1.2.2023 | Svátek má Hynek


SPOLEČNOST: Zamyšlení nad událostmi v Budějovicích

9.7.2013

Díval jsem se dnes na zprávy a zhrozil jsem se. Co se to děje v Českých Budějovicích? Nelíbilo se mi to ani ve šluknovském výběžku, natožpak v jižních Čechách, kde jsem doma!

Nejsem z těch, kteří se za každou cenu snaží omlouvat chování některých Romů či jiných nepřizpůsobivých občanů. Ano, jsou chudí, jsou bez práce, nemají dostatečné vzdělání atd. Něco z toho určitě vlastní vinou, ale chápu, že hlavní roli v tom hraje jejich bezvýchodná situace. Na druhou stranu chudí lidé vždy v historii existovali a byly doby, kdy i oni se chovali slušně, protože by jim jejich hrdost nedovolila jednat jinak. Ovšem vina je také na straně tzv. většinové společnosti, která o těchto problémech neustále žvaní, ale pro jejich řešení toho mnoho nedělá.

V každé civilizované zemi platí, že chce-li většinová společnost integrovat své sociálně slabší menšiny, sama se o to musí aktivně snažit. Ne všude se to daří, ovšem tam se jedná o problémy s relatině nedávnými přistěhovalci, kdežto my mluvíme o Romech, kteří jsou tradičními obyvateli této části světa. V žádném případě nepovažuji za přijatelné řešení vystěhování Romů, jak nedávno populisticky navrhnul senátor Okamura. Romové přišli do střední Evropy někdy na přelomu 14. a 15. století – kam bychom je teď měli vystěhovat? Tato myšlenka mi připadá stejně absurdní, jako kdyby Keltové (pár jejich potomků by se mezi námi snad také našlo) chtěli vystěhovat Slovany do jejich dávné domoviny. Nezapomeňme, že jsme sem také kdysi přivandrovali!

Musím se přiznat, že zatím nemám po ruce návrh, jak současnou situaci změnit. Jen jsem přesvědčen, že bude-li to takto pokračovat, vyvine se to v situaci nebezpečnou nejen pro Romy, ale pro nás pro všechny. Když slyším ty vypité hlasy řvát: "Čechy Čechům", běhá mi mráz po zádech. Není to tak dávno, co v Německu heslo "Juden raus" začala v mnichovských pivnicích hlásat bezvýznamná extremistická skupinka. Ovšem zanedlouho se jí podařilo získat na svoji stranu i značnou část slušných lidí a všichni víme, jak to dopadlo. Myslíte si, že u nás by se něco takového stát nemohlo? Možná v trochu jiné podobě, ale i tak by to určitě bylo velmi ošklivé.

Pokusím se nad tím hlouběji zamyslet a přijít s něčím smysluplným.

Autor je předsedou Konzervativní strany