23.9.2019 | Svátek má Berta


EKOLOGIE: Malá a velká energetika

28.11.2005

Dovolil jsem si v několika článcích kritizovat obnovitelné zdroje energie. Přestože jsem předkládal objektivní argumenty, vysloužil jsem si častá nařčení "ekologických" aktivistů, že jsem PR nástrojem elektrárenské společnosti ČEZ. Jedná se samozřejmě o zcela scestné teorie, s PR aktivitami firmy ČEZ mám asi tolik společného, jako Greenpeace s ochranou přírody, tedy nic. Faktem ovšem je, že společnost ČEZ, na rozdíl od zelených bojovníků, pochopila, jaký je rozdíl mezi malou a velkou energetikou a co je to takzvaný energetický mix.

Greenpeace, Hnutí DUHA a jim podobné organizace bojují proti jaderné energetice, zasazují se o neprolomení územních ekologických limitů těžby uhlí a představují si, že postavíme naši energetiku na obnovitelných zdrojích. To svědčí o tom, že nepochopily jeden ze základních principů energetiky, že totiž není možné sázet na jeden typ zdrojů, že je třeba vytvořit vyvážený energetický mix. Vždy budou u nás vedle sebe stát zdroje velké energetiky (jádro, uhlí, popřípadě plyn) a zdroje malé energetiky (voda, vítr, slunce nebo biomasa). První z nich zajistí základní poptávku po elektřině a jsou hlavním pilířem státní energetické politiky, druhé budou vždy jen zdroji doplňkovými.

Zajištění dostatku energie a elektřiny patří mezi klíčové zájmy státu. I státní energetická koncepce České republiky vychází z předpokladu, že energetická soběstačnost nesmí být ohrožena a naše energetika musí být postavena na vyváženém mixu zdrojů. Je známo mnoho příkladů, kdy se státy, které vsadily na jeden druh zdrojů, dostaly do značných potíží. Máme ještě v živé paměti, jaké problémy postihly Rakousko, když před dvěma lety Evropu zasáhlo suché léto. Tamní energetika je postavena, díky alpským řekám, na vodních elektrárnách a nedostatek dešťů způsobil téměř energetický kolaps. Do tíživé situace se dostalo minulou zimu i Německo, které se svými 16 tisíci megawatty ve větrných elektrárnách pocítilo nedostatek elektřiny při silných mrazech a nedostatku větru. V případě mrazivého počasí mohou nastat problémy i s dopravou uhlí do elektráren, to je jeden z mnoha důvodů, proč není vhodné sázet jen na klasické elektrárny. Pochopila to i Čína, která je světovou jedničkou ve spotřebě uhlí a její energetika je postavena téměř výhradně na klasických elektrárnách. Čínská vláda proto rozhodla alespoň částečně snížit závislost země na uhlí a plánuje postavit během patnácti let 40 nových jaderných elektráren. Podobným problémem jako nevyváženost struktury zdrojů je energetická nesoběstačnost státu. O tom, že závislost na dovozech elektřiny je cestou do pekel, ví své například Itálie, která za to zaplatila black-outem, jenž na několik hodin připravil o elektřinu desítky milionů obyvatel země. Stačil jen výpadek páteřní linky mezi Itálií a Švýcarskem a země, která dováží téměř třetinu své elektřiny, se ocitla na pokraji katastrofy. Své zkušenosti s přerušováním dodávek elektřiny mají obyvatelé Kalifornie, která je závislá na dovozech z ostatních států. Podobně nezodpovědných zemí bychom našli na světě mnoho.

Otázkou tedy není, zda jádro nebo vítr, ale jak co nejlépe vyvážit strukturu zdrojů. Není třeba hlubokých analýz k tomu, abychom odhadli budoucnost energetiky v České republice. Spotřeba elektřiny stále roste, takže se nevyhneme výstavbě nových zdrojů. Vzhledem k vývoji cen plynu existují v podstatě jen dvě varianty. Pokud se podaří prolomit územní ekologické limity těžby uhlí, budou se modernizovat stávající a stavět nové uhelné elektrárny a časem bude v zájmu vyváženosti postaven minimálně jeden nový jaderný blok. Pokud se limity neprolomí, bude se pravděpodobně v uhlí modernizovat a stavět trochu méně a můžeme očekávat větší rozvoj jaderné energetiky. Jako doplněk budou hrát svou roli samozřejmě i obnovitelné zdroje, ovšem uplatní se spíše na lokální úrovni a nebudou mít šanci promluvit do velké energetiky.

Zmiňoval jsem v úvodu společnost ČEZ. "Ekologičtí" aktivisté ji často kritizují, ale právě jí vděčí ministerstvo životního prostředí za to, že se nám podařilo překročit hranici tří procent výroby elektřiny v obnovitelných zdrojích. Vedle výroby ve vodních elektrárnách k tomu přispěl i fakt, že ČEZ spálil, v kombinaci s uhlím, ve svých klasických zdrojích 150 tisíc tun biomasy. Optimisté z řad odborníků odhadují, že maximum v podmínkách České republiky je šest procent podílu výroby v obnovitelných zdrojích. Ať se nám to líbí nebo ne, stát se nemůže ve svých energetických koncepcích opírat o zdroje s tak nízkým potenciálem. Dodávky elektřiny musí pokrýt rostoucí poptávku a být stabilní a to voda nebo vítr zajistit nemohou. Klíčovou roli budou proto i nadále u nás hrát uhlí a jádro, protože ty dokážou dodávat elektřinu prakticky nepřetržitě a bez výkonových výkyvů.

Voda, vítr nebo slunce jsou výborné vzhledem ke svému malému vlivu na životní prostředí a nevyčerpatelnosti zdrojů, ale je zásadním omylem "ekologických" aktivistů, když se je snaží konfrontovat s jádrem nebo uhlím. Je to stejně naivní, jako chtít nahradit kamionovou dopravu koloběžkami. Výroba společnosti ČEZ je postavena především na uhlí a jádru, provozuje samozřejmě i vodní elektrárny a spaluje biomasu. Méně už se ví, že úspěšně provozuje sluneční elektrárnu a snaží se investovat do větrníků. Na tomto příkladu by se měli zelení poučit, jak se dělá energetický mix.

Autor je člen výboru České nukleární společnosti
www.csvts.cz/cnsMůj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.