26.6.2022 | Svátek má Adriana


JUSTICE: Zahradník kozlem?

8.12.2011

aneb Co také platíme skrze resort ministra spravedlnosti

Důvodem pro dobrovolné sdružování bývá většinou společný zájem. Často koníček.

Zajímavou skupinou toužící po sdružování jsou státní zaměstnanci, kteří zřejmě svou práci opravdu milují. Možná ji mají přímo jako svého koníčka.

Koníček by to byl teda trochu zvrácený. Protože těmito sdruženými státními zaměstnanci jsou státní zástupci. Přesněji asi třetina z nich. Sdružená v tzv. Unii státních zástupců (dále jen "Unie").

Dle svých stanov je Unie "dobrovolným stavovským nepolitickým sdružením státních zástupců ČR". "Napomáhá plnění úkolů státního zastupitelství", "prosazuje zákonnost", "podílí se na profesionální přípravě a dalším zvyšování odbornosti státních zástupců" atd. A samozřejmě také "zastupuje duchovní, materiální a sociální zájmy státních zástupců".

Člověka napadne: plnění úkolů státního zastupitelství, prosazování zákonnosti, profesionální příprava a zvyšování odbornosti státních zástupců atp. - to je přece zákonná povinnost státního zástupce dle zákona o státním zastupitelství. Výkon funkce dle zákona by se tedy snad měl rozumět samo sebou. Za co jiného berou státní zástupci svůj velmi vysoký plat, několikanásobek průměrné mzdy?

Jsou to tedy skutečně ty důvody, které vedou velkou část státních zástupců ke sdružování v Unii?

Vkrádá se podezření, že pravý důvod je jen jeden. Ono již uvedené "zastupování duchovních, materiálních a sociálních zájmů státních zástupců".

Jinými slovy: Unie státních zástupců nejvíc ze všeho vypadá jako nátlaková, lobbistická organizace. A výtah ke kariéře pro iniciativní jedince stojící v čele pokroku v každé době, společnosti, režimu.

Samozřejmě, vždy je něco za něco. Účast v dobrovolném sdružení s sebou nese jisté nároky. Nutné je obětování části volného času, placení členských příspěvků apod.

Tyto "nepříjemnosti" se ovšem dají minimalizovat. Když za zády stojí "hodný strejda" stát, pak netřeba platit všechno ze svého. A leccos se ve prospěch dobrovolného sdružení (svůj) dá udělat v pracovní době.

Tato státnězastupitelská avantgarda si ze svých mnohadesetitisícových měsíčních platů stanovila měsíční členský příspěvek ve výši 100 Kč na hlavu. Pro čekatele a asistenty pak 100 Kč ročně. Dohromady činí členské příspěvky Unie ročně odhadem jen 300 000 Kč.

Jen pro představu: advokáti platí ve své komoře členské příspěvky zhruba desetkrát vyšší. A taky jich je asi 60x víc než "unionistů". To pak má komora advokátů jiné možnosti!

Ale podívejme se, jak umně s tím málem Unie státních zástupců hospodaří.

Dle stanov Unie "s výjimkou funkce tajemníka jsou všechny ostatní funkce v Unii SZ ČR čestné". Takže tajemník je placený. Pokud by měla Unie příjem jen z členských příspěvků - zmíněných 300 000 Kč, nemohl by činit měsíční plat tajemníka více než 20 000 Kč hrubého. Plus odvody z platu.

Buď tajemníkovi tento plat stačí, nebo má Unie jiné, ve stanovách zmíněné, "vedlejší zdroje". Např. "výnosy z vlastní činnosti", "dary a subvence", "ostatní výnosy". (Nevím, jak kdo, ale já si u státních zástupců raději ani nepředstavuji náplň těchto položek. V této době - údajně přesycené korupcí.)

Placený tajemník zřejmě někde úřaduje. Kde? V sídle Unie? Které je "shodou okolností" v paláci Justiční akademie v Praze 1, Hybernská 18?

Nebo na kontaktní adrese uvedené na internetových stránkách Unie: Krajské státní zastupitelství, Národního odboje 1274, 400 85 Ústí nad Labem, kancelar@uniesz.cz? Tedy na adrese další státní instituce? Která je současně adresou pracoviště prezidentky Unie – náměstkyně KSZ v Ústí nad Labem Lenky Bradáčové?

Kolik asi Unie platí na obou adresách státu za nájem kanceláří, případně techniky? A kolik za služby – teplo, světlo, spojové služby, úklid? Kolik za dopravu?

A co financování akcí Unie? Neprobíhají tak trochu "vlastním jménem na cizí účet"?

Dále popsaný případ by tomu mohl nasvědčovat.

Unie si svolala na dny 15.-17.9.2010 svou "Konferenci Unie státních zástupců České republiky", které dala podtitul: "Státní zastupitelství v boji proti korupci".

Unie konferenci připravila a pozvala si na ni hosty. Různé. Tuzemské i zahraniční, Slováky, Američany. I novinář Erik Best popovídal o "vnímání korupčního prostředí v ČR …" a David Ondráčka z Transparency International ČR zase o "spolupráci v úsilí o potlačení korupce …".

O korupci mluví kdekdo s kdekým a všude možně. Doma, v hospodě, atd. Většinou ale "za své".

Jakmile však o korupci pocítili potřebu diskutovat členové Unie státních zástupců na konferenci svého dobrovolného sdružení, z neznámých důvodů vzal tuto akci Unie státních zástupců plně pod svá křídla stát a "zatáhnul to".

Konkrétně organizační složka státu - Justiční akademie.

Když jsem se zajímal, Justiční akademie mně podala vysvětlení, že "v rámci konference, plánované na 15.-17.9.2010, navrhla Unie státních zástupců uspořádat vzdělávací seminář ‚Státní zastupitelství v boji proti korupci‘, na níž by se Justiční akademie podílela jako spolupořadatel". A také, že "průběh semináře byl zabezpečen zcela standardním způsobem: vedle organizačního zabezpečení a učebních prostor bylo účastníkům semináře poskytnuto i ubytování a příspěvek na stravu".

Zajímavé je, že v průběhu mého zjišťování informací o konferenci Unie mně stále Justiční akademie podsunovala, že se jednalo o "vzdělávací seminář". Přitom Unie sama tento termín vůbec neužívala. Vždy a všude uváděla jen "konference Unie státních zástupců".

"Vzdělávací seminář" z konference udělala až Justiční akademie, která tak našla způsob, jak zaplatit ze svého (státního - tedy nás všech) akci "dobrovolného stavovského nepolitického sdružení státních zástupců České republiky". A to komplet: bez nájemného, ale včetně tepla a světla v poskytnutých jednacích místnostech, ubytování, stravování a dalších služeb.

Nevím, kdo organizoval bod programu "návštěva Arcibiskupských vinných sklepů s ochutnávkou vín" a kdo zaplatil "ochutnané" víno. Ale vydává-li Justiční akademie konferenci za "vzdělávací seminář", a to bez jakéhokoli ohraničení a určení, co bylo v rámci konference oním "seminářem", kterému poskytovala Justiční akademie organizační zabezpečení, pak se obávám…

Pojal jsem podezření, že takovýto způsob financování dobrovolného sdružení ze státních peněz není v pořádku. A tak jsem dne 25.2.2011 podal podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ČR a na Policejní prezidium ČR jsem podal trestní oznámení na neznámé pachatele.

Těmito "neznámými pachateli" jsem chápal a stále chápu zodpovědné pracovníky Justiční akademie a státní zástupce – funkcionáře Unie - kvůli zaplacení nákladů konference. Dále pak všechny členy Unie, kteří se konference zúčastnili, protože se zcela dobrovolně zúčastnili akce svého dobrovolného sdružení, a to v pracovní době. Jednalo se o tři pracovní dny! Přičemž tři pracovní dny jednoho státního zástupce představují kolem až 10 tisíc korun českých jeho platu. V některých případech možná i více.

O podání podnětu NKÚ a trestního oznámení jsem informoval, s ohledem na jejich pravomoc a postavení dle zákona č. 166/1993 Sb. o NKÚ, předsedy obou parlamentních komor a předsedu vlády ČR.

Kromě toho jsem informoval i ministry spravedlnosti, financí a vnitra.

Všichni mi slušně odpověděli. Tedy kromě ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Toho to asi nějak nezaujalo…

Od září 2010 do listopadu 2011 jsem psal, argumentoval, stěžoval si atd.

Na policejním prezidiu šetřili, ale zatím nic nevyšetřili. Když policisté oslovili ministerstvo spravedlnosti, nedostali žádné vyrozumění. Tak jsem se znovu obrátil na ministra spravedlnosti. V odpovědi mně sdělil náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer, že je vše OK. Že "neshledal žádná pochybení".

Ani po linii státních zastupitelství se mi nějak nedařilo. Trestní oznámení jsem totiž předložil nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi se žádostí o provedení dohledu. Věc, týkající se 1/3 všech státních zástupců, však nejvyššího státního zástupce, stejně jako ministra spravedlnosti, rovněž asi nezaujala.

Věc byla z NSZ odeslána na OSZ do Kroměříže. Odtamtud putovala, kvůli sebevyloučení okresního státního zástupce z důvodu podjatosti, do Zlína.

Ve Zlíně nejprve OSZ a poté i KSZ zkonstatovalo, že se opravdu státní zástupci vzdělávali. Takže taky OK.

Dnes tedy už "nabeton" vím: nic špatného se nestalo a neděje! Financování Unie státních zástupců ČR je úplně v pořádku, křišťálově čisté!

V budoucnosti by sice NKÚ ještě mohl sáhnout do své "databáze vnějších podnětů", kde můj podnět NKÚ zaparkoval, a věc prověřit. Moc ale nevěřím ani tomu, že sáhne, ani tomu, že něco objeví. Když je všechno v takovém nejlepším pořádku.

Ani nevím, proč se přesto přese všechno sám sebe ještě ptám:

1. Proč se tak bránil ten tajemník Justiční akademie Jiří Jachan? Proč mně nechtěl poskytnout informace o té konferenci Unie s poukazem na to, že se na Justiční akademii nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím? Proč musel být přinucen informace sdělit až po mé stížnosti a rozhodnutí příslušného pracovníka MSp ČR, že informace dostat musím, s konstatováním, že Justiční akademie postupovala při vyřizování mé žádosti "značně obstrukčním způsobem"?

2. Čí byla ta konference? Unie. Kdo vybíral a zval hosty? Unie. Kdo navrhnul zorganizování konference v prostorách Justiční akademie v Kroměříži? Unie. Členové koho se většinou – či úplně – zúčastnili konference? Unie? Proč to teda nakonec zaplatil všechno stát? A nikoli Unie?

3. Jak to dělají ti šikovní státní zástupci, kteří všechny - jimi označené - zločince dostanou před soud (i kdyby vše nasvědčovalo tomu, že to žádní zločinci nejsou a pro obžalobu není důvodu), že jim nějak nikdo na kobylku nemůže? Že z jejich osobní, dobrovolnické aktivity se dá tak prostě udělat veřejný zájem? Že nemuseli platit náklady konference svého sdružení dobrovolníků, ale že stát zaplatil náklady "vzdělávacího semináře" státních zaměstnanců?

4. Proč se ta Justiční akademie, ctihodná vzdělávací instituce ministerstva spravedlnosti mající ve svém čele Radu složenou ze samých právnických kapacit, nedrží svého statutu? V době konání konference Unie měla Justiční akademie ve svém statutu uvedeno v článku 8 "Vzdělávání" toto: "Zajišťuje vzdělávací akce prostřednictvím svých zaměstnanců a lektorů Justiční akademie. Lektory Justiční akademie jmenuje a odvolává Rada. Z důležitých důvodů může v jednotlivém případě přednášet i jiná odborně způsobilá osoba." Jaký byl důvod přejmenovat konferenci dobrovolného sdružení na "vzdělávací seminář" státní instituce a na něm pak nechat "školit" novináře Besta a korupcologa Ondráčku? I kdyby to byla vzdělávací akce "zajištěná prostřednictvím svých zaměstnanců a lektorů Justiční akademie" (jako že nebyla), z jaké příčiny platila Justiční akademie v tomto "jednotlivém případě" akci, na které přednášely "i jiné" osoby – bez jakýchkoli "důležitých důvodů"? On si tedy samozřejmě nějaký důvod každý najde - když chce. Ale hosty si zvala, a tedy důvody určovala, Unie státních zástupců. Proč?

5. Proč ministr spravedlnosti Pospíšil s Radou Justiční akademie, v níž zasedají mimo jiných i náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer či náměstek nejvyššího státního zástupce (nyní dočasný vrchní státní zástupce v Praze) Stanislav Mečl, projednal dne 21.3.2011 nový statut Justiční akademie, který platí od 1.4.2011? Proč musel být změněn statut změněný předtím nedávno - k 1.6.2010? Tedy po pouhých 10 měsících? Takový dokument se obvykle nemění dlouhou dobu. A proč byl statut Justiční akademie změněn právě a jen v bodech, ke kterým se vztahuje moje trestní oznámení? Že by ministr spravedlnosti Pospíšil a Rada Justiční akademie reagovali na nemístné šťourání nějakého amatéra? Nebo že by snad na tom mém šťourání něco bylo? Že by financování té "konference Unie státních zástupců" nebylo tak úplně čisté? Tak nevím.

Přes zjištění státních zastupitelství ve Zlíně, že je s tou Unií státních zástupců a financováním její činnosti všechno v pořádku, ve mně přetrvávají velké pochybnosti.

Pořád mám pocit, že se na ty "strážce dodržování zákona", státní zástupce sdružené v Unii státních zástupců, používá jiný metr, než jaký oni používají na zbytek populace.

Pořád mám pocit, že se na ně vztahuje známé, trochu upravené, pořekadlo. O zahradníku, který je kozlem.

Možná se ale pletu. Možná je všechno jinak. Možná členové Unie státních zástupců nemyslí jen na sebe.

Až s dojetím jsem si totiž přečetl poslední větu stanov Unie: "Při zániku Unie bude její majetek použit na humanitární účely."

No, tak už aby to bylo.

Vzhledem ke způsobu hospodaření Unie to bude jistě "ranec"!

V Liberci dne 6.12.2011Soutěžte s námi o balíček kojeneckých výživ BEBA COMFORT 2 HM-O
Soutěžte s námi o balíček kojeneckých výživ BEBA COMFORT 2 HM-O

Zapojte se s námi do soutěže o kojeneckou výživu BEBA COMFORT 2 HM-O a vyhrajte jeden z 5 balíčků, na jehož obsahu si vaši prckové určitě...