21.6.2021 | Svátek má Alois


HISTORIE: Stalin skvěle navázal na Heydricha

6.10.2011

"Osvobození" ČSR. Triumf NKVD. Skončila odchodem okupačních tanků okupace?

Po druhém odchodu okupačních tanků spřádali blouznivci sny o tom, jak se návratem do Evropy během jedné generace dostaneme zase na úroveň svých západních sousedů. Co nám tanky vzaly, po jejich odjezdu dohoníme. Skutečnost po dvaceti letech?

Po okupaci jezdili naši západní sousedé k nám levně nakupovat. Dnes jezdí levně nakupovat Češi k nim. Přestože mají stále zlomek západních platů.

Nejen ekonomiky nových spolkových zemí, ale už i Polska a Slovenska začínají České republice ukazovat záda. Kdyby jen korupce. Co lépe vystihuje ČR jako ostrov bezpráví než skutečnost, že lichvářské a vyděračské firmy začínají být za zenitem? Už přestává být koho snadno okrást. Za mnohé vypovídá, že Česká republika do školství investuje nejméně nejen mezi svými sousedy, ale z celé EU. Za ČR je v Evropě už jen Balkán.

Nejsou peníze na stále více potřebných věcí. Jak by mohly. Beztrestnost bezpráví, eufemisticky zvaného korupce, podle odhadu ČNB odčerpává 120 až 200 miliard korun ročně ze státního rozpočtu. S beztrestností bezpráví dochází trpělivost západnímu kapitálu. Nepozorovaně např. u mezinárodních obchodních řetězců, prodejců ropných produktů atd. Kolik jich tu ještě zůstává a na jak dlouho? S odchodem západního, především německého kapitálu hrozí ČR osud horší Řecka. Kdo a proč by ČR dotoval?

"Euroskeptici" štvou Čechy v médiích proti EU. Tedy proti západní Evropě. "Zářné zítřky" ČR ve Společenství nezávislých států či v jakési obměně "spojenectví" s Čínou po vzoru Albánie, nám "euroskeptici" zatím tají. Je náhodou, že v západoevropských médiích se vytváří "divný obraz" ČR? Brazilec či Polák je cizinec. Zato Čech začíná být ten z té "divné země". Patří země, kde se dějí tak "divné věci", vůbec do Evropy?

Média v Rusku už vznášejí na ČR ruské nároky. Nemohou se "suverenity" ČR dočkat. Zveřejňují články požadující "integraci" ČR do ruskoasijské civilizace. Přesněji ruskomongolské. S duchovní civilizací Indie či Tibetu nemá nic společného. Zato staletou porobou s Mongoly mnoho. Dožadují se ČR jako předmostí Ruska proti EU. Nejsou tyto články založeny na informacích KGB, nyní FSB, o stupni probíhající "integrace" ČR? Nehrozí ČR osud skanzenu ruskomongolské civilizace v Evropě?

Naši rodiče nám vštěpovali, že po válce se dávaly ČSR spolu se Švýcarskem nejlepší vyhlídky hospodářského rozvoje. Výchozí poválečné hospodářské pozice se odhadovaly u obou zemí stejné. Po válce si prý nikdo nedovedl představit, že by si Stalin dovolil takovou drzost, aby vyspělou a demokratickou zemi, jako byla poválečná ČSR, zotročil. Švýcarsko se drží na čele Evropy, ČR upadá na úroveň Balkánu. Jaké mohou být kořeny poválečného českého úpadku v Evropě?

Současné postavení ekonomik ve válce poražených imperialistických mocností Německa a Japonska ve světě jsou důkazem, že armáda USA porážkou Německa a Japonska osvobodila Němce a Japonce od diktatur jejich režimů. Současné postavení Německa a Japonska ve světě je důkazem síly skutečné demokracie tam, kde pod patronací americké armády dostanou demokratické síly možnost se svobodně rozvinout bez zátěže např. náboženské a kmenové strnulosti společnosti, jako tomu je v Iráku a v Afghánistánu.

Na rozdíl od Německa a Japonska čelí země Koruny české civilizační agresi kontinuálně. Od Protektorátu Čechy a Morava ozbrojené.

Nejprve té nacistické. O vyvraždění části polské elity NKVD v Katyni ví celý svět. O míře likvidace československé elity po válce neví ani Češi. Odhaduje se, že třicetimilionový polský národ přišel vyvražděním v Katyni o 25 tisíc polských důstojníků. Ti se ocitli v Katyni na základě všeobecné branné povinnosti nastoupené ještě ve svobodném Polsku.

Nástupem Heydricha v okupovaném protektorátu začal prostřednictvím rozvětvené sítě agentů gestapa systematický "výběr" potencionálních odpůrců Říše.

Heydrich byl geniálně schopný zločinec. Pod vedením Heydricha připravilo gestapo s mimořádnou důkladností evidenci osob, které si vytipovalo za vhodné k likvidaci pro potencionální hrozbu odporu proti nacifikaci českého národa jeho germanizací. Na rozdíl od Katyně nelikvidovala heydrichiáda elitu českého národa na základě všeobecné branné povinnosti nastoupené ještě ve svobodném Československu. Ale na základě systematického výběru zorganizovaného Heydrichem v Protektorátu Čechy a Morava. Odhaduje se, že z osmi milionů Čechů bylo v protektorátu jen za Heydrichiády popraveno přes pět tisíc gestapem vytipovaných Čechů.

Z československé meziválečné česko-německo-židovské elity, u židovských Čechů plynové komory, u německých Čechů odsun, a heydrichiáda spolu s padlými na frontách II. světové vláky dokončily zkázu meziválečné československé elity, jaká v poválečné Evropě neměla patrně obdoby. K počtu obyvatel měla ČSR mimo jiné největší počet za války padlých generálů.

Na mnohaletou systematickou "práci" gestapa kontinuálně navázala NKVD. Česká historiografie se zatím nevypořádala s podezřením, jakou roli v tom měl sehrát agent NKVD SS-Obersturmbannführer Wilhelm Leimer z protiparašutistického odboru pražské úřadovny gestapa. V sovětském Rusku měl odejít do penze v hodnosti plukovníka KGB. Stalin ho měl vyznamenat ještě za války. Těžko za účast při organizování vyhlazovací akce v Lidicích.

V duchu poznámky Donalda Tuska Putinovi platí. Kdo není padlý na hlavu, musí vědět, že armáda nesvobodných vojáků nemůže nikomu přinést svobodu, kterou sami nemají.

Československo bylo armádou sovětského Ruska dobyto. Teprve po druhém odjezdu ruských tanků se dovídáme, jak to s koncem války v ČSR bylo. Že ČSR až po Plzeň osvobodila armáda USA. Že Prahu neosvobodila armáda sovětského Ruska, ale armáda generála Vlasova. Že Stalin poslal od Berlína tanky do Prahy až poté, co ztratil naději, že v závěru války postihne Prahu osud Varšavy. Dovídáme se o rabování a znásilňování jako všude na územích dobytých armádou sovětského Ruska. To nejdůležitější zůstává utajeno.

Jak se mohlo podařit NKVD anexi Podkarpatské Rusi a zotročení zbývajících občanů v poválečném Československu sovětským Ruskem prodat Čechoslovákům jako "osvobození?

"Osvobození" Československa armádou sovětského Ruska svědčí, že NKVD stačila včas využít nejen agentů gestapa, ale i údajů o gestapem vytipovaném okruhu možných odpůrců nacistického režimu. Demokraté byli nastupujícímu ruskému okupačnímu režimu stejně nebezpeční jako nacistickému. Totalita jako totalita.

V jakém rozsahu byli po obsazení Československa pod vedením NKVD ještě překážející zbývající potencionální odpůrci nacistického režimu, jako nepohodlní novému okupantovi, likvidováni či ostrakizováni agenty gestapa honem na "kolaboranty a zrádce", nebylo dosud dostatečně hodnověrně zkoumáno. Stejně jako úloha NKVD ovládaných agentů gestapa ve "svobodných volbách" v r. 1946 na území bývalého protektorátu. Na rozdíl od Slovenska, kde gestapo nepůsobilo.

Seznam agentů gestapa nebyl zveřejněn dosud. Tvoří patrně nejcennější válečnou "kořist" sovětského Ruska. Únor 1948 svědčí o tom, že se NKVD muselo podařit navázat na Heydrichovu "práci" tak rychle a v takovém rozsahu, že tanky sovětského Ruska už byly zbytečné. Po válce mohly odjet. Na jejich místo nastoupili "poradci".

Emigrace po únoru 1948 likvidaci československé elity prohloubila. Přesto se zbytek československé elity pokusil Československo ze sevření nelidské ruskomongolské civilizace v r. 1968 vymanit Pražským jarem s lidskou tváří. Imperialistům v sovětském Rusku nezbylo než Československo znovu dobýt v rámci "bratrské pomoci" tanky.

Za "dočasné" okupace se KGB podařilo okupaci Československa zahalit do hávu "normalizace". Okupační režim si Češi nikdy nezvolili. Byl Čechům vnucen pásy okupačních tanků. Nemá pojem "normalizace" Čechům vnutit představu, že okupace je "normální"?

Mohla být KGB po desetiletích vojenské okupace Československa po r. 1989 méně úspěšná než NKVD krátce po válce? Tanky odjely, agenti zůstali. V tancích své agenty KGB neodvezla. A tak nám tu vybudovali "kapitalismus". Ten jejich "kapitalismus". Založený na "řízené demokracii". Jak známo, "řízená demokracie" není ničím jiným než utajenou diktaturou tajných služeb. Stejně jako bolševický režim je "řízená demokracie" založena na zneužívání státní moci k porušování mezinárodního zákazu nelidského zacházení. Tedy na vydírání občanů utajeným zneužitím státní moci. Ideologie bolševismu už není k zastření vydírání "socialistickou zákonností" třeba. Naopak Zbytečně by překážela.

Současné moderní technologie činí invazi tanků zbytečnou. Civilizační agrese z peněz daňových poplatníků porobeného národa je efektivnější. Utajeným slíděním a vydíráním pod legendou "korupce". Nemohou si nakonec Češi za to sami?

Není to o méněcennosti národa. Stejně jako po válce je to o nesvobodném přístupu k rozhodujícím informacím. Co myslíte: Jsou volby dnes svobodnější, než byly v r. 1946? Víme o agentech FSB/KGB více, než věděli naši rodiče o NKVD ovládaných agentech gestapa? Kdepak asi máme dnešního Fierlingera?
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.