23.9.2023 | Svátek má Berta


HOMOSEXUÁLNÍ MANŽELSTVÍ: Dopis 66 firem premiéru Fialovi

8.9.2023

Úřad vlády ČR, k rukám premiéra

Praha 4. září 2023

Vážený pane premiére Fialo,

my, níže podepsaní zaměstnavatelé, se na Vás obracíme s žádostí o Vaši podporu pro manželství stejnopohlavních párů.

Jako zaměstnavatelé, kteří souhrnně zaměstnávají desetitisíce lidí v České republice, podporujeme a vítáme jejich rozmanitost. Sdílíme přání leseb, gayů, bi a trans lidí (LGBT lidí) žít a pracovat v České republice bez diskriminace a předsudků.

Podle analýzy renomované výzkumné organizace Open For Business (mezi jejíž členy patří například Accenture, Deloitte, Deutsche Bank, EY, McKinsey & Company, PwC) stojí nerovnoprávné postavení LGBT lidí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun. Peníze, které česká ekonomika v současné době nezbytně potřebuje. Analýza ukazuje, že uzákonění manželství pro všechny páry pomůže vytvořit prostředí pro hospodářskou prosperitu a nové pracovní talenty. Odkládání zákona, nebo dokonce přijímání ústavních změn ztěžujících do budoucna přijetí rovnoprávného manželství, naopak vytváří reálné ekonomické ztráty spojené s nerovným zacházením. Z pohledu podnikání je tedy manželství pro všechny páry jednoznačně přínosné nejen pro naše firmy, ale i pro budoucnost české ekonomiky.

Jako zaměstnavatelé přistupujeme ke všem zaměstnancům a zaměstnankyním stejně. Chceme, aby naši zaměstnanci byli na pracovišti sami sebou a mohli se plně soustředit na výkon své práce. To platí pro všechny bez rozdílu a bez ohledu na pohlaví jejich partnera či partnerky. Dvoukolejnost právní úpravy (manželství versus registrované partnerství, rodiče zákonem uznaní versus rodiče zákonem neuznaní) nám ale způsobuje zbytečné výdaje ve formě dvojí administrativy a vyrovnávání nerovnosti způsobené zákonem. Naši zaměstnanci žijící ve stejnopohlavním svazku nebo vychovávající dítě s partnerem stejného pohlaví nemají některé benefity, jež stát zatím poskytuje pouze heterosexuálním zaměstnancům. Například dny volna pro registraci nebo rodičovská a otcovská dovolená. Urychlené přijetí zákona o manželství pro všechny páry odstraní tyto zbytečné nerovnosti.

Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že rozmanitá a otevřená společnost, která všem občanům a občankám dává stejná práva, je nezbytnou podmínkou pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky i pro budoucí prosperitu České republiky. Pro nás jako zaměstnavatele, kteří usilují o získání a udržení nejlepších investic a talentů v České republice, dává manželství pro všechny páry ekonomický i morální smysl. Proto Vás vyzýváme, abyste se jako předseda vlády za tuto změnu postavil a zasadil se o její brzké přijetí. Uvítáme, pokud si na nás najdete čas, abychom Vám podrobněji na osobní schůzce představili důvody, proč si myslíme, že urychlené přijetí této právní úpravy je pro Českou republiku potřebné. Abychom podpořili legislativní proces, jsme též připraveni přiblížit naši pozici klíčovým článkům legislativního procesu – například poslaneckým či senátním výborům či klubům.

Podepsáno 66 firmami v České republice