15.9.2019 | Svátek má Jolana


ÚVAHA: Principy naší a islámské společnosti

19.1.2016

Expanzi islámu v Evropě vnímám jako velkou hrozbu pro vše, co je mi blízké. Nevěřím, že se nás tento problém netýká. Většina z nás nemá čas ani energii aktivně hledat informace a studovat je, většina z nás má dost svých vlastních existenčních problémů. Část z nás moje obavy sdílí, části z nás je to naprosto jedno a část z nás v islámu žádný problém nevidí - vždyť je tady muslimů málo a jsou integrovaní...

Na jakých principech stojí naše společnost? Věřím, že naše společnost mimo jiné stojí na těchto principech:

- Rovnoprávnost mezi mužem a ženou.

- Všichni lidé jsou si rovni.

- Svoboda vyznání.

- Svoboda slova.

- Svoboda myšlení.

- Tolerance a vzájemný respekt.

Nedělám si nárok na úplnost, a proto zde svůj výčet ukončím.

Naproti tomu islámská společnost stojí na těchto hlavních principech, které jsou obsaženy ve sbírce zákonů šaría:

- Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.

- Žena je vždy podřízena muži (otci, manželovi, bratrovi, otrokáři) a ten má právo ji trestat za neposlušnost.

- Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.

- Muslimka se nesmí vdát za nemuslima.

- Ženská nevěra se trestá bičováním nebo kamenováním.

- Mužská nevěra není nevěrou, neboť muslimský muž smí mít více než jednu ženu, plus neomezený počet sexuálních otrokyň a služek.

- Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského muže.

- Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.

- Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.

- Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.

- Na kritiku islámu a odpadlictví od islámu se vztahuje trest smrti.

- Nemuslim zvaný káfir nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu islámu, i kdyby byla pravdivá.

- Každý muslim má povinnost konat džihád, čili propagovat islám a usilovat o jeho vítězství nad „falešnými vírami“, násilím nebo politickou, kulturní nebo sociální aktivitou.

- Trest za porušení zákonů šaría může vykonat kterýkoliv pravověrný muslim kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.

Nejmenuji zde všechny principy islámské společnosti, vybral jsem jen některé. Rád bych Vám nechal něco na Vaše vlastní studium. Principy zákona šaría cituji z knihy Benjamina Kurase „Jak zabít civilizaci“, z kapitoly „Šaría“.

Proč je podle mě znalost zákonů šaría důležitá? Jednoduše proto, že většina muslimů ve světě, a to platí i pro západní Evropu, si dle dostupných informací (anketa americké organizace Pew Research Center, studie Eurislam) přeje, aby tradiční islámské právo šaría bylo součástí legislativy v zemích, kde žijí. Je dobré vědět, jakou budoucnost volíme, když schvalujeme import islámu do naší země. Vzhledem k vyšší porodnosti muslimů a díky silné imigraci muslimů dochází v zemích západní Evropy k postupnému růstu podílu muslimů ve společnosti. Jak dlouho bude trvat, než muslimové především v západní Evropě získají většinu, záleží dnes hlavně na tom, jestli evropské vlády vystaví STOP stávající migrační invazi nebo ne. Pokud se však něco nezmění a vývoj bude pokračovat stejným směrem jako dosud, tak v tomto století muslimové v západní Evropě většinu získají. Jak dlouho myslíte, že potom bude trvat nastolení islámských zákonů i pro neislámskou menšinu?

Základní principy islámu jsou podle mě neslučitelné s principy naší společnosti. Jediná obrana je podle mě muslimskou imigraci do naší země nepřipustit. Dveře do naší země jsou však již pootevřené, dojde k jejich otevření dokořán nebo k jejich zavření? Upřednostní naše vláda názor a zájmy vlastního národa nebo půjde proti vlastnímu národu a pošle nás tam, kam kráčí západní Evropa?Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.