5.12.2023 | Svátek má Jitka


SPOLEČNOST: Papež, kardinál Vlk a popírač holocaustu

27.2.2009

V minulých dnech se na stránky našeho i světového tisku dostaly protesty proti omilostnění papežem Benediktem XVI. exkomunikovaného Bratrstva papeže Pia X., jehož členem je anglický biskup, osmašedesátiletý Richard Williamson, absolvent Cambridge, žijící tohoto času v Argentině, který švédské televizi řekl: Ani jeden Žid nepřišel o život v plynové komoře a zdůvodňoval to tím, že dveře v údajných komorách byly netěsné atd. Protestoval i český kardinál Vlk.

Promluví-li ale člověk s teology, teprve pak zjistí, v čem je tato kauza komplikovaná, laici u nás i v zahraničí totiž nepochopili obsah dekretu o snětí exkomunikace, tedy jejího zrušení.

Slovo omilostnění, jak se tento akt v médiích u nás i v zahraničí překládá, je totiž nepřesný.

Abychom však nejprve pochopili o co jde, je třeba vysvětlit, co to je Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Arcibiskup Marcel Lefebvre se bezmála před čtyřiceti lety postavil proti závěrům II. vatikánského koncilu a vytvořil to, co se nazývá bratrstvo svatého Pia X.

Problém nastal tehdy, když chtěl ve svém bratrstvu vysvětit čtyři biskupy, a tím ze své skupiny učinit církev v církvi, což se stalo v roce 1988. Tento akt byl znamením schizmatu, tedy rozštěpení církve, a protože neuposlechl, byl potrestán exkomunikací, tedy vyloučením. Na neshody ale již upozornil papež Pavel VI. v sedmdesátých letech, když odmítli přimout jeho prohlášení Nostra aetate z roku 1965. A protože se katolíci celou dobu snaží o ekumenismus, tedy o otevření se vůči ostatním církvím, existovala také po celou dobu jejich exkomunikace snaha otevřít cestu i k usmíření s tímto bratrstvem. Bratrstvo má školy i semináře, vychovává své kněze a jméno papeže Pia X. si dalo do názvu proto, že jeho považují za posledního platného papeže, všechny novinky, které byly zavedeny později, považují za kacířské. Papež Benedikt, podle odborníků, jen tuto dlouhou cestu ke smíření dovršil snětím, aby se mohlo s touto skupinou vůbec začít jednat o jejich názorech.

Dnešním slovníkem bychom tedy řekli: otevřel cestu k možnosti diskutovat…

Snětí ještě neznamená přijetí do církve, proto je ten termín omilostnění nevhodný. Schizma zůstává, toto bratrstvo je stále mimo církev.

Biskup Williamson, popírač holocaustu, který působí v Argentině, z které prý ale musí odejít, je členem tohoto bratrstva a to, co hlásá, jsou jeho speciální názory, ale třeba rovněž dodat, že kvůli nim nebyl exkomunikován. Problém nastal, když kardinál Dario Hoyos připravoval podklady o bratrstvu pro papeže a tuto věc, která se týká jednoho člena, nezjistil. Papež se zabýval bratrstvem a ne jednotlivými členy.

Bohužel toto vysvětlení ze strany Vatikánu nezní moc přesvědčivě ve vztahu k papeži, protože on udělal takových řekněme zvláštních kroků několik: V roce 2006 urazil Mohameda, v roce 2008 o Velikonocích slavnostně pokřtil muslima, takže tyto kroky tvoří jakousi řadu provokačních aktů vůči jiným náboženstvím… Tedy vykazuje nesmířlivost vůči ostatním a velkou toleranci vůči vlastnímu selhání.

Asi si můžeme dovolit říci, že tímto krokem si katolická církev v očích veřejnosti značně ublížila a rozhodně neprospěla k hlubšímu usmíření mezi katolíky, židy a muslimy.

Kardinál Vlk mi řekl: „Je možná pravda, že Vatikán si uvědomil, že došlo k jistému selhání hlavně v komunikaci, která tuto kauzu odstartovala. Pro Vatikán to byl jistě šok.“

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem redakce)

Autor je novinář a spisovatel