12.8.2022 | Svátek má Klára


GLOSA: Opilcům zdar, nemocným zmar!

29.11.2012

Hlupáci opilci nám systematicky tunelují zdravotní pojišťovny. Téměř každý den se to­tiž přes třísté vážné varování nějaký člověk s intelektem hrobníkovy lopaty opije otrá­ve­ným, nově neokolkovaným alkoholem, a pokud ho nenajdou již mrtvého (což je z hlediska ve­řejného zdravotního pojiš­tění ideální situace), pak se ho naši lékaři bez ohledu na náklady snaží udržet při životě. Tato naprosto zbytná péče nás stojí milióny.

Aby toho nebylo málo, tak šílenci a "neumětelové" za volantem každý den "zásobují" zdravotnická zařízení desítkami lehce i těžce zraněných vyžadujících vysoce specializova­nou a nákladnou zdravotní péči. Když k tomu ještě připočtete léčení tisíců našich vážených, státem rozmazlovaných, nikdy nepracujících a zdravotní pojištění tedy nikdy neplatících spoluobčanů, desítky mladistvých, naprosto zbytečně zraněných vyznavačů adrenalinových sportů, je s podivem, že systém veřejné zdravotní péče ještě definitivně nezkolaboval.

Současně je však omezována péče o poctivě platící "nezaviněně" nemocné, kterým drahé léky mohou v řadě případů zajistit i plnohodnotný život, včetně jejich zapo­jení do pracovního procesu.

Vše nasvědčuje tomu, že z hlediska podílu finančních příspěvků do fondů veřejného zdravotního pojištění a možného čerpání zdravotnických služeb z těchto zdrojů jsou na tom daleko nejhůře velmi odpovědní a racionálně se svým zdravím zacházející lidé. Tito je­dinci mají obvykle dobře placenou práci a jejich platby jsou základem "solidárního" systému zdravotní péče. Bez jejich příspěvků by už dávno veřejné zdravotnictví zkolabovalo. Když se pak někdo z této skupiny téměř čistých plátců nezaviněně dostane do vážných zdravot­ních problémů, často naráží na finanční omezení v možnostech úrovně poskytnuté péče vy­plývající z nedostatku peněz v systému.

Prostě přednost před nimi má finančně mimořádně nákladná záchrana naprosto neod­povědných blbečků, kteří například stále pijí a ještě dlouho budou pít alkohol z podezřelých zdrojů. Záchrana hazardérů, kteří svým šíleným chováním na našich silnicích "dodávají" ročně do zdravotnických zařízení tisíce těžce zraněných. Stejně prioritní je i nákladná zá­chrana do systému zdravotního pojištění nikdy nepřispívajících jedinců, kteří jsou při krá­dežích železa schopni podříznout i poslední traverzu držící střechu, či se snaží ukrást měděný kabel pod napětím.

Svým způsobem jsou před odpovědnými občany "preferováni" i lidé, kteří nedodržová­ním doporučených léčebných postupů a neužíváním předepsaných léků vlastně sabotují práci lékařů. Ti se svou vinou dostávají do stále větších zdravotních problémů, které jsou pak řešeny nákladnými, ve své podstatě však zbytečnými zákroky a operacemi.

Vše nasvědčuje tomu, že za současného stavu jsou peníze zdravotních pojišťoven do­slova tunelovány velmi početnou skupinou neodpovědně se chovajících jedinců, zatímco na péči pro rozhodující plátce už peníze na případnou nákladnou péči nezbývají.

Jedinou šancí na změnu přístupu je přechod ke skutečnému zdravotnímu pojištění. Pak by totiž musel každý jedinec přístup ke svému zdraví přehodnotit. Těm skutečně odpověd­ným by se při stále stejných pojistných platbách rozsah hrazené péče postupně rozšiřoval (bonusy), zatímco například alkoholikům, kuřákům a léčebné postupy nedodržujícím jedin­cům by pojistné bylo zvyšováno.

Navíc je zde i naděje, že by se smluvním lékařům pojišťoven mohlo začít ekonomicky vyplácet místo dlouhodobého léčení lidi s co nejnižšími náklady a nejvyšší efektivitou uzdra­vovat. V praxi bohužel nikdy nedosažitelným vrcholem by byly prázdné čekárny lékařů a zdraví lidé.Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...