26.5.2022 | Svátek má Filip


PRAHA: V stínu kapradiny spal ...

27.9.2008

... a pak spěchal na jejich výstavu do Botanické zahrady hl. města Prahy

KAPRADINY: 19. září - 17. října 2008 (v září 9 - 19, v říjnu 9 - 17 hodin), Botanická zahrada hl. města Prahy v Troji.

Víte, co vidíte? - Chlupy pyrrosií...

Pyrrosia lingua - (hvězdičky)Pyrrosie - jde o velmi zajímavé rostliny s jazykovitými listy, které se tvarem výrazně odlišují od jiných kapradin. Rostou na skalách nebo epifyticky na kmenech stromů.

"Když jsem se poprvé pokoušel o jejich určování, tak jsem narazil. V Číně jich najdeme kolem 50 druhů," prozrazuje autor výstavy a kurátor sbírky Pavel Sekerka. A protože jedním z určujících faktorů je tvar chlupů, člověk musí jejich list pozorovat pod silnou lupou či mikroskopem. "Pohled do mikroskopu byl úžasný - chlupy pyrrosií jsou malé, velice ornamentální hvězdičky. A to byl vlastně popud pro přípravu výstavy - výstavy, na které se seznámíte s kapradinami nejen jako rostlinami ve svém prostředí." Pozornosti by nám tedy neměly uniknout ani makro a mikropohledy na úžasnou ornamentální strukturu listů, výtrusnic i jednotlivých chlupů ve výstavním sále.

A máme tam i nějakou opravdu vzácnou kapradinu?

marsilkaK nejvzácnějším kapradinám naší sbírky patří ty nejnenápadnější. V malém bazénku (ve stanu pod Fata Morganou) jsou rostliny, které by jen málokterý návštěvník ke kapradinám zařadil.

Malé listy vypadají jako čtyřlístky, vyrůstají z krátkého plazivého oddenku. Jedná se o marsilky. Marsilky jsou v přírodě vázané na mělké břehy vod, které nejsou příliš zarostlé konkurenčnímy druhy. Rostou ve vysychavých tůňkách či písčitých březích. A právě těch ve volné přírodě ubývá. A tak se všechny evropské marsilky dostaly do červených seznamů jednotlivých států i Evropské Unie. Marsilkám je příbuzná drobná míčovka kulkonosná. Listy má podobné jemným sítinám, ale v mládí jsou šnekovitě zkroucené, jako listy všech kapradin.
Tento druh se vyskytoval vzácně v Jižních Čechách, ale více než 50 let nikdo neviděl. Až vloni. Snad se u nás zlepšilo přírodní prostředí, že umožnilo růst této nenápadné rostlině, možná zde 50 let čekala na svou příležitost.

Kde všude můžeme výtrusné cévnaté rostliny v zahradě během výstavy vidět?

* Výstavní stan před skleníkem Fata Morgana
- zástupci subtropických kapradin a kapradin mírného pásma
Návštěvník zde uvidí vodní a skalní kapradiny, chybět nebudou netíky a křídelnice.Zvláštní pozornost zaslouží rostliny pocházejí z expedičních sběrů v Číně - návštěvníci výstavy budou první, kteří je uvidí.

* Areál Jih (úvodní expozice):
- Výstavní sál:
- výstava fotografií představuje kapradiny na jejich přirozených stanovištích
- makrosnímky nás upozorní na detaily jemné stavby listů, uspořádání výtrusnic a zajímavosti
- ve skleněné vitríně u jezírka
- ve skalničkovém skleníku
- v Japonské zahradě: kapradiny použity jako výrazný architektonický doplněk

* Areál Sever (pouze o víkendech):
- kapradiny použity ve dvou větších expozičních celcích: v expozici hajních rostlin + v tzv. pinetu pod jezírkem a rašeliništěm

Během výstavy vždy v pátek v 16.30 h provázení po kapradinách. RNDr. Pavel Sekerka si zájemce o prohlídku vyzvedne u pokladny v areálu Sever (vstup od Bohnic). Provázení zdarma!

A ještě pár kapradinových zajímavostí přídavkem:
* Lidové pověsti tvrdí, že kapradina vykvete a plodí pouze v noci před svatým Janem v podobě zlatých zrnek. Kdo kvetoucí rostliny najde a květy posbírá, získá kouzelnou moc, která mu umožní býti neviditelným, neobyčejně silným a věčně mladým.
* Kvetoucí kapradí ukazuje cestu k pokladu...
* V květomluvě kapradina říká: miluji tě od prvního spatření...

Od konce devonu, kdy se první kapradiny objevily, uplynulo více než 350 milionů let. Do konce výstavy Kapradiny v Troji zbývají 3 týdny....

Další informace o akcích v trojské zahradě naleznete na www.botanicka.cz

tisková mluvčí BZČeských písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách
Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách

Také jste radši, když si děti oblíbí hezkou českou písničku místo nějaké v angličtině? Pak se vám rozhodně bude líbit tahle rybičková písnička od...