23.5.2022 | Svátek má Vladimír


SPOLEČNOST: Jihočeské housky a nemocnice

2.12.2005

K posouzení kvality housek na krámě nepotřebujete mít ukončenou ani základní školní docházku. Posoudit kvalitu nemocniční péče je však problém i pro vzdělance. Proč tomu tak je? Odpověď je snadná. Ať vezmete kterýkoliv kvalitativní ukazatel léčebné péče, zjistíte, že je podmíněn mnoha dalšími ukazateli, bez jejichž současného hodnocení nemá výpovědní hodnotu. Tak např. budete-li hodnotit úmrtí po operaci slepého střeva, musíte současně posuzovat pokročilost onemocnění, s kterým pacient k operaci přišel (počínající zánět, či pokročilý s proděravěním), dále věk pacienta, zda byl nemocný již po infarktu, měl-li cukrovku atd.. Při hodnocení délky pobytu pacienta v nemocnici musíme hodnotit i dostupnost jeho následné péče, jeho sociální situaci a podobně. Jiná bude situace pacienta ve velkém městě, jiná toho, kdo nemá auto a na kontroly do nemocnice jezdí 15 – 20 km!

Pacient má jistě právo na informaci a všichni, až budou potřebovat nemocniční péči, budou chtít vědět kam jít. Informace musí dostat, ale připravené, které nezavádějí, nejsou nepravdivé, či dokonce poplašené!

Včera v televizi a dnes na internetu jsem zjistil, že Jihočeský kraj je již s problémem kvality hotov. Sestavil žebříček jihočeských nemocnic. Za hlavní považují jeho autoři (jak na internetu píšou) to, že byl zveřejněn. S jakým výsledkem, to již nepíšou. Kdybych řekl po nezdařené operaci „hlavně, že jsem operoval“, asi by to nikdo nechápal jako úspěch.!

Podíval jsem se jenom na dvě tabulky tohoto žebříčku týkající se oboru, v kterém pracuji, a chtěl bych občanům jižních Čech něco doporučit: Budou-li v příbuzenstvu mít pacienta, který bude dlouhodobě uměle ventilován na dýchacím přístroji, ať ho odvezou do Českých Budějovic, tam v tomto stavu nikdo nezemřel, ač jinde umírá 40 – 60 ba dokonce až 80% (Strakonice) takto postižených! Samozřejmě, že dotazem u kolegů v Českých Budějovicích jsem zjistil, že jsou to čísla neodpovídající pravdě! Podobně pacienti se zhoubným bujením dýchacího ústrojí (rakovina plic) umírají v táborské nemocnici v 21,3%, či Krumlově v 20% a v Prachaticích v 45,5%. V Českých Budějovicích pouze v 10,8%! Kdo by chtěl do Prachatic? Že by v Budějovicích byli zázrační, nebo ostatní nemocní umírají jinde? Kdo ví.

Autorům žebříčku je třeba přiznat, že čtenáře upozorňují na nutnost konzultace s konkrétním lůžkovým zařízením.

Zavolal jsem tedy na tři ředitelství jihočeských nemocnic a zjistil, že tabulky nejsou schopna vysvětlit.

Tedy v tabulkách jsou čísla chybná a navíc nemocnice nejsou schopny je komentovat. Při pohledu na celý projekt je třeba se ptát kdo ho vypracoval, kdo práci převzal, zaplatil a před zveřejněním kontroloval. Osobně si myslím, že buď práce nebyla kontrolována vůbec, nebo byla, ale někým, kdo tomu moc nerozumí. Jinak by to stěží poskytl veřejnosti.

Jak to souvisí s houskami? Kdyby pekárna dodala na pulty spálené pečivo, splakala by nad výdělkem. Nechme se překvapit, jak to dopadne s tabulkami.

Autor je přednosta III. chir. kliniky
1. LF UK FN Motol

V Praze dne 28.11.2005Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!