6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


GLOSA: Mýtus zvaný rozpočet

29.12.2009

Ekonomiku a politiku nelze oddělit

Současnou situaci kolem rozpočtu charakterizuje trojice, bohužel nikoli svatá. Na jedné straně stojí impotentní pravice bez názoru a její strategie utéci alibisticky z boje. Druhou stranu tvoří populistická levice, jejíž papaláši a pseudoodborníci táhnou příští generace ke krachu. Doplňuje je „nepolitická“ vláda, která stahuje kalhoty daleko před brodem kvůli absenci politického mandátu.

Není pravda, že máme špatně placené policisty, učitele nebo úředníky. Máme špatně placené dobré policisty, učitele a úředníky. Komerční sféra šetří, zbavuje se mizerných zaměstnanců nebo jim krátí benefity, ponechává si jen ty, které potřebuje. Veřejnou správu charakterizuje výrok našeho prezidenta jako byrokratickou organizaci, která nemaximalizuje žádný produkt, nýbrž své přežití a zvětšování a funguje s měkkým rozpočtovým omezením.

Hrátky kolem rozpočtu se uskutečnily už tolikrát, že lze nalézt jejich axiomy. Žádná vláda ani politická strana nemá dost dat a odborníků na to, aby mohla úspěšně plánovat ekonomiku. Rozpočet počítá s příjmy, které se nikdy nenaplní, a výdaje vždy narostou. Ekonomiku a politiku nelze oddělit, takže rozpočet se vždycky zpolitizuje. Přidejte si k tomu korupci a porcování medvěda a položte si otázku, proč se té směsi čísel říká rozpočet, a ne seznam přání, na něž nejsou peníze.

Jediná cesta ven z takovéhoto amatérismu je předefinování funkce státu směřující k zajištění skutečných a zásadních potřeb občanů. Je třeba okamžitě provést odkládané reformy důchodového, sociálního, vzdělávacího a zdravotního systému. Bohužel je nutno počítat s naší větší spoluúčastí. Musíme přestat brzdit rozvoj ekonomiky zdaňováním úspěchu, nesmíme šetřit na budoucnosti a konkurenceschopnosti republiky. Prostředky na vzdělávání, vědu a výzkum, stejně jako na adresný a nezneužívaný sociální systém, musejí být prioritou. Rozpočet musejí sestavovat odborníci schopní rozlišit mezi rizikem, které se dá odhadnout, a nejistotou, pro niž musíme mít alternativní plán. Nelze plánovat na rok bez přihlédnutí k minulosti a příštímu období. Rozpočet nesmí být porcován, ale prověřen na realitu, konzistenci a návaznost.

Otázkou, kterou mohou zodpovědět jen občané, je, zda konečně zvolí nové, nezkorumpované a úspěšné tváře. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Týdeník EURO 51-52/2009