6.5.2021 | Svátek má Radoslav


PRÁVO: Proč je RRTV drahá

včera

Tahle glosa je především informací pro širokou veřejnost. A jde v ní hlavně o zájmy právě té veřejnosti – čili o zájmy občanů, voličů a daňových poplatníků. A proto je nutné, aby veřejnost i o tom byla informována touto cestou. Protože zejména tzv. mainstreamová média (a to včetně médií veřejné služby) to neudělají a veřejnosti o tom neřeknou. A když, tak ne pravdu.

Ve středu 14. dubna 2021 příslušný odvolací soud vyhlásil definitivní rozsudek o tom, že stát je povinen nahradit dlužné platy šesti žalobcům – bývalým členům RRTV, které začátkem dubna 2003 nezákonně odvolal Vladimír Špidla – tehdejší předseda tehdejší strany a vlády. Celá tato justiční anabáze trvala 18 let, z toho jen toto řízení o náhradě platů trvalo 13,5 roku. Určenou složkou státu, zastupující v tomto řízení žalovanou Českou republiku, byla od roku 2010 právě RRTV – a to prostřednictvím svého externího advokáta ze Zlína. (A to i přesto, že úřad RRTV má v pracovním poměru celou řadu svých interních právníků, kteří běžně RRTV u soudu zastupují.) Ten externí advokát v roce 2015 (tehdy v polovině sporu) po žalobcích požadoval náhradu svých nákladů řízení ve výši 763.134,90 Kč – ale neuspěl, neboť žalovaná strana v jeho právním zastoupení neměla úspěch. A jakou náhradu svých nákladů po dalších pěti letech tedy v půlce dubna letošního roku požadoval ten zlínský advokát, nám nebylo řečeno. Ale i tu informaci by si mohly (a měly) zjistit příslušné kontrolní orgány.

Konečný rozsudek v této právní věci byl veřejně vyhlášen 14. dubna 2021 rovněž za přítomnosti zástupce žalované strany. A tento rozsudek nabyl právní moci 28. dubna 2021 doručením písemného vyhotovení. Od toho data do 3 dnů musí povinná strana (čili zde RRTV coby výplatní místo a místo výkonu agend PaM = tzv. práce a mezd) žalobcům vyplatit dlužné částky i s příslušenstvím, jinak vystavuje stát riziku podání exekuce. RRTV měla od vyhlášení rozsudku 14 dní na přípravu provedení povinných agend, přičemž vedoucí úřadu i vedení RRTV už řadu let vědí, jak a v jaké lhůtě tyto povinnosti musí provést v případě prohry tohoto soudního sporu, takže na to mohli a měli být připraveni. Avšak vedoucí úřadu RRTV až dopisem ze dne 28. dubna 2021 sdělil advokátu žalobců, že mu to bude trvat déle, protože prý „Rada očekává vydání odpovídajícího aktualizovaného rozpočtového opatření ministerstva financí“. Kdekdo kdekoli by to mohl vnímat i tak, že to vedení toho úřadu se až teď vymlouvá, a to na jiný úřad – zde tedy na Ministerstvo financí ČR (které však v této soudní věci jako příslušná složka státu nefigurovalo) -, přičemž funkcionáři vedení úřadu i vedení RRTV měli dost času být na povinné plnění z rozsudku řádně připraveni tak, aby nevystavili stát riziku případné exekuce ani v náznaku – za to jsou osobně zodpovědní a i velice dobře placeni ze státního rozpočtu. Čili úřad za 14 dní neumí spočítat platy pro 6 lidí? Vždyť každý měsíc rutinně počítá platy pro 13 členů Rady a také mzdy pro zhruba 50 zaměstnanců úřadu. (Zdá se, že to umí, ale že se tam spíš jen asi někomu nechce.)

RRTV je ústředním orgánem státní správy. Má svou vlastní právní subjektivitu a pro výkon svých agend má svůj vlastní úřad. Za správný chod úřadu odpovídá vedoucí tohoto úřadu. Tento vedoucí je za svou činnost přímo odpovědný předsedovi RRTV a tento předseda právě za to odpovídá celé RRTV – coby kolektivnímu orgánu (celkem 13 členů, volených Poslaneckou sněmovnou do výkonu jejich veřejné funkce). Avšak leckomu leckde v občanské veřejnosti by se třeba mohlo zdát, že tu zodpovědnost k té veřejnosti si tam asi nikdo moc nepřipouští. A kdo to zcela nepochybně vyloučí? Při tom už historicky ze základních právních principů, (na nichž stojí jak demokracie, tak i základy právního státu této republiky), všeobecně vyplývá, že všechny státní a veřejné subjekty (včetně úřadů zejména – nota bene pak ústředních orgánů) při své činnosti musí vždy postupovat – přinejmenším de lege artis – tak, aby vždy posilovaly úroveň právního vědomí společnosti a právní jistoty občanů. Z daného příkladu to ale nevyplývá – ba právě spíše naopak. To je varující zjištění. A zejména právě teď – půl roku před termínem konání velmi důležitých voleb. To by pro občany, voliče a daňové poplatníky nemusel být nejpozitivnější signál. Včetně toho, že muselo uběhnout 18 let justiční anabáze (s celou řadou absurdních situací), aby se 6 občanů domohlo (u řady soudů všech instancí) svých práv, přičemž de iure vcelku jasná standardní věc o náhradu nezákonně ušlých platů pak musela trvat 13,5 roku – kdy žalobci s údivem sledovali seriál obstrukcí ze strany RRTV i s tím, že RRTV se tu prý chová tzv. „s péčí řádného hospodáře“ – která se teď státu prodraží navíc i o úroky za 13,5 roku (z kapes daňových poplatníků). A k tomu ti „pečliví řádní hospodáři“ ještě zkoušeli tvrdit až do poslední chvíle (a to i při veřejných jednáních soudu), že těch 6 žalobců tu prý nese vinu za prohranou arbitráž ČR s americkou firmou CME (o TV Nova), což tvrdili i vzdor tomu faktu, že museli vědět – a věděli, že už předchozí soudy, i Parlamentní vyšetřovací komise, ale i několik orgánů činných v trestním řízení, že tito všichni zde vyloučili jakýkoliv podíl těchto 6 žalobců na zavinění oné arbitráže a prohry ČR v ní. Naopak – těch 10,4 mld. korun tehdy zaplatil stát v době úřadování předsedy vlády Špidly a ministra financí Sobotky & spol., zatímco (místo pravých viníků) za to bylo „existenčně popraveno“ právě těch 6 žalobců. Ti byli mediálně dehonestováni a šikanováni – v hysterické snaze jistých struktur obrátit hněv občanské veřejnosti právě proti zcela nevinným lidem – proti těmto 6 žalobcům. A právě proto těchto 6 žalobců podalo začátkem června 2003 svou první žalobu (z celé řady následujících).

A nyní, když si těchto 6 žalobců po 18 letech doslova vybojovalo svá práva, tak se ten povinný úřad snaží znovu obstruovat? A např. i tím, že zkusil na žalobce přenést i své povinnosti svých obligatorních agend – čili aby si žalobci ty náhrady platů zdanili sami, včetně povinných odvodů zdravotního pojištění, důchodového zabezpečení, atd. – což je tak fatální pochybení vedení úřadu RRTV, že zní až neuvěřitelně, když odpovědné osoby musí vědět a jistě vědí, že plat člena RRTV určuje speciální zákon o platech ústavních činitelů, soudců, atd. – čili že jde o plat ze závislé činnosti a nikoli o příjem z nezávislé podnikatelské činnosti. Totiž – někdo by to logicky mohl vnímat i tak, že se to vedení úřadu snaží těch 6 žalobců vlákat např. do daňového přestupku, atd. – a když tomu vedení toho úřadu pak někteří z nás dali najevo, že takhle už tedy ne, tak se začne vymlouvat pro změnu zase na ministerstvo financí … Možná, že to teď někomu zní neuvěřitelně – ale stalo se to. A právě teď se zvažuje, jak se i s tímto dalším problémem v nejbližších dnech má naložit. (Právní cesty nevyjímaje.)

V daných a dnes i shora popsaných souvislostech je navíc pozoruhodné, že RRTV za těch předchozích 10 let (co byla v dotčené právní věci zastupující složkou státu) ani jednou řádně neinformovala veřejnost (ani poslance Sněmovny, ani její volební výbor), a to prostřednictvím své každoroční tzv. „výroční zprávy“. Vskutku – i toto je poněkud zarážející. Ač jeden žalobce už loni v červnu při schůzi toho výboru na to poslance přímo upozornil. Mohlo by se zdát, že ty výroční zprávy jsou jen formality.

Tohle není fiktivní telenovela. To je tvrdá realita, která se stala, a děje se dál. To je o 18 letech života 6 občanů, co si museli vybojovat svá práva, která by správně měla být v demokratickém právním státě rychle dosažitelnou a také ihned vykonatelnou samozřejmostí. Jenže realita je jiná. A musí se napravit. V zájmu zvyšování právního vědomí občanské veřejnosti. Jde tu o lidi, o jejich práva, a jejich právní jistoty. Jde tu o principy demokracie a právního státu. Ani v tom už se nesmí couvnout. Ani o píď.Slyšeli jste už o Rossmánkovi? Vyhrajte speciální boxík pro maminky
Slyšeli jste už o Rossmánkovi? Vyhrajte speciální boxík pro maminky

Mnoho drogerií nabízí hodně výhod, ale žádná jako ROSSMANN. Pro maminky je zde speciální program Rossmánek, díky kterému získáte výhodné slevy,...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.