31.3.2023 | Svátek má Kvido


KORONAVIRUS: Efektivita očkování seniorů je vysoká

30.11.2021

Jan Bartoň dospívá ve svém článku k alarmistickému závěru, že efektivita očkování proti covidu-19 je velmi nízká - u lidí nad 60 let je to prý pouhých 30%.

Tyto závěry jsou vyvozovány z velice podivného modelu založeného na nesprávných předpokladech, nebere v úvahu rozdíly v proočkovanosti rizikové a nerizikové populace, rozdíly v pravděpodobnosti těžkého průběhu u rizikových a nerizikových skupin, ani rozdíly v době od očkování rizikových a nerizkových pacientů. Použitý model i celý článek působí jako manipulace předstírající exaktnost a snažící se zdůvodnit základní mantru antivakcinerů - očkování nefunguje.

Zájemci o seriózní informace o této tematice mohou čerpat např. ze stránek Marka Lutonského na VTM nebo ze statistik očkování založených na údajích Ministerstva zdravotnictví.

Určitě je ovšem pravda, že účinnost očkování proti vážnému průběhu s věkem klesá - od pradávna je známo, že lidský imunitní systém se vzrůstajícím věkem obecně slábne.

Z veřejně dostupných a zcela aktuálních statistik je přesto zřejmé, že absolutní počet lidí, kteří díky očkování neskončili na JIPce je jasně nejvyšší v kategorii 70-79.

Při podrobnějším pohledu snadno zjistíme, že počet lidí JIP, přepočítaný na 100.000 obyvatel dané věkové skupiny je následující:

40-49 let
Očkovaní: 0.3
Neočkovaní: 9.9
Účinnost 97 %

50-59 let
Očkovaní: 0.8
Neočkovaní: 14.7
Účinnost 94.5 %

60-69 let
Očkovaní: 3.3
Neočkovaní: 28.7
Účinnost 88.5 %

70-79 let
Očkovaní: 7.1
Neočkovaní: 43.0
Účinnost 83.5 %

80 plus
Očkovaní: 11.3
Neočkovaní: 27.1
Účinnost 58.3 %

Účinnost vakcíny proti vážnému průběhu tedy klesá s věkem, ale absolutní počet lidí, které očkování zachrání od pobytu na JIP je nejvyšší pro skupinu 70-79. Takových lidí je v této kohortě 359 z každého milionu. Jinými slovy: kdybychom očkovali o 2.785 více lidí ve věku 70-79 let, měli bychom dnes na JIP o jednoho člověka méně (ve skutečnosti by stačilo trochu méně než toto číslo, protože by se i zpomalilo šíření, ale to teď nechme stranou).

Tato čísla tedy ukazují, jak je důležité očkovat seniorní skupiny (ze společenského hlediska - snižujeme obsazenost JIP) a jak je důležité očkovat mladé lidi ve věku 40-59 let (protože právě pro ně je očkování největším osobním benefitem, neboť snižuje riziko vážného průběhu opravdu dramaticky).

Je také potřeba vzít v úvahu, že osmdesátníci přišli na řadu s očkováním jako první a tudíž jejich imunita částečně „vyvanula“ za tu delší dobu nejvíce (což by se mělo napravit aplikací třetí dávky). Aplikace třetí posilující dávky se nyní jeví jako asi nejdůležitější priorita.

_________________________

Ve světle výše uvedených závěrů je potřeba komentovat ještě závěrečné desatero pana Bartoně:

1. Efektivita očkování z hlediska ochrany před těžkým průběhem covidu je velmi dobrá u lidí do asi 60 let věku.

Ano, je ale velmi dobrá i pro všechny ostatní věkové kategorie, s výjimkou osmdesátníků. Je ovšem velmi pravděpodobné, že i zde dojde k výraznému zvýšení po aplikaci posilující dávky.

2. U osob nad 60 a zvláště nad 70 let je účinnost vakcinace již velmi nízká, a právě z této generace seniorů po očkování se rekrutují pacienti na JIP.

Ne, naprosto nesprávný závěr.

3. Není pravdou, že očkování pomáhá automaticky seniorům před těžkým průběhem covidu.

Ne, opět naprosto nesprávný závěr.

4. Rizikové skupiny pacientů, ať již očkovaných nebo neočkovaných, lze chránit účinněji nasazením léků, které již dnes existují, včetně monoklonálních látek. Ty ale musí být nasazeny včas, jejich pozdní nasazení už nepomáhá vůbec nebo málo.

Ano, monoklonální protilátky jsou účinné, ale účinnosti vakcín u velké většiny jedinců nedosahují. Jiné účinné léky prozatím neexistují (kromě kortikosteroidů podávaných jakmile nastává těžký průběh u hospitalizovaných pacientů).

5. Podle ourworldindata zemřelo s covidem v ČR v roce 2020 asi jedenáct tisíc osob, celkový počet zemřelých se proti roku 2019 ale podle statistiků zvýšil o téměř sedmnáct tisíc osob. Rozdíl 6000 zemřelých může být důsledkem zanedbání lékařské péče u chronicky a vážně nemocných pacientů v důsledku covidu. Omezování péče se už realizuje opět i letos na podzim se všemi riziky pro vážně nemocné pacienty.

U mnoha z těch 6000 se spíše může jednat o ty, kteří zemřeli mimo nemocnice na covid-19 (mimo lékařskou péči a netestovaní). Důležité také je, že ve statistikách zemřelých se uvádí covid jako základní příčina úmrtí, tedy taková, která započala řetězec onemocnění vedoucích ke smrti. V mnoha dalších případech ovšem covid sehrál „pouze“ zásadní roli ve zhoršení zdravotního stavu, což vedlo ke smrti.

6. Je úplným nesmyslem testovat děti a mládež ve školách. Jsou to vyhozené peníze a nepřispívá to k dobrému klimatu na školách. Psychické problémy se podle psychologů projevují zejména u mladých lidí a dospívajících!

Testování ve školách nepředstavuje žádný vážný faktor narušující psychiku; je ovšem pravda, že by nemuselo být nutné posílat po odhalení jednotlivých případů do karantény celé třídy. Výrazné negativní následky narušení standardní školní docházky jsou ovšem nepopiratelné. Tím spíše vyniká potřeba co nejdříve skoncovat s epidemií pomocí maximální proočkovanosti populace.

7. Je naprosto zřejmé, že musí skončit plošné restrikce, které nikomu nepomáhají, a musí se ihned veškeré úsilí věnovat rizikovým skupinám očkovaných i neočkovaných a včas se jim musí podávat (tj. i preventivně!) léky, které zabrání těžkému průběhu covidu na JIP.

Nikoli - plošné restrikce použité na samém začátku jsou velmi účinné pro zabránění nezvladatelného rozvoje epidemie. Jenom pak je možno úspěšně „hasit“ omezený počet lokalizovaných ohnisek.

Jak už bylo řečeno, spektrum účinných léků proti covidu je bohužel prozatím velmi omezené (je reálné, že se v tomto směru situace zásadně zlepší, pokud se skutečně osvědčí nová antivirotika (molnupiravir, paxlovid). Prakticky jediným účinným preventivním prostředkem jsou vakcíny.

8. Není pravdou, že covid je epidemie neočkovaných. Je to lež, která se používá k další a další segregaci společnosti. To, že tak mluví Joe Biden nebo Adam Vojtěch, není nic jiného než tupá a hloupá politika prosazování vakcinace hrubou silou.

Zcela chybný, absurdní závěr, jehož hloupost hvězd se dotýká… Podívejme se na korelaci mezi proočkovaností a počtem úmrtí ve dvou týdnech kolem začátku listopadu:

OBR

9. Očkování proti covidu bude nutné zřejmě periodicky opakovat každoročně na podzim podobně jako u chřipky s tím, že po současných vakcínách musejí být vyvinuty lepší, které sníží rizika těžkých průběhů u nejstarší populace.

Konečně závěr, se kterým lze souhlasit…

10. Jenom vakcinace není sama o sobě pro seniory nad 70 let věku spásou proti covidu, ale vyžaduje i podpůrnou péči dostupnými medikamenty, která musí být zahájena včas.

Jak ukázáno výše, vakcinace je hlavní „spásou“ pro všechny věkové kategorie. Pokud jde o medikamenty podávané včas, existuje zatím jen jeden (monoklonální protilátky). _____________________________________

ÚPLNĚ NA ZÁVĚR:

Je třeba říci, že s podobnými chybami při práci s komplikovanějšími epidemiologickými údaji, jakých se dopustil pan Bartoň, se setkáváme poměrně často – čtenářům doporučujeme jasné a srozumitelné vysvětlení problému tzv. Simpsonova paradoxu v článcích Petra Juny a Jaromíra Šrámka.

René Levinský, Jaroslav Flegr Václav Hořejší