12.5.2021 | Svátek má Pankrác


ŠKOLSTVÍ: Reinkarnace pana rady

11.11.2010

Generální stávka studentů středních škol, která proběhla na jaře roku 2011, okamžitě pohřbila očekávané zavedení dlouho připravovaných státních maturit. Stávku podpořila i většina ředitelů těchto škol, téměř polovina středoškolských profesorů, značná část vysokoškolských studentů, mnoho žáků základních škol i školníci, uklízečky a školní kuchařky. Motivace středoškolských studentů byla jasná, mají zájem o maturitní vysvědčení, nikoliv o maturitu, natož o nějakou státní, kterou by asi nešlo bez pomoci učitelů tak snadno zvládnout. Vysokoškoláci protestovali dík vzpomínce na maturitní stres, žáci pro pocit větší dospělosti, ředitelé, protože státní maturita jim přinášela jen větší nároky, a školní personál, protože se chtěl zavděčit ředitelům. Ti profesoři, kteří byli proti stávce, se obávali, že absencí strachu z maturity přijdou o jedinou dosud jakž takž účinnou zbraň, kterou ještě na studenty měli.

Ministr školství po nepříjemné audienci u premiéra, který mu uložil bezpodmínečné prosazení a zavedení státních maturit v roce 2012, zíral zasmušile na desku svého stolu. Najednou si vzpomněl na svoji babičku, která říkala, že všechno špatné musí přinášet i něco dobrého, a osvítila ho spásná myšlenka. Pověří tímto sebevražedným úkolem svého odbojného náměstka, a tak se ho pohodlně zbaví.

Povolaný náměstek pod tímto ortelem na okamžik zkoprněl, nicméně stačil si uspořádat odpověď, že pokud ministr toto jeho pověření neodvolá, bude náměstkova strana vážně uvažovat o vystoupení z vládní koalice a to ve svém důsledku povede k pádu vlády.

Právě v okamžiku, kdy se nadechoval k proslovení této odpovědi, přihodilo se něco zcela mimořádného. Při nádechu do něho inkarnoval duch vrchního zemského školního rady Jarolímka, který se právě potloukal po svém milovaném ministerstvu. K úžasu pana ministra se náměstek z čista jasna zdvořile uklonil a projevil mu dojatě svůj vděk za důvěru, kterou byl právě poctěn, a slíbil, že učiní vše, aby jeho důvěru nezklamal.

Pan vrchní rada Jarolímek zastával svou funkci skoro po celou dobu první republiky, před tím byl profesorem matematiky a deskriptivní geometrie, později ředitelem gymnasia. Byl ukázkovým prototypem vysokého prvorepublikového úředníka. Věděl o svém oboru všechno a znal téměř všechno, co se dalo zahrnout pod společného jmenovatele všeobecné vzdělanosti. Bydlel na Letné v Kamenické ulici ve velkém bytě, dokonale vyplněném obrovskou knihovnou, a těšil se tam, stejně jako v úřadě, všeobecné úctě.

V novém těle začal tím, že svolal všechny své podřízené a k jejich úžasu jim objasnil, že úředník, který si na svou práci musí sjednávat externí spolupráce, je evidentně neschopný a musí z ministerstva odejít. Proto budou okamžitě zrušeny všechny smlouvy s externími ústavy, instituty, úřady, školami, institucemi, podniky i jednotlivci, kteří se kdy podíleli na přípravách odvolaných státních maturit.

Jeho dalším krokem bylo, že obeslal všechny vysoké školy, odborné svazy, svazy podnikatelů a podobné instituce, které potřebují maturanty, s žádostí, aby oznámily, které schopnosti a znalosti u maturantů nejvíce postrádají. Samozřejmě požadoval odpovědi obratem a gratis, protože zvýšení kvality maturantů je v jejich výsostném zájmu.

Mezitím porovnal dokumentace posledních uskutečněných státních maturit s odvolaným novým návrhem a okamžitě zavrhl nápad jednotného obsahu pro všechny střední školy, včetně dvojstupňového volitelného zadání.

I z vyhodnocení požadavků na kvalitu maturantů jasně vyplynulo, že je cíle vzdělání, a tedy i obsah maturit, je nutno diferencovat pro gymnasia, střední školy jednotlivých oborů a učňovské školy s maturitou. Navrhl skoncování s liberálním přístupem k samoobslužnému výběru náplně vyučování a naopak hodlal ponechat školám iniciativu ve výběru metod, jak zadané cíle dosáhnout. Na definicích cílů vzdělání pracovali všichni jeho podřízení a postupně je projednávali s těmi, kdo zaslali podnětné připomínky. Připomínky mu plně potvrdily to, co sám předpokládal - nedostatečné matematické schopnosti studentů a absenci schopnosti samostatných úsudků. Navíc byl jako nábožensky věřící matematik nezvratně přesvědčen o tom, že Bůh daroval lidem matematiku proto, aby jim usnadnil pochopení svých zákonů a mechanizmů tvoření..

Prosadil názor, že primární je role ministerstva ve stanovení cílů vzdělání a definování studijních plánů. Maturity viděl jako problém víceméně technický. Zavrhl hromadné strojní zpracování vyplněných formulářů, protože se mu zajídala představa, že při čtyřech volitelných variantách odpovědí má i šimpanz 25% pravděpodobnost správných odpovědí. Dospěl k představě, že maturitní otázky a příklady by mělo připravovat ministerstvo, vyhodnocení a klasifikaci jednotlivé školy. Kontrolu hodnocení by provedla jiná škola téhož zaměření vybraná generátorem náhodných čísel. Ministerstvo by pak do ústních zkoušek řešilo jen stížnosti a příliš velké rozdíly v klasifikaci. Po skončení maturit by bylo dost času na analýzu výsledků.

Tyto představy sepsal na jeden papír formátu A4 a vydal se s ním do blízké Strakovy akademie. Cestou se stavil v jednom krámu, z něhož vyšel s nějakou lahví. Jaký byl její obsah, se nedalo poznat, protože byla pečlivě zabalena. Na předsednictvu vlády vyhledal tamní špičkové odborníky v informatice, kteří se tam zjevně nudili, a požádal je, aby posoudili, jak by se popsaný postup mohl realizovat s využitím současných technických možností přenosů a utajení. Problém pány okamžitě zaujal a za dva dny mu zaslali své návrhy.

Od počátku školního roku 2011-2012 bylo pro nejvyšší třídy škol doporučeno zvýšení vyučovacích hodin matematiky na úkor předmětů, pro které stanovené cíle požadovaly hlavně chápání souvislostí, vzbuzení zájmu o předmět i úcty k majestátu přírody a k výsledkům lidské práce a lidského myšlení. Tím mohly být redukovány nároky na encyklopedické znalosti, které si může každý „vygůglovat“. Jisté problémy s učňovskými školami byly vyřešeny tím, že všude, kde to bylo možné, měli studenti u maturity předložit k posouzení svůj „majstrštyk“ a do jejich hodin matematiky byly zařazeny základy ekonomické gramotnosti, zaměřené na to, aby se ze současných maturantů jednou mohli stát samostatní živnostníci.

Jak to s těmi maturitami dopadlo, to se dozvíme až v roce 2012. Jak to dopadlo s duchem pana rady v těle pana náměstka se asi nikdy nedozvíme, nicméně mě by to také zajímalo. Stejně jako to, nač byly vynaloženy uspořené finanční náklady.

7.11.2010Soutěž: Vyhrajte s námi dietní plán na míru a zhubněte do plavek
Soutěž: Vyhrajte s námi dietní plán na míru a zhubněte do plavek

Léto se blíží a je nejvyšší čas myslet na svou linii. Pohyb sám o sobě nestačí, důležitý je také správně sestavený jídelníček. Proto jsme pro vás...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.