29.5.2020 | Svátek má Maxmilián, Maxim


HISTORIE: Znamenití lékaři v českých zemích (33)

9.5.2018

Někdy se na ně zapomíná a někdy na ně zapomínat nelze, protože již zapomenuti a nejsou ani vzpomínáni. A přitom naše země má ve své historii mnoho osobností, patřících mezi znamenité představitele vědy lékařské. Zkusíme některé z nich připomenout, byť trochu na přeskáčku. Samozřejmě, že řada znamenitých lékařů byla (a je) i mezi těmi, kteří netvořili součást univerzitního prostředí a věnovali svůj um tak říkajíc práci v terénu. I za nimi musíme občas odskočit.

Lékaři patřili i v minulosti k všestranně vzdělaným lidem, kteří nezřídka vynikli v mnoha jiných oborech. Byli spisovateli, hudebníky, cestovateli, archeology, botaniky či dokonce i úspěšnými profesionálními vojáky. Nebo také lékaři zakladateli. Mezi ně nesporně patří profesor MUDr. František Burian (1881-1965).

32 Znamenití lékaři 1
32 Znamenití lékaři 2

Když byl pan profesor Burian někdy ve dvacátých letech minulého století poprvé ve Francii, nemohl si nechat ujít návštěvu jednoho z největších muzeí umění na světě, pařížského Louvru. Mezi oněmi pětatřiceti tisíci exponáty, ho především nadchlo torzo Milóské Venuše. Socha antické bohyně lásky, zhotovená asi 100 let před Kristem, byla objevena v roce 1820 na ostrově Milos, v Louvru ji posléze restaurovali a od té doby je předmětem obdivu. Proč také ne? Je krásná a musí nadchnout i plastického chirurga, jakým František Burián v té době již nesporně byl. Navíc byl výborným kreslířem, který si před každou operací skicoval předpokládanou výslednou podobu operovaného pacienta. Dokonalost této sochy dokládající nádheru antického umění ho uchvátila.

A tak ji začal kreslit. Aby zachytil ty správné proporce, vylezl na její podstavec a přeměřoval a kreslil, aniž by vnímal svět kolem. Jenže svět kolem nechápal a prostřednictvím dozorců se pan profesor dostal až před samotného ředitele galerie. Vše se nakonec vysvětlilo a profesoru Burianovi bylo dovoleno, aby svá studia dokončil i po uzavíracích hodinách. Tuto příhodu podrobně vzpomíná mimo jiné i známý historik humoru v medicíně MUDr. Svatopluk Káš v knížečce „Z Aeskulapovy první kapsy„ (Obory chirurgické).

Celý život byl profesor František Burian jakýmsi neodbytným a nenapravitelným optimistou. Když si podal v roce 1927 žádost o habilitaci prací z oboru plastické chirurgie, byl dvakrát odmítnout s tím, že tento obor nepatří do lékařské vědy. Přitom již v roce 1924 vydal doktor Burian monografii Plastická chirurgie. Tak se naštval, sepsal vysoce odbornou habilitační práci, v níž popsal své válečné zkušenosti z chirurgie průstřelů srdce a jiných zranění. A to už nešlo jinak, než že byl v červnu 1929 habilitován docentem chirurgie. Ale pamatoval si to.

O tři roky později vytvořil samostatnou stanici plastické chirurgie a díky podpoře dalšího skvělého chirurga profesora MUDr. Arnolda Jiráska (1887-1960), který v té době mimo jiné zastával funkci prezidenta velice vlivné „Lékařské komory pro Zemi českou“ dostala se plastická chirurgie do zákona o specializacích a Československo se tak stalo první zemí na světě, která plastickou chirurgii uznala a akceptovala se všemi možnými důsledky. Američané ji uznali teprve v roce 1937, většina států až po druhé světové válce.

32 Znamenití lékaři 3

Profesor MUDr. Arnold Jirásek

Leč vraťme se na začátek. František Burian, rodák z Malé Strany, po maturitě na Malostranském gymnáziu studoval medicínu na pražské Lékařské fakultě. Promoval v dubu 1906. Již během studií vypomáhal u profesora Hlavy (1855-1924) jemuž po promoci asistoval. V roce 1908 byl asistentem u profesora Kukuly (1867-1925), takže se mu v počátcích kariéry dostalo školy na té nejvyšší odborné úrovni. Další školu praxe absolvoval od října 1912 spolu s kolegy a s manželkou (gynekoložkou) v tzv. Balkánských válkách. Počátkem první světové války byl povolán k vojsku a od té doby až do jejího konce pracoval prakticky jako válečný chirurg.

Pokud zraněný voják přežije, může se stát, že si odnese trvalé následky v podobě různých tělesných deformací. A to chirurga Buriana zaujalo. Začal svým pacientům, později nikoli pouze vojákům, pomáhat esteticky a také tak, aby jejich těla byla funkční. Odtud se odvíjí to, čemu dnes říkáme plastická chirurgie. Proto se doktor Burián začíná později věnovat i vrozeným vadám, například u dětí Jedličkova ústavu v Praze. A rozhlíží se po světě.

V roce 1923 se ve Francii potkává s profesorem Viktorem Veau (1871-1949), tvůrcem fyziologického operování rozštěpových vad. Stali se přáteli, byť se nikoli ve všem shodli. Profesor Veau publikoval asi 48 prací k této problematice. Profesor Burian dospěl k závěru, že „rozštěp představuje kvantitativní defekt tkání, tedy nikoli jen rozpolcení a definoval termín rozštěpový iktus“. Vše popsal v jedné monografii: „Chirurgie rozštěpu rtů a patra“, v níž řekl vše potřebné. V té době se práce profesora Buriana dostávají do popředí zájmů evropských i zámořských lékařů. Mnozí za ním jezdí i do Prahy. Jedním z nich byl i profesor doktor Jacques W. Maliniac (1889-1976). Oba lékaře pojilo nejen osobní přátelství. Doktor Maliniac, rodák z Varšavy, měl již před první válkou dobré jméno mezi polskými plastickými chirurgy. Z obavy před narůstající diskriminací Židů v Evropě, emigroval v roce 1923 do Spojených států. A on to byl, kdo dal impuls k vytvoření divize plastické chirurgie v nemocnici v New Yorku. V prosinci 1949 pronesl na výročním setkání Americké společnosti plastické a rekonstruktivní chirurgie projev, v němž vyložil odborný, věcný i filozofický přístup profesora Buriana a jeho školy k problematice plastické chirurgie. Doktor Jacques W. Maliniac později založil Pedagogickou nadaci pro plastickou chirurgii (PSEF), která dodnes nadaným a zasloužilým plastickým chirurgům uděluje cenu „The Maliniac Lecture“.

32 Znamenití lékaři 4

Profesor doktor Jacques W. Maliniac

Budoucí významný plastický chirurg John Marquis Converze (1909-1981) se o profesoru Burianovi dozvěděl při lékařských studiích v Paříži. Poprvé ho navštívil v roce 1937 v Praze a velice si porozuměli. Dá se říci, že ho pan profesor vyškolil. Profesor Converze přijížděl do Prahy i v pozdějších letech. To byl již vedoucím plastické chirurgie v NYU Medical Center a specializoval se na kraniofaciální rekonstrukční chirurgii. Založil Národní Nadaci pro obličejovou rekonstrukci, vydal několik učebnic plastické chirurgie. Ve všech jeho oficiálních životopisech se píše o tom, jak velkou inspirací mu byla pracovní setkání s profesorem Burianem v Praze. Ten byl také v roce 1937

jmenován čestným členem americké chirurgické společnosti a později i členem Akademie věd USA.

32 Znamenití lékaři 5

Profesor doktor John Marquis Converze

Profesor Burian také hodně cestoval a přednášel v zahraničí, publikoval, již před druhou světovou válkou sklízel zasloužený a uctivý mezinárodní ohlas. V té době pomáhal také založit plastiko-chirurgické ústavy na Moravě, na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku a také v Polsku. V roce 1948 byl jeho Ústav plastické chirurgie změněn na kliniku. V ní bylo v roce 1953 na Burianův návrh zřízeno specializované pracoviště pro léčení popálenin, když čtyři roky poté zde vznikla i výzkumná laboratoř pro léčení popálenin. V tomto směru jsme byli opět první v Evropě.

Bilance více než šedesátileté odborné práce tohoto muže je více než úžasná. Zveřejnil stovky vědeckých prací. Jeho osobní a kolegiální přístup, předvídavost, erudice a hlavně vysoká odbornost daná nejen studiem a praxí, ale také tím, že pro poučení své i svých následovníků vybudoval obrovský odborný archiv, to vše jsou atributy významného vědeckého pracovníka a humanisty.

32 Znamenití lékaři 5

Profesor MUDr. František Burian

Složité chirurgické zákroky byly již na vysoké úrovni ve starověkém Egyptě, za kolébku plastické chirurgie je dnes považována Indie (neuvěřitelně odborné rekonstrukce nosů například). V osmnáctém století dochází k renezanci plastické chirurgie ve Velké Británii. Její rozvoj ovlivnila paradoxně první světová válka, v níž docházelo k ošklivým zraněním vojáků, jejich výsledkem byla různá znetvoření. V té době a v pozdějších letech věděl přesně jak na to profesor František Burian, pozdější akademik. Již v roce 1937 byl jmenován mimořádným profesorem estetické chirurgie a přednostou Ústavu plastické chirurgie. V té době o nás již věděl celý svět. Věděl i to, že tenhle český profesor zřídil již během první světové války stanici plastické chirurgie v rumunském Temešváru. A poté vychoval desítky vynikajících následovníků. Byl autorem mnoha neortodoxních a moderních chirurgických postupů. Trval vždy na velice neformálním přístupu k pacientům. Byl především člověk Bohem nadaným k tomu, aby sloužil lidem, kteří potřebovali pomoc. Před operací i po ní.

Příště: profesor MUDr. Arnold JirásekMáte svou sedačku plnou skvrn? Poradíme vám, jak s nimi zatočit
Máte svou sedačku plnou skvrn? Poradíme vám, jak s nimi zatočit

Malé odolné flíčky na sedačce obvykle nikdo neřeší, případně přes ně prostě přehodí deku. Jenže pokud máte doma dítě nebo domácího mazlíčka, nevyhnete se ani pořádným flekům. Jak se jich zbavit?


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.