6.12.2022 | Svátek má Mikuláš


SPOLEČNOST: Stanovisko Hnutí na obranu majitelů realit

2.12.2005

Stanovisko občanského sdružení HOMR k situaci a postoji politiků z posledních dnů.

Stanovisko občanského sdružení Hnutí na obranu majitelů realit (HOMR) k situaci a postoji politiků z posledních dnů:

1. Pokud poslanci přijmou tzv. Zákon o nájemném v podobě kterou deklaruje vládní koalice, bude to naprosto nedostatečné. Takto budou i nadále porušována tři základní lidská práva:

a) právo na ochranu soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnost - toto právo, neboli nerespektování soukromého vlastnictví, bude defacto na další dobu zakonzervováno, a to dokonce ústavními činiteli.

b) rovnost občanů před zákonem - neboť budou potvrzena privilegia regulovaných nájemníků, kteří jsou často velmi bohatí, mnohdy bohatší než-li pronajímatelé, tzn. jednoznačná diskriminace.

c) nerespektování smluvní svobody - základní povinností státu je postarat se o své sociálně slabší občany, přičemž stát nesmí přenášet toto břímě na náhodně vybranou skupinu obyvatel a tento svůj neústavní postoj vydávat za sociální politiku. Každá smlouva je výrazem svobodné vůle obou stran, přičemž regulovaný nájem není ničím jiným, než protiústavním a diskriminačním diktátem státu.

2. Je všeobecně známo, že naše sdružení HOMR podalo k ESLP ve Štrasburku na tento neudržitelný a jednoznačně protiústavní stav žaloby. Nezbývá nám než poděkovat všem těm, kteří se snaží o prodlužování této agónie s tím, že potvrzuje správnost našeho rozhodnutí. Česká republika je bezprávním státem. Omlouváme se většině (83 %) občanů ČR, kteří budou muset za tento marasmus zaplatit. ESLP nám nemůže nevyhovět, neboť již vyhověl polským majitelům domů, kteří byli v lepší situaci nežli je ta dnešní v ČR. Vyjádření poslance Křečka, že spor ještě není ukončen, pouze potvrzuje, že přání je otcem myšlenky.

V Praze dne 30.11.2005

Autor je předsedou HOMR

Girolamo Giormani