26.5.2022 | Svátek má Filip


HISTORIE: Jak se řešila korupce ve firmě Baťa

19.12.2009

Corruptus iudex nescit discernere verum (Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu)

Korupce patří společně s prostitucí k nejstarším lidským neřestem. Jsou staré jako lidstvo samo. Zmínky o nich najdeme v Chammurapiho kodexu, v egyptský papyrech, v Konfuciovi. Kdo by neznal jeden z největších korupčních skandálů v antickém Řecku.

Na Olympu bylo tehdy vypsáno výběrové řízení na nejkrásnější bohyni. Hned tři bohyně podaly přihlášku - Hera, Athena a Afrodite.

Vedením konkursního řízení byl pověřen jistý Paris, ač syn krále, toho času zaměstnán jako pastevec v Řecku. Vzhledem k nejistém výsledku, uchýlily se bohyně ke klasické korupci, místo předvádění svých ženských předností začaly Paridovi slibovat výhody (úplatky) za vítězný hlas. Hera pozemskou slávu a vládou nad Zemí, Athena pak moudrost a slávu vojenskou, Afrodité lásku a nejkrásnější ženu za manželku. Paris se tehdy prý rozhodoval podle skutečných kriterii ženské krásy, nenechal se ovlivnit přísliby, všichni víme, jak to dopadlo... Řada slavných Římanů, právníků a filosofů, o korupci píše ve svých dílech.

- Corrumpunt etiam sanctos commercia prava (I svaté zkazí špatné styky)

- Corruptissima republica plurimae leges (V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů)

- Corruptus iudex nescit discernere verum (Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu)

O korupci byly napsány tisíce a tisíce stránek. Všechny naše politické strany přicházely s návody jak korupci omezit, ale bohužel ani jeden z nich nebyl úspěšný a myslím si, že ani v budoucnu moc úspěšné nebudou. Výsledkem těchto kroků byl vždy nárůst korupčního jednání. Jediné, co se dá s korupcí a prostitucí dělat, je snažit se ji snížit na minimum, vymýtit se zatím nedá. Snad to udělá budoucí generace ale nejsem si jist.

Tomáš Baťa měl jednoduchý recept na vymýcení tohoto nešvaru.

Při studiu historie Baťovy nemocnice ve Zlíně jsem narazil na baťovské řešení korupce.. V roce 1926 firma Baťa chtěla pro své závody zakoupit tehdy nejmodernější telefonní ústřednu. Nejlepší zařízení nabízela firma Siemens. Tomáš Baťa tedy vyslal své dva ředitele, aby si ústřednu prohlédli a event. zařídili její nákup. Pánové odsouhlasili nákup a podepsali kontrakt, jako pozornost dostali od firmy Siemens velmi nepatrnou finanční částku. Tomáš Baťa, který byl vždy perfektně informován, to věděl hned po jejich příjezdu.

Reakce byla velmi jednoduchá, rázná a typický baťovská. Oba ředitele na hodinu vyhodil a s firmou Siemens zakázal deset let jakkoli obchodovat.

Svým způsobem je to řešení prosté, zajímavé, nevím však, je-li použitelné v dnešní době.

Převzato z blogu autoraČeských písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách
Českých písniček pro děti je málo! Pusťte jim tuhle o rybičkách

Také jste radši, když si děti oblíbí hezkou českou písničku místo nějaké v angličtině? Pak se vám rozhodně bude líbit tahle rybičková písnička od...