4.12.2020 | Svátek má Barbora


SPOLEČNOST: Blbákov a Chytrákov

3.3.2011

Jestliže my žijeme v "Bubákově", jak napsal Aston, je logické, že někde musí existovat taky "Chytrákov". Protože existuje-li "jin(g) a jang", byla-li na počátku tma a pak řekl Bůh: "Budiž světlo", existuje-li Pravda a proti ní stojí Lež, tak logicky musí existovat jako protipól našeho blbého státu někde nějaký "Chytrákov". Kdepak může asi být? No, většinou je dle autorů novinářských článků a politologických studií ten Chytrákov někde na nějakém bájném "Západě". Tam, kde jak známo, je dokonalé fšecko.

A odkud si máme brát příklad. Tedy berme si! Ze zemí, kde nikdy nevolili komunisty (jako Francie nebo Itálie, že), kde nepřipustí nic nacistického, kde a nikdy nezklamali voliči, že by volili diktatury (Německo, Rakousko, Itálie, Portugalsko a pár dalších). Berme si příklad z dokonalých zemí, kde dodnes silně potírají neonacisty (Bavorsko a Sasko, že). Kde se dokáží politici ihned dohodnout a zvolit vládu a přesně tak, jak si to voliči přáli (jako v Belgii, Holandsku a Dánsku i jinde), kde nedovolí, aby do parlamentu vstoupily fašizující a rasistické strany (jako Itálie, Rakousko), kde neznají politiky vyvolávající záměrně mezinárodní nacionalistické konflikty (jako třeba Maďarsko anebo Řecko)… Dívejme se s oddaným zrakem na země, kde jsou všichni finančníci geniální a nezištní (Irsko, Island, Řecko, Portugalsko a ….), kde politici nekradou a nešmelí se státními zakázkami (Belgie, USA, Anglie, Francie.. a další..). Učme se od "Chytrákovů", kde je lid spořivý a nenaletí finančním podvodníkům (vzorem nám budiž Irové, Islanďané, Estonci, Litevci a Španělé), kde existuje dokonalá, neúplatná a všem stejně měřící policie (Itálie obecně, Německo a Rakousko ve vztahu k "východňárům"). Vezměme si za příklad vyspělé a dokonalé státy, kde milují své i cizí Romy, neříkají jim hanlivě Cikáni, ale vzdělaně "Tsiganes" anebo "Zingari" a už vůbec jim neubližují a nevyhánějí a vůbec s nimi nemají žádné problémy (Francie a Itálie), kde dokonale zvládli soužití s muslimy (Holandsko a Švédsko), kde nemají žádná "ghetta" (jako příklad uveďme USA, Anglii, Francii, Itálii, Řecko a tak dále a ta dále). I ti řidiči jsou na onom vysněném Západě daleko lepší - jako třeba Španělé, když nasněží ….

Nevím, co to písma schopné našince popadlo za těch posledních dvacet let. Zatímco Češi byli před sto lety popisováni jako idioti, lemplové a gauneři pouze ve vídeňském a některém nacionalistickém německém tisku (informace viz např. Austria Newspaper Archive), dneska je to přímo povinností každého pořádného českého intelektuála. Napsat aspoň jednou týdně článek, v němž jsou Češi (včetně Moravanů) označeni za neschopné idioty a jejich stát jako něco nanejvýš hnusného.

Původně, coby mladý muž, jsem tohle četl a slyšel pouze od skutečně po nacismu plačící části Sudetských Němců a od slovenských luďáků. Případně od nevýznamných jednotlivců z protektorátní "vlajkařské" a podobné sorty. Dnes je to "mainstrým".

Prvně jsme takové všeobecné odsuzování Čechů a všeho českého, v ještě dosti mírné formě, uslyšel od vynikající zpěvačky a statečné dámy Marty Kubišové. A to díky jejímu mediálně populárnímu výroku o České republice jako "cochcárně". Kde si každý dělá, co chce. Trochu mi to připomínalo "forbínu" Voskovce a Wericha, když si vyprávějí coby dva emigranti. Jeden z nich praví "Pane, u nás se smí.. " a než to dořekne, tak mu druhý oponuje: "Pane u nás se nic nesmí! U nás je pořádek!" Holt, poněkud nezvládnutá svoboda - kdy, jak pravil klasik, "se vždycky po revoluci najdou idioti, kteří navrhují, aby lidi chodili po hlavě a někteří to i dělají" s tím, že se vždycky vyvalí bahno s vlnami zdola - v některých lidech vyvolávala pocit "cochcárny". Najednou každý směl, co dřív nikdo nesměl…- a taky za to byl odpovědný (tedy někdy) QUE MALHÉUR!

Druhým "dárečkem", který tohle zanesl do českého intelektuálního prostředí byl hrdina sametové revoluce. A to když mu poněkud nevyšel jeho pokus o vytvoření Slunečního státu či moderní obdobu "Utopie" Thomase Mora.. V kterém budou vládnout vybraní "myslitelé, učenci a duševní šlechta" bez trapné šaškárny demokracie a politických stran. Což mu a jeho přátelům neuvědomělí voliči a Klausem obnovené politické strany jaksi zatrhly. Naštěstí. I pro Václava Havla naštěstí. Každý dosavadní pokus o vytvoření Slunečního státu či Utopie totiž skončil brutální diktaturou. Kdy jako první většinou za jásání davů popravili původní vůdce revoluce.

Dramatický dramatik, modla levicových intelektuálů všech barev, druhů a odstínů, pak vyřkl heslo o "blbé náladě". To se moc a moc různým vzdělancům a frustrovaným neúspěšným pretendentům na místa vládců i majetky milionářů (pokud možno bez aktivní práce a při sezení u piva), líbilo. A tak pod vlajkou časopisu Respekt vypukla válka proti blbé náladě. Tedy vlastně proti hnusnému kapitalismu, konsumní společnosti, nezodpovědnému automobilismu atd. A když se toho "ideového nádoru" a poživačnosti konsumní společnosti národ nechtěl vzdát, tak proti "blbému národu".

A už to jelo, už se to neslo. Češi (včetně Moravanů a našich Slezanů) jsou od té doby určitou skupinou vzdělanců v mediích označováni jako: největší zloději, největší alkoholici, největší domácí surovci. Taky jsou nejtlustší, nejméně vzdělaní, nemyjí si nohy a smrdí. Neumí řídit, u moře jedí jenom paštiky, nechápou, že větrníky a solární panely jsou nejúžasnější věc na světě, nejvíce vraždí, jsou obecně sexisté a harašmenti... Až se člověk diví, co mezi nimi ti, kteří tak dobře vědí, jak jsou jinde dokonalí, vlastně vůbec ještě dělají?

Už jsem slyšel a četl skoro všechny nadávky a pomluvy, co jich může být. Týkající se nás, obyvatel České republiky. Ovšem pak zároveň od týchž lidí slyším stížnosti na to, jak se k sobě špatně chováme. No, ono je to tak.

Když bude existovat nějaké rodina či skupina, kde se bude neustále řvát na děti, že jsou blbé a debilní a prostě hovada, těžko z nich vyrostou slušní a vzdělaní lidé. Bude-li tatínek veřejně před sousedy nadávat mamince do krav a kurev a línejch, špinavejch sviní, těžko pak bude vesnice (Evropa) považovat onu dámu za dobrou matku a šikovnou kuchařku. Když ona dáma bude na manžela ječet, že je ochlasta, kurevník, nemakačenko, špinavec, a bude to vykládat na návsi, ba i při návštěvě okresního města (Bruselu), stane se její manžel skutečně v očích celého okresního městečka tím, co se o něm říká. Bez ohledu na to, jaký ve skutečnosti je. Tak už to v životě chodí, že?!

Prý o nás mají, tedy až na Polsko, všichni všude špatné mínění a nemají nás rádi (já tedy vím osobně, že o nás mají lidé slušné mínění také v Bulharsku, Moldavsku, Ukrajině, Chorvatsku, Čečensku, Vietnamu, Číně a několika dalších nevýznamných státech). Nějak mi ovšem zapomněli tihle vzdělanci vysvětlit, proč se sem lidi z těchhle států tak pořád hrnou. Když jsme takoví zaostalci a debilové, co?! A je to tady tak hnusný?! Podivná je ta dnešní móda českých vzdělanců kálet do vlastního hnízda. A plivat na svůj rod. Ale "všeho do času a Pán Bůh navěky", jak říkaly naše babičky.

A jak je psáno v Bibli v Jobově knize 4:

8. "Ti, kdo ořou zlo, pokud vím,
ti, kdo rozsévají trápení,
je i sklízejí. "

Každý kdo se cítí býti povýšen a uděluje nám, obyčejným, své "knížecí rady", a že jich je u nás dost, měl by si pamatovat moudrost starou věky. (A nemusí věřit na Boha, ale třeba na kolo dějin, které už mnohokrát prokázalo, že to nakonec dopadá vždycky stejně) - Kniha Job 5:

11. "(Bůh) Ponížené staví na místech vysokých,
truchlícím dává bezpečí."
12. "Hatí úmysly prohnaných,
aby neuspěli se svou chytrostí"

Člověk by měl vážit svá slova. Tím více člověk vzdělaný a, jak se říká, "mocný slova". Jenže se děje pravý opak. Ale nezoufejte, neděje se to jenom nám a není to v dějinách poprvé. Budete-li mít pocit, že vše je kolem vás špatné, nic se nedaří a všichni jsou proti vám, vzpomeňte si na slova písně "David a Goliáš" od pánů V +W: "Obr do pidimužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje, seďme klidě na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je… "

O tom, že toto naše trápení není nic nového, se dočtete v Knize Job.

A věřte, abyste si to se zájmen přečetli, nemusíte být vůbec věřící. Ale spíše myslící. No a pokud nemáte čas si to přečíst, tak pro vás a pisatele těch hanopisů uvedu závěr:

EPILOG
7Když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. 8Proto si teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job ať se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám. Nemluvili jste totiž o mně pravdivě…..

Kéž by k nim, co nemluví pravdu, byl jednou i náš národ tak milosrdný.90 let s Fisher-Price: Ikonické hračky, které provázely dětstvím už několik generací
90 let s Fisher-Price: Ikonické hračky, které provázely dětstvím už několik generací

Fisher-Price zná snad každý. Málokdo ale ví, že letos slaví 90 let od svého založení. Značka dala světu více než 5 tisíc hraček, které vrací rodiče...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.