5.12.2021 | Svátek má Jitka


HISTORIE: Sověti prý drancovali. Při osvobozování

12.5.2020

Pravda, nebo hnusná pomluva? Na tuto otázku jsem narazil při řešení jiné: Kdo osvobodil v květnu 1945 Karlovy Vary? Američané, či Sověti? Impulsem byla mapa zveřejněná na webu Českého rozhlasu Plus.

Je na ní karlovarský okres vyobrazený rudě s datem 11. 5. To znamená, že lázeňské město osvobodili Sověti (tři dny po oficiálním skončení války). Přesto je ve Varech, poblíž hotelu Thermal, pomník věnovaný nikoli Rudé armádě, ale Američanům.

Seznámil jsem se s několika materiály a jako klíčový pro tento článek jsem vybral text Jana Nedvěda zveřejněný na webu Muzea Karlovy Vary; věnován je konci války ve městě.

Říká-li se, že Praha se do jisté míry osvobodila sama, pak totéž můžeme ve větší míře vztáhnout na Karlovy Vary. Byť samozřejmě platí, že bez vojenského angažmá Spojenců by něco takového nebylo možné.

Jak to tedy ve Varech bylo?

Město bylo „poznamenáno chaosem a všeobecným rozvratem“, jak uvádí Jan Nedvěd. Příznačné pro ony květnové dny byl enormní pohyb Němců. Prchali před Rudou armádou a také z vybombardovaných měst v Německu. Nacisté ztráceli faktickou moc. Američané bojovali na Chebsku a Sokolovsku, Sověti byli relativně daleko. Z toho lze dovodit, že ve městě boje neprobíhaly.

Zato se zde zformovaly dvě skupiny Čechů, který vytvořily Revoluční (později Český) národní výbor (ČNV). Ten jednal jak s německými představiteli města (o předání jeho správy Čechoslovákům, tedy zmíněnému výboru), tak s Američany v Lokti a v Chebu. Zde převzali od majora US Army zplnomocnění k převzetí Karlových Varů.

Osmého května se Čechoslováci (ČNV) chopili správy města „plného německých obyvatel a ustupujících německých jednotek“ (Nedvěd). Karlovarská novinářka Hana Čechová, která v 90. letech hovořila se dvěma žijícími členy ČNV Aloisem Kačenou a Jaromírem Kytýřem, k tomu v Parlamentních listech 8. 5. 2013 uvedla:

Američané však*) dorazili do Varů v úterý 8. května. Shodou okolností to byli Čechoameričané. Pan Kačena s dojetím vzpomínal, jak jim jejich kapitán na německé radnici řekl: „Tak a teď budeme, chlapci, mluvit česky.“ Jeden z nich byl totiž synem našeho prvorepublikového senátora Tauba. Američané jim pak oficiálně předali glejt a oni se nečekaně hladce ujali správy města.

*) spojka „však“ je do oné věty zařazena proto, že na jiném místě článku je uvedeno: Tehdy jsme se také dozvěděli, že Američané Karlovy Vary neobsadí kvůli dohodnuté linii, prozradil Alois Kačena.

Připomeňme: Píše se 8. května 1945 a Sověti stále nikde.

Náš hlavní zdroj, Jan Nedvěd, pokračuje:

V Rybářích (část K. Varů - LS) se Američané usadili od 12. 5. (možná i o den nebo dva později), na Chebském mostě (přes řeku Ohři rozdělující město na severní a jižní část – LS) postavili hlídku se závorou, která pouštěla obyvatele pouze na propustky. Chebský most na demarkační linii opustili Američané 23. května. Jednotky US Army opustily ČSR v listopadu a prosinci 1945.

A nyní to nejpodstatnější, Nedvědův odstavec týkající se Rudé armády:

Rusové dorazili do Karlových Varů 11. května, jednalo se o na smrt unavené vojáky 340. gardového pluku 121. gardové divize pod velením plukovníka Burlakova. Již druhý den po příjezdu začali německé město drancovat jako dobyté, což trvalo dva dny. Sovětská vojska zde zůstala během složitých jednání mezi Moskvou a vrcholnými čs. politickými a vojenskými činiteli až do listopadu 1945. Slavnostní rozloučení se konalo 10. listopadu v Puppu. Stažení armád se však netýkalo sovětských odborníků a poradců v Jáchymově, kteří se živě zajímali o místní uran.

Slova o drancování potvrdili v rozhovoru s Hanou Čechovou také oba členové Českého národního výboru - Alois Kačena a Jaromír Kytýř. Zde je příslušný odstavec jejího článku z roku 2013:

Ačkoliv přítomní Češi ruské vojáky také vítali s nadšením, to, co se pak odehrávalo v bohatém městě, je děsilo: „Hned, jak dorazili, vyhradili si právo na válečnou kořist. A plenili naše lázně jako město nepřátel.“

Každý si může, sám pro sebe, odpovědět na otázku, zda východní osvoboditelé ve spojeneckém Československu rabovali, nebo ne. Možná mi něco uniklo, ale dosud jsem neslyšel, že by se podobně chovali také vojáci Pattonovy armády.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko
Vyhrajte balíček Kendamil XXL a k tomu výborné kaše pro vaše miminko

Kendamil je kojenecká výživa bez kompromisů. Dopřejte svému děťátku to nejlepší – oblíbenou prémiovou výživu v XXL balení! 3 z vás ji pošleme a...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.