27.1.2023 | Svátek má Ingrid


POLITIKA: Stát dluží rodinám

24.4.2006

Rodinu dnes slibuje podporovat kdekdo. Včetně socialistů a komunistů, kteří svým dlouhodobým úsilím způsobili její ekonomickou a hodnotovou krizi. Jdou na to však po svém: posilováním státních zásahů a závislosti rodiny na blahovůli úřadů. Tudy cesta nevede. Zdravou rodinu přece nezakládá silný stát, ale právě naopak, jen silná rodina je základem zdravého státu.

Chceme odpovědné rodiče

Když říkáme, že chceme pomoci rodině, musíme si napřed představit, jak vypadá ona rodina. Jsou to mladí lidé, kteří čekají, až jim úřady složitě vyřídí pomoc na stavbu bytu, aby se mohli konečně vzít? Jsou to potenciální rodiče, kteří se rozhodnou zplodit dítě, až když stát zvýší porodné? Jsou to rodiče, kteří se začnou řádně starat o školní výchovu a vzdělání potomků až poté, co jim vláda nadělí pastelkovné a počítačovné? Jsou to rodiče, kteří vítají, že stát jejich děti chrání před zklamáním, když jim nedovoluje podávat více přihlášek na střední školy a omezuje vstup na univerzity? Jsou to rodiče, kteří se s úlevou zbaví handicapovaného dítěte a svěří ho do státem preferované ústavní péče? Rodiče, kteří jsou tak zásadně nezodpovědní, že nesmějí bez souhlasu úřadů ani vybrat jméno pro své dítě?

Tak by se dalo pokračovat donekonečna. Stát místo vytváření podmínek pro dlouhodobou prosperitu rodin zvyšuje jejich závislost na rozhodnutí úřadů a na momentálních vládních milodarech. Nevěřím, že zmíněné příklady vystihují typickou českou rodinu. Rodiny, které vidíme my a na nichž chceme stavět - nikoli stranickou politiku či úspěch v jedněch volbách, ale skutečně stát - jsou jiné. Jsou to rodiče s nízkými příjmy, kteří se uskrovní, aby mohli svým dětem platit prestižní vzdělání. Rodiče, kteří léta bydlí v drahém neregulovaném nájmu a sní o vlastním bytě a přístupnějších hypotékách, které nahradí zkorumpovaný byrokratický systém podpor. Rodiny, které se starají o těžce nemocné děti, ačkoli je to pro ně mnohem dražší, než je odložit do ústavu. Matky, které vychovávají malé děti, ačkoli je to stojí peníze, kariéru a společenské uznání.

Vidíme prostě rodiny, které navzdory daňové a sociální diskriminaci ze strany státu, navzdory rigidnímu školství, navzdory násilí, které nás obklopuje, navzdory vymizení morálních hodnot z veřejné sféry usilují o to, aby co nejlépe vychovaly a vybavily pro život své děti. Takové rodiny si zaslouží podporu. A víc než jen to: zaslouží si úctu.

Rodina je základ státu

Představili jsme náš balíček prorodinných opatření, který nabízí rychlé odstranění nejkřiklavějších diskriminací: ekonomické a sociální zrovnoprávnění matek starajících se o děti, změny daňových a sociálních zákonů, které posilují solidaritu v rámci rodiny a zvýhodňují ji jako jednotku, zajištění rovného přístupu ke vzdělání... Je to nutná a konkrétní splátka dluhu, který stát vůči rodině má.

Rodina není sociální problém, tím se stává teprve v rukách sociálních inženýrů. Rodina je odolné, soběstačné, výkonné společenství, základní kámen prosperující obce, kraje i státu. Když taková rodina nebude mít budoucnost, nebude ji mít ani tato země.

MF Dnes, 20.04.2006

předseda ODS