26.5.2022 | Svátek má Filip


PRÁVO: Konec energošmejdů se blíží

1.2.2021

Takzvaní energetičtí šmejdi se pomocí klamavých i agresivních praktik snaží lidem vnutit nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. Čemuž by měla zabránit novela energetického zákona, jejíž návrh v úterý 26. ledna 2021 v prvním čtení projednala Poslanecká sněmovna. Co vše může novela vyřešit?

Energetický regulační úřad (ERÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Svaz obchodu a cestovního ruchu i spotřebitelské organizace dlouhodobě varují spotřebitele před neférovými praktikami zprostředkovatelů. Ti v posledních letech nutí spotřebitele k podpisu smlouvy o zprostředkování výběru nového dodavatele nebo přihlášky do aukce vedoucí ke sjednání nové smlouvy o dodávkách energií. A v čem spočívá úskalí takových pochybných aukcí? Zprostředkovatel se zaváže „vybrat“ spotřebiteli nového dodavatele elektřiny nebo plynu samozřejmě s „výhodnější“ cenou, než je ta, kterou aktuálně platí. Účast v aukci prezentuje jako bezplatnou a nezávaznou. O aukci a jejím průběhu se však spotřebitel vůbec nic nedozví. Zcela logicky pak vzniká podezření, že se žádná aukce ve skutečnosti nekoná a vítězná nabídka je dopředu domluvená.

Navíc jsou spotřebitelé leckdy dotlačeni k podpisu dokumentu prezentovaného ovšem jako něco zcela jiného – např. jako doklad o návštěvě obchodníka pro potřeby jeho zaměstnavatele, souhlas s účastí v průzkumu či potvrzení o převzetí několika kusů roušek. A tudíž si spotřebitelé neuvědomují, že zprostředkovateli udělili plnou moc pro uzavření nové smlouvy o dodávkách energií či odsouhlasili závaznou přihlášku do aukce a že jim hrozí smluvní pokuta ve výši několika tisíc či desítek tisíc korun, pokud budou chtít svůj závazek zrušit. Obdobné problémy mohou vznikat i u telefonických hovorů, během nichž se může vymstít každé vyslovené slůvko ano. Nevědomky tak spotřebitel může odsouhlasit účast v aukci.

Podle novely by tedy každý zprostředkovatel musel nově splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat licenci od ERÚ. Samotní zprostředkovatelé v současné době zpravidla spadají pod dozor ČOI, nikoliv pod ERÚ. Spotřebitelé jsou tak zmatení a nedokážou rozlišit, zda se mají se svým konkrétním problémem obrátit na ERÚ, nebo na ČOI.

Novela dále zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých smluvních pokut za odvolání plné moci. Posílit by se mělo postavení odběratelů energií i v dalších situacích. Někteří dodavatelé totiž nepovažují za důvod k ukončení smlouvy stěhování zákazníka. Podle novely by v tomto případě mohl spotřebitel smlouvu vypovědět bez sankce.

Rovněž by mělo být možné snadněji zabránit automatickému prodloužení smlouvy, které v některých případech brání jejímu ukončení. Navíc smlouva uzavřená na dobu určitou by měla trvat maximálně 36 měsíců, poté by se změnila na smlouvu s dobou neurčitou, tedy na takovou, kterou lze snadněji a bez smluvní pokuty vypovědět. Novela by mohla začít platit od 1. července 2021.

Právo, 29.1.2021

Lukáš Zelený, odborník na ochranu spotřebitele

Patrik Nacher, poslanec PS PČR, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele

Lukáš Zelený Patrik Nacher