28.5.2022 | Svátek má Vilém


GLOSA: Zástupce ministra zemědělství lobbistou?

16.7.2010

Ani jako soukromá osoba by si to neměl dovolit, natož pak v oficiálním projevu za MZe. Nicméně se tak stalo letos 12. června na schůzi Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty. Vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe Ing. Martin Žižka Ph.D. vyzval jako zástupce státu k návratu před rok 1989, konkrétně k vytvoření jednotné myslivecké organizace, která by zabránila prosazování zájmů ostatních občanů republiky. Těch, kteří chtějí obnovit rovnováhu v krajině, vrátit do ní i drobnou polní zvěř a zabránit bleskovým povodním.

Ačkoliv je pan Žižka placen - a ne málo - z peněz daňových poplatníků, tedy i z daní, které ze svých pozemků platí majitelé honebních pozemků (SVHP) včetně vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL), postavil se otevřeně proti jejich požadavku novelizovat zákon o myslivosti, který ve svých důsledcích již od roku 2003 přináší vlastníkům lesních pozemků ročně škody za půldruhé miliardy a zemědělcům za půl miliardy korun. Dokonce si posteskl nad tím, že "řada ústavních činitelů, kteří podporovali myslivost, nejsou už ve Sněmovně a Senátu a bude třeba náročnou prací vytvořit a udržovat dobré klima pro myslivost zejména v Zemědělském výboru PSP". (Měsíčník ČMMJ Myslivost 7/2010 str. 45).

Nové vedení MZe by se mělo vážně zamyslet nad tím, je-li lobbismus za kohokoliv a za cokoliv slučitelný s postavením vysokého, státem placeného úředníka.

V témže čísle Myslivosti stojí za povšimnutí i dva příspěvky vysokých funkcionářů ČMMJ, Ing. Miroslava Krause a Ing. Antonína Čecha. Oba se dojemně shodují v několika věcech:

1) Nepodařilo se výrazně změnit negativní názor široké veřejnosti a především vlastníků pozemků na současnou českou myslivost a myslivce, která dává "možnost pro širokou mysliveckou veřejnost i bez toho, že by museli vlastnit honební pozemky, vyžití při provozování svého koníčka".

2) Mladí myslivci nemají potřebu nějaké celostátní jednotné organizace, takže se meziroční pokles členů pohybuje kolem 15 tisíc.

3) Uživatelé honiteb - myslivci - nezakládají místní organizace ČMMJ, protože jedinou smysluplnou službu, kterou jim tato organizace nabízí - povinné pojištění - nabízejí levněji ostatní pojišťovny.

4) Za nejúspěšnější akce ČMMJ považují , stejně jako zástupce MZe Ing. Žižka, výstavu Natura viva a televizní pořad Tisíc let ćeské myslivosti. Maličkým detailem je pro ně skutečnost, že tyto dvě akce zatížily rozpočet ČMMJ - tj. finance členů ČMMJ - téměř 4miliónovým dluhem.

Autorka je předsedkyně Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR