26.9.2022 | Svátek má Andrea


SPOLEČNOST: 17. listopad - šestnáct let poté

17.11.2005

Je na pováženou, jak málo si jako Češi vážíme občanské svobody. Dokonce stále narůstá procento spoluobčanů s melancholií pro staré pořádky, tedy bývalé zlořády. A to je smutná zpráva.

Již 16 let si užíváme SVOBODY plnými doušky, bereme jako samozřejmost vlastní volbu školního vzdělání bez povolení stranického aparátčíka či svobodný výjezd za hranice Česka bez pokořujícího devizového příslibu z rozhodnutí strany. Vybíráme si zboží ve velkoobchodech, které kdysi bídně nahrazovaly tuzemské prodejny zn. Tuzex; již se pouze usmíváme dřívějším frontám na jeden druh toaletního papíru či předvánoční kakao. Přes noc padly fyzické bariéry, stali jsme se náhle nahými Evropany. A co psychické bariéry v nás samotných, zaběhlé stereotypy? Že za nás stále někdo rozhodoval a teď již musíme sami. Že se oko nabaží z nepřeberné nabídky obchodníků, ale nakoupit lze pouze podle vlastní peněženky. Že máme nebývalé možnosti volby, ale nejsme připraveni se stále rozhodovat. To vše nám dala i vzala nečekaně nabytá svoboda v listopadu 1989.

Dnešní mladí lidé, nezatížení minulostí, jsou připraveni přirozeně přijímat náš nový demokratický svět v novém řádu. Ta střední a starší generace, která s sebou stále vláčí deku totalitního zatížení a potřebovala impulz či pomoc zvnějšku, garance od státu, se často nedočkala. Vedle nabytých svobod lidé přirozeně očekávali od nových, demokraticky volených vůdců též nastolení nového právního řádu a ochrany občanů, včetně kontrolních systémů spravedlivých soudů. Mnohdy byli zklamáni, nastupovala osobní skepse a s narůstajícím věkem ztráta životních jistot a dezorientace v novém prostředí.

Máme tedy čekat na vládnutí nové, nezatížené generace, nebo se ještě dříve dočkáme mravních a kultivovaných politiků, jejichž cílem bude produktivita země a spokojenost občanů?

Listopad 89 nám přinesl jeden ohromný dar. Svobodné volby jsou vždy novou šancí, výzvou pro voliče a naplněním jejich nejdůležitějších práv. Hlavně nezašantročit svůj hlas.

Už za půl roku volíme novou reprezentaci poslanecké sněmovny, potažmo předurčíme novou vládní garnituru. Stačí mít jasnou hlavu a nenechat se opět zmást tupými předvolebními hesly. Hledejme v nabídce politické reprezentace hodnoty a zodpovědnost. Dávejme šanci těm zkušeným, kteří dosud v životních zkouškách nezklamali, ale také odborně připravenému a zodpovědnému mládí. To abychom příští rok o tomto čase mohli bilancovat o něco radostněji.

Jaroslav Šula