12.7.2020 | Svátek má Bořek


VĚDA: Greta Thunberg - skutečně jen autista?

27.9.2019

Po vystoupení Grety Thunberg na klimatické konferenci OSN 23.9. 2019 v New Yorku je jednoznačně jasné, že „svatá Greta“ je osoba duševně chorá a hlavně nebezpečná. Výlev nenávisti vůči lidstvu obecně a vůči starším lidem je nepřehlédnutelný. Vystoupení v sídle OSN (viz) jednoznačně ukázalo že jde o člověka plného nenávisti, která je v ní samotné a pravděpodobně ještě živena „loutkovodiči“, kteří celé toto divadlo plánují a organizují. Jenže tady už pomatená Švédka překročila veškeré hranice.

„Mé poselství je: Budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergova bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení v OSN, načež diváci začali tleskat. To se opakovalo ještě několikrát, dokonce i po výhružném výroku, že pokud dnešní generace politiků situaci okamžitě nevyřeší, mládež s Gretou v čele jim to nikdy neodpustí. Nadšené tleskání jejím slovům mi připomnělo ovace a potlesky na bolševických sjezdech a při Hitlerových nacistických projevech.

Greta Thunberg pokračovala: „Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete! Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy… jsme na počátku velkého vyhlazení, a vy o tom nechcete mluvit, vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu… říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ zaznělo také v jejím vystoupení.

Hysterický projev, zaťaté pěsti, výraz tváře, to vše ukazuje agresi, nenávist a hysterii tvora, který vůbec nechápe, o čem mluví a co je ve hře. Je to jen hysterik v čisté ukázce:

1 greta thunberg

Že je dotyčná osoba duševně nemocná, je evidentní. A přiznávají to její rodiče a skupina organizátorů. Dnes se však objevilo něco, co bylo donedávna nemožné: Média, „pokrokoví“ (anebo zbabělí) politici při jejích výlevech nenávisti a prosazováním nesmyslných požadavků jásají a uctívají její pomatenost.

Podle Wikipedie, ale i dalších pramenů byly Gretě diagnostikovány následující duševní poruchy, a to:

1) Aspergerův syndrom,

2) obsedantně kompulzivní porucha a

3) selektivní mutismus.

1) Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra, lidově autismus. Autismus je vývojová duševní porucha, projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Autista žije ve svém duševně pokřiveném světě a není schopen pochopit realitu světa a vztahů. Mnozí mají hluboké a intenzivní pocity, nedokážou jim však porozumět a vyjádřit je sociálně přiměřeným způsobem. Chybí jim jemnost ve vyjadřování emocí, svůj hněv, smutek nebo úzkost dávají najevo příliš intenzivně. Často se objevují intenzivní záchvaty afektu, které vyvolala nějaká událost (například drobná změna programu – příchod Trumpa).

Pro laika jsou nejlépe autismus vysvětlující články z blogu Martina Selnera, pečovatele ve stacionáři s autistickými dětmi, autora blogu „Autismus & Chardonnay“. Jeho příspěvky vycházejí v časopise Nový prostor, který je prodáván bezdomovci (nakl. Nový prostor je vydalo také knižně). Přátelské vyprávění vychovatele skupiny autistických dětí, jejich chování, „mimoňské“ vnímání světa, jejich reakce na běžný život atd. Chování a myšlenky Grety zapadají do diagnózy autismus.

2) Obsedantně kompulzivní porucha (OCD).Pro OCD je typické, že člověka obtěžují vtíravé nepříjemné myšlenky, které vedou k psychické nepohodě. Bývají to vracející se obavy, obsese, že se stane něco, co bude mít katastrofické následky. Obsese je nechtěná, vtíravá, mimovolní, opakující se neodbytná myšlenka, představa nebo impuls, která se znovu a znovu ve stereotypní formě vtírá do mysli člověka. Může se objevit po celé řadě spouštěcích podnětů. Někteří lidé mají OCD tak silné, že je těžko rozlišitelné od psychózy. Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním. Mění se vztah nemocného k realitě.

Další zdroj informací: Ján Praško, Hana Prašková - Obsedantněkompulzivní porucha, nakl. Galén, LF UK, Psychiatrické centrum Praha

U Grety Thunberg se pravděpodobně jedná o obsesi zaměřenou na strach že zničení světa. V současné době pak na její hlásané nesmysly o tom, jak reagovat na změny počasí, naskakuje část naivní mládeže, neboť běžné problémy „pubertální mládeže“ mají podobný průběh jako obsese. Velice stručně řečeno: „čelní laloky“ mozku se vyvíjejí postupně a jsou funkčně plně vyvinuté až u dospělého jedince. Sídlí v nich centrum usuzování, uvažování, rozumu a vůle. U zdravého mladého jedince však duševní zmatek časem s dospělostí odezní, u lidí s Aspergerovým syndromem je však většinou neléčitelný.

Téma obsese může být u každého člověka jiné – ušpinění, infekce, agrese vůči druhým, potřeba kontrolování budoucnosti, nebezpečíonemocnění a další. Napětí či úzkost z obsesí se snaží člověk s OCD neutralizovat kompulzemi, což jsou opakované úkony nebo stereotypní myšlenky. Kompulze však sníží nepohodu jen na přechodnou dobu. Záhy se objeví další obsese a nepohoda, nová potřeba ji snížit a další kompulze. V průběhu času se typicky kompulze rozrůstají. Agresivnější jedinci požadují, aby někdo anebo něco jejich problém „ihned“ vyřešilo.

3) Selektivní mutismus, kterým prý Greta Thunberg také trpí, se projevuje tím, že dotyčná osoba po nějakou dobu nekomunikuje – nemluví. Gretu to postihlo ve věku 11 let z „pochopení poznatku o zkáze planety“. Dostala deprese, přestala mluvit a „zabývala se řešením“, jak praví její životopis. Ve skutečnosti je to nesmysl, v 11 letech není ani genius schopen porozumět otázkám životního prostředí.

Po ukázkách „projevu“ na konferenci OSN, a to videí i obrázků a textů, mne napadlo něco jiného. Osoby postižené Auespergovým syndromem mohou mít sice mozek nemocný, ale jinak částečně vykazovat průměrnou, ba nadprůměrnou inteligenci. Jenže to asi nebude u Grety pravda.

2 greta thunberg EU

Jako bývalý učitel na učilišti (se vzděláním z Pedagogické fakulty UK) a s praxí s výchovou a učením puberťáků na mne dělá její chování a výraz obličeje úplně jiný dojem. Už „úřední“ obrázek (nahoře) z jednáníGrety v centrále EU mi byl podezřelý. Porovnáte-li jej třeba na Wikipedii s „vzorovými obrázky“ takzvaných „mongolů“ (s malým „m“), tedy osob s Downovým syndromem, bude vám jasná zřejmá podobnost Lidé s Downovým syndromem trpí tělesnými malformacemi, jejich duševní vývoj je zpomalený. Dále mají vyšší pravděpodobnost výskytu některých nemocí, a to i duševních než běžná populace: 

3 Down syndrom u dítěte
3 Down syndrom ve věku cca 11 let

V některých případech se typické znaky Downova syndromu při dospívání potlačí. Těmi znaky jsou např.:

- menší, zpředu zploštěná hlava vyvolávající dojem neobvykle kulatého obličeje

- zploštělá tvář, nevýrazné rysy

- šikmý tvar oči způsobený úzkými očními víčky a kožní řasou ve vnitřním koutku oka

- malá ústa

Podíváme-li se na poslední obrázky Grety z OSN, je jasné, že tento obličej nese zvláštní rysy podobné obličejům osob s Downovým syndromem. Greta nezvládá svoji mimiku a neovládá svoji sociálním komunikaci. Na posledním obrázku je pak vidět už nezastíranou a nebezpečnou nenávist.

5 obličej osoby s Downovýn syndromem
6 nezvádnutelná mimika, nenávist

Dumal jsem, proč údajně nevadí, že Greta Thunberg trpí Aspergerovým syndromem. Jako by si nikdo nevšiml, že podle obličeje a jednání Downův syndrom má. No, u „Ausperga“ se často říká, že takto duševně postižení lidé mohou být výjimečně i vysoce inteligentní.

Ovšem u lidí postižení Downovým syndromem je jejich duševní vývoj vždy zpomalený. Popravdě řečeno je jejich IQ jen málokdy alespoň jen málo pod průměrem. Většinou je hodně pod ním. Jsou prostě hloupí.

Kdyby Greta přišla ke mně do třídy, mazala by okamžitě na vyšetření k psychiatrovi: rozhodně by se nestala mluvčí anebo předsedkyní třídy. Na toho byli moji žáci-učni před padesáti lety příliš normální. Jednoho „mongola“ jsem ve třídě měl. Jeho zasloužilí soudruzi rodiče pak uznali, že patří do zvláštní školy.

To ovšem ještě byly pro tyto děti zvláštní školy a ani největší bolševický idiot netvrdil, že za dvanáct let zeměkoule shoří.

Nová doba, nové hovadiny. A nová nebezpečí. A noví Pavlíci Morozovové a noví proletáři, co se všichni musí spojit.Advantage Consulting, s.r.o.
PROCESNÍ INŽENÝR LAKOVÁNÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.