o 5-hydroxytrypamin, 5 HT, který lidé znají pod jménem serotonin. Zjednodušeně a zhruba platí, že je-li rovnováha mezi koncentrací dopaminu a serotoninu porušena ve prospěch dopaminu, dochází k překotným, vůlí nesnadno ovládaným nutkavým myšlenkám, obsesím. Změní-li se v tomto směru i chování, mluvíme o kompulzích, a tak máme před sebou častou duševní poruchu - obsedantně kompulzivní (dříve se říkalo "neurozu"). Mívá ovšem psychogenní příčiny, a proto je zde na prvním místě mezi terapeutickými metodami psychoterapie. Samotná psychoterapie vede zpravidla k úspěchu až po mnoha měsících. Málo se také přihlíží k tomu, že jde o metodu pro zdravotní pojišťovny finančně velmi nákladnou. Proto se dnes běžně léčí kombinací psychoterapie s farmakoterapií antidepresivy typu SSRI, která zvyšují dostupnost serotoninu. Efektivita tohoto přístupu je dobře prokázána.

Chybí-li serotoninová brzda dlouhodobě a jsou-li zde splněny další genetické, společensko-ekonomické a další podmínky, hrozí, že se z člověka stane zločinec. U lidí popravených na elektrickém křesle lze nalézt jen 10 % množství serotoninu v mozku než u zdravých lidí.

Trvalejší nerovnováha ve prospěch dopaminu nastává pravděpodobně i u lidí nadměrně pořádkumilovných, perfekcionistů a pedantů. Psychologické vysvětlení se hledá v tom, že jde o lidi, kteří se bojí jakékoli změny. Cokoli nového vyvolá strach a poněvadž si většinou tuto skutečnost neuvědomují, můžeme právem mluvit o úzkosti. Pořádek, uklízení, někdy i celé obsedantně-kompulzivní rituály lze vysvětlit obranou proti úzkosti.

Pro všední život má význam jiný psychofarmakologický poznatek: serotonin má u ženy tím spolehlivější účinek, čím je vyšší koncentrace ženského pohlavního hormonu estrogenu. Estrogenu je málo 4 – 10 dní před menstruací, tedy v době, kdy ženy trpívají premenstruální tenzí. Zde se ukazuje, že pomáhají SSRI podávané jen v této době. Užitek z toho mívá celá rodina a podle mých zkušeností tak lze předejít i rozvodům. Je to příklad přístupu, který lze nazvat sociofarmakologický.

Je to složité? Ve skutečnosti ještě daleko složitější. Přírodovědecké zkoumání řetězců příčin a následků může však občan nechat na starosti lékařům, psychofarmakologům a neurofyziologům.

xxx

Vraťme se k chladným, většinou velmi inteligentním masovým vrahům, kteří necítí za své činy vinu, ale spíše jsou na ně hrdí. Dosavadní výklad ukazuje, že nejnebezpečnější je muž s převahou dopaminové neurotransmise nad serotoninovou, který má dost testosteronu.

U masových vrahů však vstupuje na scénu jako klíčová ještě jedna molekula: oxytocin.

Hovoří se o něm jako o hormonu lásky nebo přátelství. Uvolňuje se při orgasmu a při porodu, používá se k vyvolání laktace (tvorby mateřského mléka). Usnadňuje mezilidskou komunikaci, jeho koncentrace roste nejen při hýčkání, nýbrž i při podání ruky nebo pouhém doteku.

Velký význam má přímý oční kontakt. Říká se, že matka se stává matkou, když se její pohled setká s pohledem novorozeněte, které snad rozezná její oči od očí jiných lidí.

Nedostatek funkce oxytocinu se nachází při autismu, jehož jedna forma se nazývá Aspergerův syndrom. Lidem trpícím autismem chybí schopnost prožít emočně interpersonální vztah, mohou se naučit o tom mluvit, ale zůstává to na chladné intelektuální úrovni. Nedovedou pojmenovat své citové prožitky, někdy ani bolest.

Zdraví lidé tuto zvláštnost rozpoznají a mohou se autistům vyhýbat. Ve škole bývá autistický žák ostrakizován, vyloučen z kolektivu, spolužáci se mu mohou vysmívat,. Stávají se zhusta obětí šikany. Úsilí vyrovnat se s tím může být motivací k učení. Jedinec trpící autismem se může snažit o kompenzaci deficitu v citovém prožívání snahou o vysoký kognitivní výkon a to může být i cesta k úspěchu v tomto směru.

K autismu nepatří alexithymie – snížená schopnost vyjádřit emoce slovy, tedy popsat to, co prožívám. Zvlášť u některých forem Aspergerova syndromu dochází k opaku – pacient dovede dobře popisovat něco, co sám neprožívá. Jako by si touto verbalizací neschopnost subjektivně prožít afekt kompenzoval.

Alexithymie často znesnadňuje diagnózu depresivní nebo úzkostné poruchy. Trpící pacient často hledá záminku k návštěvě lékaře ve stížnostech na somatický stav: bolesti, dechové potíže, zácpu atd.

Vývoj osobnosti vraždícího autisty vrcholí kolem dvacátého roku života. Takto hendikepovaný jedinec se připravuje na pomstu, opatří si zbraň a pak už poslední kapkou může být maličkost – výsměšný pohled, "nespravedlivé" hodnocení – anebo příležitost: škola pořádá koncert a sejde se tam hodně lidí.

xxx

Dá se s tím něco dělat? Léčení není snadné, zkouší se antipsychotika, antidepresiva, anxiolytika a režimová léčba s psychoterapií. V Čechách dělá záslužnou práci Asociace pro pomoc lidem s autismem APLA. Experimentálně lze užít intranazálně podávaného oxytocinu.

Je možná prevence? Nedávno jsem se vrátil z Nového Zélandu. Ženy tam mají povinnou mateřskou dovolenou do 14 let jejich dítěte. Matka o této dovolené může pracovat, když chce. Ženy nejčastěji studují. Jestliže vydělávají peníze, zkracuje se o to státní příspěvek. Viděl jsem zdravé, otužilé samostatné, sebevědomé děti, které byly k dospělým zdvořilé. Vyzařovala z nich jakási samozřejmá důstojnost a důvěra v lidi.

Nevím, co společenské prostředí Nového Zélandu udělá s někým, komu genetická ruleta při početí namíchá geny, kde je snížená schopnost syntetizovat oxytocin. Geny však potřebují podnět, aby svou schopnost ukázaly a projevily se, aby se exprimovaly - aby se genotyp proměnil ve fenotyp. Tímto podnětem může být čas: čas od početí. Velký vliv mají opakované, trvalé podněty přicházející z prostředí.

Kdyby Yehudi Mehunin nikdy během svého života nedostal do ruky housle nebo jiný hudební nástroj, svět by se ani nedověděl, že přišel o geniálního houslistu. Platí to i o vloze, disposici, talentu vraždit. Lze předpokládat, že se nestanou masovými vrahy děti vychovávané do svých čtrnácti let v láskyplném domácím prostředí, kde matka nepřichází pozdě odpoledne unavená ze zaměstnání, které ji nebaví – i když nebudou mít dost oxytocinu.

Nový Zéland je výjimečná země. Má čtyři milióny obyvatel a má dotace jako rozvojová země.

Na zdravotní péči vydá 10 % a na vzdělání 7,2 % HDP. Má geotermální energii. Na některých mořských plážích stačí vykopat lopatkou v písku 20 cm hlubokou prohlubeň a ta se po chvíli zaplní horkou mořskou vodou.

Byl jsem tam dvacet dní. Vím, že můj pohled může být velmi povrchní.

Převzato z Vinar.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autora

Marian Kechlibar
16. 7. 2024

Ve špionážní klasice Fredericka Forsytha Šakal se nachází scéna, která musela až do včerejška na...

Daniel Vávra
16. 7. 2024

Pro všechny balistické experty, co mají pocit, že to celý bylo nahraný a další konspirační...

Lubomír Stejskal
16. 7. 2024

Začátkem tohoto roku jsem si koupil lahev portského (Ruby) a uložil ji. Původně pro jednu zvláštní...

Hana Lukešová
16. 7. 2024

V květnu roku 1967 Egypťané obsadili celý Sinajský poloostrov.

Jan Bartoň
16. 7. 2024

Joe Biden vyzval po atentátu na Donalda Trumpa k tomu, aby se do politiky vrátila „slušnost a...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Aston Ondřej Neff
15. 7. 2024

Událost vyvolala celosvětovou odezvu. Naši političtí předáci reagují lidsky a věcně, přinejmenším v...

Aston Ondřej Neff
16. 7. 2024

Je až pozoruhodné, jak malou pozornost vyvolalo v našich médiích oznámení Roberta Fica z minulého...

Marian Kechlibar
16. 7. 2024

Ve špionážní klasice Fredericka Forsytha Šakal se nachází scéna, která musela až do včerejška na...

Lukáš Kovanda
15. 7. 2024

Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií nyní v čase dovolených....

tej Tereza Janovská, ČTK
16. 7. 2024

V pokoji luxusního pětihvězdičkového hotelu Grand Hyatt v Bangkoku bylo nalezeno šest mrtvých...

Lidovky.cz
16. 7. 2024

Po dni volna se peloton cyklistické Tour de France opět rozjíždí. Šestnáctá etapa závodu měří 188...

Radek John
16. 7. 2024

Česko projevilo zájem vyslat vlastního astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici. Let má...

Josef Kopecký
16. 7. 2024

Na jednání s českou vládou přijeli do Prahy členové vlády Ukrajiny. A premiér Denys Šmyhal po...

kh Kateřina Havlická
16. 7. 2024

Nedaleko španělské Barcelony v úterý havaroval autobus. Nejméně pětadvacet lidí skončilo v...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz