15.4.2021 | Svátek má Anastázie


ÚVAHA: Principy naší a islámské společnosti

19.1.2016

Expanzi islámu v Evropě vnímám jako velkou hrozbu pro vše, co je mi blízké. Nevěřím, že se nás tento problém netýká. Většina z nás nemá čas ani energii aktivně hledat informace a studovat je, většina z nás má dost svých vlastních existenčních problémů. Část z nás moje obavy sdílí, části z nás je to naprosto jedno a část z nás v islámu žádný problém nevidí - vždyť je tady muslimů málo a jsou integrovaní...

Na jakých principech stojí naše společnost? Věřím, že naše společnost mimo jiné stojí na těchto principech:

- Rovnoprávnost mezi mužem a ženou.

- Všichni lidé jsou si rovni.

- Svoboda vyznání.

- Svoboda slova.

- Svoboda myšlení.

- Tolerance a vzájemný respekt.

Nedělám si nárok na úplnost, a proto zde svůj výčet ukončím.

Naproti tomu islámská společnost stojí na těchto hlavních principech, které jsou obsaženy ve sbírce zákonů šaría:

- Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.

- Žena je vždy podřízena muži (otci, manželovi, bratrovi, otrokáři) a ten má právo ji trestat za neposlušnost.

- Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.

- Muslimka se nesmí vdát za nemuslima.

- Ženská nevěra se trestá bičováním nebo kamenováním.

- Mužská nevěra není nevěrou, neboť muslimský muž smí mít více než jednu ženu, plus neomezený počet sexuálních otrokyň a služek.

- Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského muže.

- Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.

- Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.

- Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.

- Na kritiku islámu a odpadlictví od islámu se vztahuje trest smrti.

- Nemuslim zvaný káfir nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu islámu, i kdyby byla pravdivá.

- Každý muslim má povinnost konat džihád, čili propagovat islám a usilovat o jeho vítězství nad „falešnými vírami“, násilím nebo politickou, kulturní nebo sociální aktivitou.

- Trest za porušení zákonů šaría může vykonat kterýkoliv pravověrný muslim kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv.

Nejmenuji zde všechny principy islámské společnosti, vybral jsem jen některé. Rád bych Vám nechal něco na Vaše vlastní studium. Principy zákona šaría cituji z knihy Benjamina Kurase „Jak zabít civilizaci“, z kapitoly „Šaría“.

Proč je podle mě znalost zákonů šaría důležitá? Jednoduše proto, že většina muslimů ve světě, a to platí i pro západní Evropu, si dle dostupných informací (anketa americké organizace Pew Research Center, studie Eurislam) přeje, aby tradiční islámské právo šaría bylo součástí legislativy v zemích, kde žijí. Je dobré vědět, jakou budoucnost volíme, když schvalujeme import islámu do naší země. Vzhledem k vyšší porodnosti muslimů a díky silné imigraci muslimů dochází v zemích západní Evropy k postupnému růstu podílu muslimů ve společnosti. Jak dlouho bude trvat, než muslimové především v západní Evropě získají většinu, záleží dnes hlavně na tom, jestli evropské vlády vystaví STOP stávající migrační invazi nebo ne. Pokud se však něco nezmění a vývoj bude pokračovat stejným směrem jako dosud, tak v tomto století muslimové v západní Evropě většinu získají. Jak dlouho myslíte, že potom bude trvat nastolení islámských zákonů i pro neislámskou menšinu?

Základní principy islámu jsou podle mě neslučitelné s principy naší společnosti. Jediná obrana je podle mě muslimskou imigraci do naší země nepřipustit. Dveře do naší země jsou však již pootevřené, dojde k jejich otevření dokořán nebo k jejich zavření? Upřednostní naše vláda názor a zájmy vlastního národa nebo půjde proti vlastnímu národu a pošle nás tam, kam kráčí západní Evropa?
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.