Úterý 16. července 2024, svátek má Luboš
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

PRÁVO: Jak naštvat voliče

diskuse (15)

aneb Nový zákon nejen pro sběratele vojenské historické techniky

Když jsem před nedávnem dostal od svého kamaráda, vlastníka stařičkého válečného jeepu, upozornění na nový zákon č.229/2013Sb., s dovětkem – tak nás zase chtějí okrást dle zákona, myslel jsem si cosi o přecitlivělosti dotyčného v rámci takzvané celospolečenské naštvanosti a blbé nálady. Ale když jsem si tento výplod naší sněmovny z období těsně před mimořádnými volbami přečetl a domyslel všechny jeho důsledky, musím přiznat, že mne jímaly až mrákoty.

Nový zákon č. 229/2013 Sb. o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), nahrazující normálně funkční zákon č.310, byl přijat naší sněmovnou za mizivé pozornosti veřejnosti 20. června 2013 s účinností od 1. 1. 2014. A udělá od 1. 7. 2014 minimálně z 30.000 osob v této republice zločince, kterým lze udělit pokutu až 500.000,- Kč a zabrat jejich majetek v libovolné hodnotě pouze tím, že se policejní či vojenský úředník špatně vyspí. Nevěříte? No tak schválně. Přečtěme si několik paragrafů.

Základním kamenem nového zákona je nově vymezený pojem "bezpečnostního materiálu". Paragraf č. 2 to vypočítává vyčerpávajícím způsobem, nicméně nejdůležitější jeho text zní v odstavcích 2 a 3. Odstavec 2 říká, že v pochybnostech určí, zda je předmětný materiál materiálem bezpečnostním Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu. A kdopak že může mít pochybnosti – no přece naši úředníci, ne? Ti pak sami rozhodnou. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo také zpracovat formou vyhlášky konkrétnější výčet bezpečnostního materiálu. Vyhláška č.407/2013 sice vyšla, ale je konkrétnější asi tak o deset řádek, včetně nadpisu, datumu a podpisů úředníků.

Nevím, kteří "odborníci" připravovali definice bezpečnostního materiálu pro tento zákon, podle nich však je vysoce nebezpečným materiálem každé historické vojenské vozidlo, každý sběratelský artefakt z vyřazeného vojenského letadla, návody a dokumentace ke staré vojenské vysílačce, delaborované historické zbraně i jejich kopie, jakékoli elektronické zabezpečovací zařízení, soukromý džíp s vyšší brodivostí, těžký náklaďák s dofukováním kol či lesní traktor se zodolněnými pneumatikami. Ale i malý elektrický dálkově řízený vrtulníček-dron, který má na palubě fotoaparát či videokameru. Jediný pozitivní fakt vidím v tom, že zřejmě neúmyslně do stejné kategorie spadají i různá "zodolněná" podnikatelská auta našich lobbistů, různé opancéřované mercedesy, bavoráci , hamry a jiné džípy. Máte neprůstřelné pneumatiky? Máte neprůstřelná skla? Tak koukejte běžet na Polici a registrujte se!

Posuňme se dále. Paragraf 3 nám říká, co musí učinit každý, kdo je vlastníkem bezpečnostního materiálu. A když říká každý, týká se to pochopitelně jen občanů tohoto státu a soukromých právnických osob. Stát je z obliga hned od počátku. Ten bude jen hlídat ty ostatní. Zákon zde říká, že nakládání s bezpečnostním materiálem je každé nabývání vlastnictví, držení, nákup, prodej, půjčování, vývoj, výroba, oprava, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování nebo ničení bezpečnostního materiálu. Nakládáním se rozumí též zprostředkování těchto činností. Nakládat s bezpečnostním materiálem může pouze osoba, kterou zaregistruje podle § 7 tohoto denunciačního zákona Krajské ředitelství Policie České republiky.

Takže každý sběratel staré vojenské techniky, historik s dokumentací u sebe v knihovně, vlastník malého rekreačního vrtulníčku s kamerou Gopro, bezpečnostní agentury s obrněnými dodávkami, lobbisté vlastnící upravený a opancéřovaný automobil, ti všichni od 1. 1. 2014 musí okamžitě naklusat na Policii České republiky a ZAREGISTROVAT SE, s pokorně ždímanou čepicí v ruce, do nového seznamu dozoru nad našimi občany vedeného všemocným policejním úřednictvem. Zaregistrovat se musí, ale nadšení policejní úředníci pak okamžitě sdělí cca 90 % žadatelů, že podle nich nejsou způsobilí k nakládání s bezpečnostním materiálem. Tu způsobilost totiž definuje paragraf č. 4 tohoto denunciačního zákona. Omlouvám se čtenářům, ale první odstavec tohoto paragrafu stojí za citaci:

§5 (1) Za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba starší 21 let, která je plně svéprávná, bezúhonná a spolehlivá.

Zákon tyto podmínky pak dále definuje takovým způsobem, že vlastně nikdo v této zemi nemůže podle něj být bezúhonný a "spolehlivý". Stačí, aby Vás nějaká domovní důvěrnice označila na obecním úřadě na přestupkové komisi za osobu, porušující pravidla občanského soužití, nebo jste špatně zaparkovali, a nejste státně "spolehliví" občané. A tudíž nemůžete obdržet registraci držitele "bezpečnostního materiálu" dle tohoto zákona. Jó, že už toho džípa máte asi dvacet let, rekonstruujete ho, jezdíte na srazy, opravujete, sháníte náhradní díly, půjčujete k natáčení historických filmů? No a? Teď nejste způsobilí, a hotovo.

Znovu zdůrazňuji, v praxi tento nový zákon pro nás sběratele vojenské historické techniky znamená, že stačí, když chytnete pokutu za špatné parkování, a jste nezpůsobilí nakládat s bezpečnostním materiálem. Tj. s vlastním historickým vojenským automobilem, džípem, vrtulníčkem s kamerkou, svým archivem s dokumentací, náklaďákem s dofukem kol, lesním strojem se zodolněnými pneumatikami proti průrazu, atd. A když nejste způsobilí, nemůžete mít platnou registraci a nakládat s tímto materiálem, znamená to, že ho NEMÚŽETE VLASTNIT.

A cože nám pro tento případ náš milovaný stát nařídil? Budu opět citovat, tentokrát z paragrafu 6:

V případě zániku oprávnění k nakládání s bezpečnostním materiálem, v případě pozastavení či přerušení provozování příslušné živnosti na dobu delší než 2 měsíce nebo v případě zrušení registrace musí majitel či držitel předat do 30 dnů od této skutečnosti bezpečnostní materiál, který vlastní nebo drží, do držení osoby oprávněné nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo převést vlastnictví k bezpečnostnímu materiálu na osobu oprávněnou nakládat s bezpečnostním materiálem, nebo zajistit zničení tohoto bezpečnostního materiálu a odevzdat potvrzení o registraci příslušnému útvaru policie,

Takže, prostě a jasně, svůj majetek v tom okamžiku musíte dát někomu jinému. Marně hledám jako historik nějakou paralelu v minulosti, kromě nejkrutějších období nacistické a komunistické diktatury nic podobného v právním řádu u nás nikdy v minulosti nebylo!

Tento zlověstný paragraf 6 nového zákona má ještě mnohem více represivních ustanovení o tom, jak smíme s vlastním majetkem, který si svévolně stát označí za bezpečnostní materiál, vlastně zacházet a hlavně jak ho máme státu neustále hlásit a předkládat ke kontrole. Vlastníkům "bezpečnostního materiálu" nově předkládá tolik povinností, že je téměř nemožné je splnit.

Zvláště ohavná je povinnost všech, kteří vlastní například vyřazená bojová vozidla, především obrněná historická vozidla, ale také letadla a jejich součásti v soukromých muzeích. Všichni takto postižení se musí podrobit prověrce pro získání platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Takovéto prověření neměla svého času ani paní Nagyová, a panečku, jak dopadla, že?

Úsměvné jsou i zákonné podmínky uchovávání "bezpečnostního materiálu". To se ani nedá komentovat, ale pokud máte starý tank, tak to abyste si na něj pořídili speciální pancéřovanou trezorovou garáž s odolností proti zásahu atomovou bombou a obšancovali ji kamerami sledovanými bezpečnostní službou on-line nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce. Kolik to bude vlastníka a provozovatele stát, to tenhle stát vůbec nezajímá. Jinak – vám to všechno sebere. Legrační je to třeba v souvislosti s nejmenovaným "utajeným" skladem vojenské tankové techniky "kdesi" na území tohoto státu, kde plně funkční tanky, včetně funkčních kanonů, stojí na ploše a kolem nich je děravý plot, který občas obcházejí dva dědové s dřevěnými obušky jako jedinou jejich zbraní. Jen poznámku pro BIS a Vojenskou policii – za deset minut tam odsud odjedu, pokud budu chtít, s plně bojeschopným státním tankem T-72. Když budu chtít, ale já nechci.

Smích skrze slzy vyvolává i znění paragrafu 9, který popisuje povinnosti způsobu registrace Vašeho bezpečnostního materiálu. Nejen že se před úřadem opět "svléknete informačně do naha", máte povinnost třeba okamžitě hlásit nové místo uložení "materiálu", kdykoli jej na více jak sedm dní změníte. Jedete třeba do zahraničí na více jak týden na sraz jeepů, a zapomenete to předepsaným způsobem oznámit policejnímu úředníkovi. Máte smůlu, o džíp pak můžete velmi rychle přijít.

Značně depresivní pro majitele je třeba i další nesmyslná povinnost, totiž že veškerý bezpečnostní materiál musíte evidovat v seznamech, které obsahují veškerá výrobní čísla všech jednotlivých částí "materiálu". Například u muzejních letadel to znamená, že je celé musíte rozebrat, všechny agregáty, průchodky, díly hydrauliky, přístroje, vysílačky, radiolokátory, pneumatiky, antény, tlakové nádoby, sedačky, zaměřovače, čidla, atd., atd. zapsat do seznamu včetně jejich výrobních čísel a evidenčních údajů, a pak to letadlo dát zase dohromady. Když máte těch letadel v soukromém muzeu trochu více, jako třeba pan Tarantík ve svém Air Parku ve Zruči u Plzně, máte do konce svého života o zábavu postaráno. A když k Vám přijde kontrola ze slovutného ministerstva obrany, budete muset rozebírat znovu. Pokud Vás nechytne amok a svým starým tankem ji celou nerozjezdíte na kaši.....

A propó, kontrola. Tu popisuje paragraf 15 tohoto burleskního zákona. Kontroluje policie ČR, úředníci ministerstva obrany a dokonce i zahraniční kontroly za doprovodu českých úředníků. A kontrolují všechno. A teď cituji: při důvodném podezření z porušení tohoto nebo jiného zákona má právo kontrolní orgán bezpečnostní materiál zajistit; o převzetí vydá příslušný kontrolní orgán jeho vlastníku nebo držiteli potvrzení.

Jinými slovy, když policejní či jiný úředník při kontrole rozhodne, že má podezření, okamžitě Vám Váš majetek sebere.

No a teď třešinka na dortu – sankce státu za to, že nesplníte tyto státem nově vymyšlené nesmyslné povinnosti.

Pokuta do 100.000,-Kč, když nemáte platnou registraci a jakkoli nakládáte s bezpečnostním materiálem vyjmenovaným v paragrafu 2 tohoto zákona. Tj. například když máte doma třeba starý výškoměr z MiGa-21 a nezaregistroval jste ho, a stát cestou udání domovní důvěrnice Vám na to přišel, nebo jezdíte s náklaďákem, který má zvýšenou brodivost, jako třeba stařičká Praga V3S, a zastaví Vás policie a registraci bude chtít vidět. Nebo jste si koupili malý dálkově řízený vrtulníček, připevnili na něj malou kamerku a zalétli s ním nad sousedovic zahradu, kde se opaluje krásná dáma nahoře bez. A pokud Vám ještě není 21, jste už v úplném průšvihu. K tomu ale hned náleží další pokuta do 200.000,-Kč, že nenakládáte se svým majetkem, pardón, s bezpečnostním materiálem, dle paragrafů tohoto denunciačního zákona. Pokud jste občanské sdružení, provozující malé soukromé muzeum, můžete platit až půl milionu Kč a majetek Vám následně rozhodnutím příslušného policejního úředníka propadne státu. Stačí jen, že jste nesplnili jedinou povinnost ze všech, které Vám ukládá tento zákon.

Fascinující je především paragraf 19 tohoto zákona. Dovolím si ho kousek opět citovat:

Zabrání bezpečnostního materiálu

§19 (1) Nebylo-li uloženo propadnutí bezpečnostního materiálu podle §17, lze rozhodnout, že se bezpečnostní materiál zabírá, jestliže

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt postihnout, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku nebo jiný obecný zájem.

Toto "zabrání" majetku je opět možné jen do vlastnictví státu, přičemž vůbec není uvedeno, kdo z konkrétních státních úřadů toto má vlastně v kompetenci. Promiňte, čtenáři, ale více to komentovat nechci, měl bych okamžitě správní delikt za používání neslušných slov a napadání státního úřadu.

Začínám se bát, že budeme muset před vlastním státem bránit svůj vlastní majetek snad se zbraní v ruce???

To, že nejsme my všichni vlastníci historické vojenské techniky, výrobci malých dálkově řízených vrtulníčků a třeba i automechanici opravující opancéřovaná auta našich lépe situovaných spoluobčanů ještě za mřížemi, umožňuje zatím laskavostí vlastní tomuto státu paragraf 21 tohoto debilního zákona, který nám všem dává šest měsíců na to, abychom se tomuto nesmyslu podrobili. Co bude po 1. 7. 2014, ví jen Bůh a úředníci ministerstev obrany, průmyslu a obchodu a vnitra.

A nakonec dotaz. Prosím, ví někdo, jak mám zaregistrovat podle tohoto zákona vědomosti o provozu vojenské letecké techniky, pardón, bezpečnostního materiálu, které nosím v hlavě? A jak je v případě mého špatného parkování převezme do svého vlastnictví tenhle stát? To mi usekne hlavu? Dopředu upozorňuji, že se nedám a budu kousat.....

Dobrou zprávou je, že pan premiér Sobotka se po seznámení s tímto právním paskvilem předchozího kabinetu dobře zasmál, a nařídil svým podřízeným "něco s tím udělat". Ale zákon zatím stále platí, a čas běží.....

Letecký historik a sběratel "bezpečnostního materiálu"

Marian Kechlibar
16. 7. 2024

Ve špionážní klasice Fredericka Forsytha Šakal se nachází scéna, která musela až do včerejška na...

16. 7. 2024

Pro všechny balistické experty, co mají pocit, že to celý bylo nahraný a další konspirační...

Lubomír Stejskal
16. 7. 2024

Začátkem tohoto roku jsem si koupil lahev portského (Ruby) a uložil ji. Původně pro jednu zvláštní...

Hana Lukešová
16. 7. 2024

V květnu roku 1967 Egypťané obsadili celý Sinajský poloostrov.

Jan Bartoň
16. 7. 2024

Joe Biden vyzval po atentátu na Donalda Trumpa k tomu, aby se do politiky vrátila „slušnost a...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Aston Ondřej Neff
15. 7. 2024

Událost vyvolala celosvětovou odezvu. Naši političtí předáci reagují lidsky a věcně, přinejmenším v...

Robert Kotzian
15. 7. 2024

Šetření, které ukončila Evropská komise s provozovatelem sítě X, je především vydírání, jehož cílem...

Lukáš Kovanda
15. 7. 2024

Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií nyní v čase dovolených....

Jan Ferenc
13. 7. 2024

V řadě případů, hlavně malých stálých pohostinství, však jde také o krácení tržeb, tedy šizení...

hej Adam Hejduk
16. 7. 2024

Cestující pražskou městskou dopravou už více než tři čtvrtě roku nenastoupí ve stanici metra Zličín...

Lidovky.cz, ČTK
16. 7. 2024

Americký prezident Joe Biden znovu odmítl pochybnosti ohledně své schopnosti ucházet o...

kop Josef Kopecký
16. 7. 2024

Na společné jednání s českou vládou přijíždějí do Prahy členové ukrajinské vlády. Tématy budou...

Lidovky.cz, ČTK
16. 7. 2024

Bývalý americký prezident Donald Trump se poprvé od sobotního pokusu o atentát objevil na...

Roman Joch
16. 7. 2024

Bylo to štěstí v neštěstí. Kdyby ta kulka směřovala o pár centimetrů vedle, byl by Donald Trump...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz