11.4.2021 | Svátek má Izabela


EKOLOGIE: Máte to spočítané, milí oteplovači?

18.3.2008

Evropská unie se včera dohodla, že na „detailech“ svého boje s údajnými klimatickými změnami se dohodne do konce roku. Jsme v této debatě už opravdu u detailů? Nebo spíše teprve na začátku? Nebo jsme zásadní debatu ani nezačali?

V debatě o globálním oteplování vůbec nejde o globální oteplování. To je jen název pro celosvětovou společenskou debatu o plánech na zásadní globální opatření. V této debatě nejde o klima, o klimatologii, o teplotu. Vím, že to je banální tvrzení, které přijme mnoho čtenářů těchto řádek, debatu však stále vedou, jako kdyby neplatila.

O co tedy jde? Jde jen a jen o to, zda je správné přijímat celosvětová opatření ohromného rozsahu. O to, zda cena, kterou civilizace za tato opatření zaplatí, je menší, než kterou by musela zaplatit, kdyby je neučinila. Čili zásadní otázka je: vyplatí se to? Určitě?

Klimatologická argumentace je v této debatě jen střípkem. Střípkem je dokonce i debata o dopadech těchto opatření na svobodu. Jsou to jen dílčí témata, která by měla vést k poctivé snaze o kvantifikaci nákladů zmíněných opatření a potenciálních nákladů, které by hrozily v případě nepřijetí oněch opatření (nebo jejich přijetí v jiném rozsahu).

Představme si hypotetickou situaci. Zítra se zcela průkazně zjistí, že k žádnému oteplování nedochází. Nicméně se poctivou analýzou doloží, že by bylo pro lidstvo dobré, kdyby globální teplota během příštích padesáti let poklesla o tři stupně. Ba co víc, dokonce se zjistí, že přínosy takového ochlazení by byly o řád vyšší, než kolik by stálo takové ochlazení uměle vyvolat. Bylo by v tomto případě namístě přijímat taková opatření? Patrně bylo.

Představme si druhou hypotetickou situaci. Zítra se zcela průkazně zjistí, že se otepluje, ale že je to způsobeno sluneční činností. Nicméně poctivou analýzou se prokáže, že člověk sice toto oteplování svou činností nezpůsobil, ale může ho svou činností utlumit nebo zastavit. Zároveň se poctivou analýzou zjistí, že náklady na takové utlumení či zastavení by byly prokazatelně o řád nižší, než náklady, které by způsobilo oteplení ponechané bez zásahu člověka. Bylo by správné v takovém případě přijímat opatření na zamezení růstu teploty? Patrně bylo.

Představme si třetí hypotetickou situaci. Zítra se zcela průkazně zjistí, že se otepluje a že za to může člověkem prováděné spalování fosilních paliv. Zároveň se poctivou analýzou prokáže, že bilance kladných a záporných dopadů takového člověkem způsobeného oteplení vychází ve prospěch dopadů kladných. Bylo by v takovém případě namístě přijímat nějaká opatření proti tomuto člověkem způsobenému oteplení? Nebylo. Dokonce by byla zcela namístě úvaha, zda by člověk k tomuto oteplení neměl ještě nějak aktivněji přispět.

Představně si čtvrtou hypotetickou situaci. Zítra se zcela průkazně zjistí, že se otepluje a že za to může člověkem prováděné spalování fosilních paliv. Zároveň se poctivou analýzou prokáže, že bilance kladných a záporných dopadů takového člověkem způsobeného oteplení vychází jasně a přesvědčivě ve prospěch dopadů negativních. Poctivou analýzou se ale přesvědčivě doloží, že masivní globální opatření sebou přinesou ještě výraznější bilanci ve prospěch negativních dopadů, než samo oteplení. Bylo by v takovém případě správné přijímat taková opatření? Nebylo.

Mohu doplnit ještě hypotézu čtyři a). Ta se od předchozí bude lišit jen tím, že žádnou poctivou analýzou se nepodaří přesvědčivě prokázat, že případná přijatá opatření přinesou evidentně menší náklady, než jaké lze očekávat od situace, která by nastala bez těchto opatření. Bylo by správné v tomto případě taková opatření přijímat? Ani v tomto nebylo.

Je třeba zlomit dosavadní zploštělé myšlenkové schéma: jestli se otepluje a asi za to může člověk, je třeba ihned sáhnout k jakýmkoli opatřením, náklady nenáklady. Je přeci jasné, že hypotetická masivní celosvětová opatření tohoto typu lze ospravedlnit i tehdy, pokud by k žádnému oteplování nedocházelo nebo pokud by případné oteplování nebylo ovlivněno lidským faktorem. A naopak si lze představit, že podobná globální opatření bude možné zdůvodnit i pokud k žádnému oteplování nedochází a nebo k němu dochází bez vlivu člověka. Rovnice oteplení – člověk – opatření prostě neplatí.

Globální oteplovači se takovýmto schématům brání s poukazem na to, že vše nelze snadno vyčíslit, že cenu utopeného roztomilého ledního medvíděte nelze stanovit. Ano, takto argumentuje každý, kdo chce své hodnoty vyjmout z celospolečenské debaty a z odjakživa platných principů lidského konání a zbavit se tak povinnosti argumentovat, když chce sahat na cizí peníze a cizí svobodu. To ale přijmout nelze.

Ano, některé náklady se vyčíslují obtížně. Vyčíslovat pocity rodin hypoteticky přestěhovaných z tichomořského ostrova jistě není snadné. Ale ony i náklady dnes silou protlačovaných celosvětových opatření nejsou všechny zjevné, také je nutno brát v úvahu ohromné množství nákladů nepřímých. Jak vyčíslovat ztrátu svobody, omezení podnikání, sociální újmy chudých vrstev, zmaření budování infrastruktury méně rozvinutých zemí…? Ale pokud se někdo chce pouštět do tohoto obřího globálního dobrodružství, pak si s takovou bilancí práci dát musí. Že tak dnešní globální oteplovači nečiní, je strašlivé. Že k tomu nejsou nuceni veřejným míněním, je tragické.

Přestaňme se bavit o meteorologických stanicích, přestaňme se strašit povodní v Texasu. Počítejme. Trpělivě, poctivě a zodpovědně. A od oteplovačů chci slyšet jasné odpovědi na tyto otázky:

Jestli se podle vás nyní otepluje a způsobil to člověk, jakou odhadujete teplotu za padesát let, pokud žádná opatření přijata nebudou? Jaká je tato vaše hypotetická teplota A?

Jaká teplota bude za padesát let, pokud přijata budou? Jaká je vaše hypotetická teplota B?

Jaké jsou vaše kalkulace přínosů a nákladů, pokud bude za padesát let panovat teplota A?

Jaké jsou vaše kalkulace přínosů nákladů, pokud bude za padesát let panovat teplota B?

Jaký je úhrn nákladů na opatření, která navrhujete, za těchto padesát let? O kolik jsou tyto náklady menší, než rozdíl mezi dopadem teploty A a teploty B?

Pokud nemáte odpovědi na tyto otázky, zejména na tu poslední, pak jsou vámi navrhovaná opatření nezodpovědným hazardem a zločinem proti člověku.

A mimochodem: stejně se neotepluje.

psáno pro MFD, nezkrácená verzeDeníčková soutěž: Vyhrajte kosmetické balíčky Linteo
Deníčková soutěž: Vyhrajte kosmetické balíčky Linteo

Opět tu máme pravidelnou soutěž pro ty, kdo rádi píší příběhy. Napište nám jeden během dubna. Tři z vás odměníme kosmetickým vybavením značky Linteo.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.