8.12.2021 | Svátek má Květoslava


HISTORIE: Lekce z politiky

5.5.2006

Blíží se volby, za měsíc už budeme znát výsledky, do té doby se určitě ještě dočkáme úderů a protiúderů, bude to takový soubor boje dobra se zlem v podání politiků všech zabarvení. Říká se tomu politikum a jak známo, slovo je odvozeno od latinského slova politia (zřízení obce, ústava, správa, policie) nebo politicus (týkající se obecného zřízení; zabývající se politikou, politický). Fenoménu politiky si všiml již Karel Čapek ve své malé knížce esejí, úvah a fejetonů "O věcech obecných aneb Zoon politikón". Seznamuje v ní čtenáře se svými názory na veřejné události, problémy své doby, ale i na problémy nadčasové - zabývá se politikou a jejími podobami.

Právě v tomto předvolebním období se mi vynořila vzpomínka na dobu, kdy se mi dostalo dokonalé lekce z politiky, která můj názor na ni velmi ovlivnila. V roce 1968 jsem byl studentem čtvrtého ročníku medicíny na brněnské lékařské univerzitě. Doba byla velmi pohnutá - vrcholilo Pražské jaro. Měl jsem za sebou tři nejtěžší ročníky medicíny, zbýval tedy čas na bouřlivé diskuse. Scházel jsem se s přáteli a mnoho hodin, ve dne i v noci, jsme strávili v restauračních zařízeních 4. cenové skupiny při debatách, protestovali jsme, manifestovali etc. Často jsem chodil do rodiny svého nejlepšího brněnského přítele. Jeho rodiče byli velmi zajímaví lidé. Tatínek, ve své době šéfdirigent orchestru Janáčkovy opery, pocházel z přísně katolické rodiny z Konice na Hané. Maminka byla známou operní divou Janáčkovy opery konce války a začátku poválečných let. V této rodině vedla zajímavá názorová čára. Zatímco tatínek byl spíše ortodoxního katolického myšlení, maminka byla ze čtyř sester, které se velmi politicky angažovaly - jedna z nich byla zakládající členkou KSČ a dvě zakládajícími členkami sociální demokracie.

V době, o které hovořím, k nim občas jedna ze sester chodila na návštěvu. Když se objevila ve dveřích, odcházel tatínek ostentativně do vedlejšího pokoje hrát na klavír s oznámením, že se vrátí až "rote tante" odejde. K této tetičce ještě podotknu, že kromě své politické minulosti bojovala rovněž ve Španělsku, v době občanské války v letech 1936-39. Jednou sledovala naši debatu o současné politice - nekompromisně jsme vyjadřovali své názory, vše nám bylo jasné a všechno jsme věděli. Tato rázná a elegantně oblečená dáma nás chvilku poslouchala a pak prohodila mým směrem: "Vy, mladý muži, toho o politice mnoho nevíte, že?" Ptal jsem se: "Proč?" A ona povídá: "Dám vám takový malý příklad, co vlastně politika znamená. Nevím, jestli vám něco říká jméno David Lang." Já na to, že ne. Tetička odvětila: "Možná, že ho spíše budete znát spíše pod jménem Luigi Longo." Toto jméno už jsem znal - Luigi Longo byl jedním z představitelů Komunistické strany Itálie. A ona pokračovala: "Tak já jsem s Davidem Langem neboli Luigi Longem bojovala ve Španělsku. Byl zajat vojáky Caudilla (generála Franciska Franca), což pro něho znamenalo jediné - popravu.

Kominterna, pro kterou byl Luigi Longo velmi slibnou politickou osobností, začala ihned hledat způsob, jak Luigi Longa osvobodit. Jediným způsobem byl apel katolické církve, neboť generál Franco byl nesmírně nábožný člověk. Členové Kominterny se proto obrátili na mě jako na Češku, protože ve vládě demokratického Československa byl Msgr. Jan Šrámek*.

Bylo známo, že Msgr. Šrámek má blízké kontakty s papežem Piem XI. Odjela jsem do Moskvy pro podrobné instrukce, pak jsem pokračovala v cestě za prezidentem Edvardem Benešem, který mě s Msgr. Šrámkem seznámil. Spolu jsme pak odjeli do Říma a u svatého otce Pia XI. jsme za Luigi Longa orodovali. Papež se na generála Franca obrátil a díky jeho přímluvě byl Luigi Longo zachráněn. Takže to je, mladý muži, politika se svým zákulisím, do kterého se vám málokdy podaří nahlédnout."

Tato příhoda mě naučila dívat se na politiku ze všech stran. Je možné, že ve vyprávění budou určité historické nepřesnosti, avšak slyšel jsem je na vlastní uši a zdálo se mi velmi poučné. Pokud v něm nějaké historické nejasnosti jsou nezbývá mi, než použít Machiavelliho výroku:

"Non e vero e bene trovato - Není-li to pravda, je to dobře vymyšleno".

*zakladatel Československé strany lidové na Moravě a její předseda, poslanec parlamentu a ministrVyhrajte deník, který uchová jedinečné vzpomínky z prvních let života dítěte
Vyhrajte deník, který uchová jedinečné vzpomínky z prvních let života dítěte

Příběh začátku nového života, který jednou jako dárek můžete věnovat svému dítěti. Každý rok jedna otázka a tři roky odpovědí, ze kterých vznikne...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.