25.9.2023 | Svátek má Zlata


PRÁVO: Ústavní zákon, nic jiného...

21.12.2015

Nic jiného než mezinárodní smlouva schválená ústavním zákonem nemůže rozhodnout o tom, že Česká republika změní hranice odevzdáním 368 ha ve prospěch Polska. Tak pravilo Ministerstvo vnitra na jednání v Chrastavě ve čtvrtek dne 17. prosince 2015, v roky se táhnoucím sporu o 368 ha mezi Českem a Polskem.

Implicitně tak bylo dáno zapravdu chrastavské dosavadní právní argumentaci, že dosud rozhodující je ústavní zákon z roku 1958, kterým byla schválena mezinárodní smlouva, ve které bylo stanoveno, že se jedná o konečné vytyčení hranic. Další mezinárodní smlouvy z roku 1992 a roku 1996 ústavní zákon z roku 1958 jen potvrzovaly.

Konečně bylo opuštěno stanovisko, že rozhodující je ujednání mezi ministry zahraničí, kdy v roce 1992 nabídl nótou Jiří Dienstbier svému polskému protějšku 368 ha našeho území a Krzysztof Jan Skubiszewski nabídku ve své nótě přijal. Takováto teorie by byla nesmírně nebezpečná pro budoucnost obou států. Stačilo by pak, aby ministrům zahraničí „přeskočilo“ (či byli např. tajnými agenty) a náš politik pak daroval např. půl republiky Rusku či polský vrátil Německu západní Polsko získané po válce.

A protože si neumím ani v nejdivočejších snech představit Parlament České republiky, který by připravil ústavním zákonem naši zemi o část našeho svrchovaného území, považuji tímto celou záležitost za vyřízenou.

Pravda, Ministerstvo vnitra bude dál kompletovat svůj seznam 368 ha pozemků a já věřím, že po jednoznačném a odůvodněném stanovisku Zastupitelstva města Chrastava bude 52 ha lesa v Horním Vítkově z takovéhoto seznamu vyřazeno. Ať už ale finální seznam pozemků Ministerstva vnitra bude jakýkoli, narazí nakonec na zeď ústavního zákona. A jak vyplývá z výše uvedeného, neexistuje jediný důvod, proč by náš Parlament měl měnit ústavní zákon, kterým jsou hranice mezi naší vlastí a Polskem vytyčeny konečně.

Na druhou stranu bude vhodné, když Česko nabídne Polsku 368 ha, které vlastní na území Polska, do jeho vlastnictví tak, jak se domluvili ministři David a Rapacki v roce 1958, či nabídne finance v hodnotě takovýchto pozemků. Ať již Polsko takovouto nabídku přijme či nikoliv, nic to nebude měnit na faktu, že naše země žádné jiné zemi žádné území nedluží.

V Chrastavě dne 18.12.2015

starosta města Chrastava