3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


PENDOLINO: Podivný audit jako alibi Českých drah

30.1.2006

Řízená kampaň proti ČSSD?

Kauza „Pendolino“ ověnčená vlastní písní už tak hýbe českou veřejností, že lze jen s úžasem sledovat podivný audit Českých drah a ještě více podivné chování současného vedení Českých drah.

Podle auditu firmy Deloitte – jak tvrdí vedení Českých drah – nedokončením projektu českých rychlovlaků od původního výrobce, tedy ČKD, MSV, Fiat a Siemens prodělaly České dráhy stamiliony korun.. Tuto verzi také rozesílá vedení Českých drah do redakcí deníků a týdeníků bez ohledu na prokazatelné skutečnosti. Uváděná lež je totiž vyvrácena nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, a to ve Věstníku 00/29 z roku 2001, kde se uvádí na str. 140, že dle příslušného dodatku ze dne 31.1.2000 (podepsaného generálním ředitelem Českých drah Daliborem Zeleným) dodavatel uznal všechny dosud vyplacené zálohy. To ostatně potvrzuje i nadále udávaná původní cena ve výši 4,370 mld. Kč resp. 122,8 mil. EUR. Dodatek byl projednán vládou Miloše Zemana a byla to právě tato vláda, která „posvětila“ kroky ředitele Zeleného a usnesením č. 656 ze dne 26.6.2000 poskytla záruky na zajištění financování výroby a dodání vlakových souprav, nikoliv už českých rychlovlaků, ale standardního italského Pendolina.

Podle auditu firmy Deloitte – jak tvrdí vedení Českých drah – bylo v roce 2005 zjištěno, že bude z projektu Pendolino ztráta 10,5 Mld. Kč. Avšak ani tato lež o miliardových ztrátách nemá dlouhé nohy. Skandální tvrzení z tohoto auditu o ztrátě více jak deseti miliard Kč vyvrátil totiž ještě téhož dne, kdy bylo Českou televizí poprvé zveřejněno, náměstek generálního ředitele Českých drah Ing. Kolář v přímém večerním přenosu České televize.

Je skutečností, že nález Nejvyššího kontrolního úřadu ČR ve Věstníku 03/26 z roku 2004 uvádí na str. 287, že výpočet přínosů, který by prokazoval efektivnost vlaků Pendolino podle Zeleným a Zemanovou vládou změněných podmínek, nebyl proveden. Je tedy otázkou, proč vláda ČSSD tento fakt ignorovala a proč prověření včas po svém nástupu nezadal ministr dopravy Šimonovský - jako člen této vlády.

Podle auditu firmy Deloitte – jak tvrdí vedení Českých drah – existovaly v roce 1995 osoby, které před nákupem jednotek rychlovlaků varovaly. Tyto osoby, které nikoho nevarovaly v době přípravy projektu, které nikoho nevarovaly v době probíhající veřejné obchodní soutěže a které nevyužily ani jedinou možnost upozornění do doby vyhlášení vítězů, varovaly údajně až nového generálního ředitele Českých drah – tedy mne – a jejich totožnost odhalil výše zmíněný audit. To, že tyto pracovníky nikdo neznal a ani nadále nezná, se lze v auditu přímo dočíst, neboť žádná jména „tajemných mudrců“ nejsou uvedena. Ani dokumenty, které předkládali, ani komu je předkládali, ani s jakým oficiálním výsledkem. Inu ani tato lež nemá žádné svědky, kteří by se ke svému vlastnímu křivému svědectví přihlásili.

Podle auditu firmy Deloitte – jak tvrdí vedení Českých drah – bylo nutné již podat trestní oznámení. Nevím, zda na vládu Miloše Zemana či na ředitele Zeleného, který problematické a kritizované dodatky podepsal, zcela tak změnil původní smlouvu z roku 1995 v bezvýznamné torzo a nakoupil vlaky, které dnes vidíme na našich tratích. Co však autoři údajného auditu – tedy firma Deloitte - dluží, je vysvětlení, zda je to skutečně její audit a zda se hlásí k jeho interpretaci vedením Českých drah, resp. Českou televizí. Dovolil jsem si tuto otázku firmě Deloitte položit svým dopisem. To, že současné vedení Českých drah nezvládá situaci kolem vlaků Pendolino ani organizačně, ani právně, ani technicky, je zřejmé. Podivným auditem nezakryje svoji neschopnost, a jeho podstrkováním médiím nic nevyřeší. Je-li to však součástí řízené kampaně proti ČSSD, snad by měla Česká televize takové podklady příště přeci jen podrobněji před zveřejněním přezkoumat.

Autor byl ředitelem ČD v letech 1995 - 1997