22.9.2019 | Svátek má Darina


GLOSA: Husákovský referát v tržním prostředí

28.12.2016

Pár poznámek k vánočnímu poselství Miloše Zemana

V prvním ročníku mých středoškolských studií (je to dávno, studoval jsem ještě za dělnické peníze:-)) se přihodila následující historka. Spolužák, který na tom nebyl nejlépe v českém jazyce, se rozhodl vylepšit si známku tím, že svěřil vypracování úvahy na jakési společenské téma odborníkovi, a to svému otci, okresnímu tajemníkovi Strany. Moc si nepomohl: práce byla ohodnocena známkou čtyři mínus. Kromě pár gramatických chyb a celkové frázovitosti bylo hlavním problémem to, že místo úvahy byl sepsán referát. Spolužákovi slouží ke cti, že si nenechal vše jen pro sebe a rozhodl se nás s okolnostmi vzniku své domácí práce pobavit.

Na tuto historku jsem si vzpomněl, když jsem si přečetl letošní vánoční poselství prezidenta republiky. Také Miloš Zeman se netrefil do žánru a místo vánočního poselství, což je zamyšlení duchovního rázu, vypracoval referát, a to dokonce husákovského střihu. Paralel je mnoho.

V projevu se to hemží výrazy jako zdroj rozpočtových úspor a tržní cena silové elektřiny, což jsou svého druhu ekvivalenty husákovského chozrasčotu a vytěžených tun hnědého uhlí. Chválí se dosažený pokrok (hospodářský růst), upozorňuje se na rezervy a nedostatky (nedaří se stavět dálnice), oceňují se poctiví pracující (byť dnes podle všeho stačí jen poctivě chodit každý den do práce) a odsuzují se protisocialistické živly (nezaměstnaní, kteří odmítají nabízenou práci).

Dále, pro Husáka byla dobrá každá příležitost, aby zdůraznil význam Sovětského svazu pro naši zemi. Ve skutečnosti šlo ale o význam pro jeho režim. Zeman má zřejmě podobně pádné důvody k tomu, aby i ve vánočním poselství vyzdvihoval Čínu. Jde přitom vedle Ruska o druhou mocnost, kterou BIS s odkazem na její aktivity na našem území pravidelně označuje jako riziko pro naši zemi. Zeman adoruje čínské investice v České republice, jež jsou ale investicemi v pravém slova smyslu jen málokdy, protože nevytvářejí pracovní místa a nepřinášejí nové technologie. Často jde o pouhé nákupy, jež by Zeman devadesátých let nazýval rozprodáváním rodinného stříbra.

Pozitivní je to, že Zeman nezmiňuje Rusko, například v tom smyslu, že by volal po zrušení sankcí. Zeman už údajně nemá jezdit na Rusy pořádané rhodské diskusní fórum (jež někdo výstižně nazval konferencí KGB). Ruská podpora při prezidentské volbě je, zdá se, splacena a Zeman dnes již svoji budoucnost spojuje jen s čínskými penězi. S mírnou jizlivostí lze konstatovat, že ruskou stopou je v projevu jen opakované používání rusismu „Nu“ na začátku vět. Chválabohu, obvyklé oslovení „holoubci“ za ním nenásleduje.

Projev je dále devalvován používáním bonmotů (či spíše nejapných průpovídek) a kuriózním trojím výskytem slova porno ve vánočním projevu. Opravdu nebývalé.

Zemanovo poselství je přízemní. Někdo by mu měl vysvětlit, že o Vánocích se slaví narození Ježíše, a že je to čas, kdy je obzvláště příhodné připomenout si ubohé a nemocné. A že je to obzvláště nepříhodný čas k rozebírání ekonomických a finančních záležitostí.

Nejhorší je asi to, že i o Vánocích Zeman provádí svou pročínskou propagandu. Službami, které Zeman odvedl (a jistě ještě odvede) ve prospěch Putinova Ruska a komunistické Činy, dvou mocností, jež jsou téměř ve všech ohledech rivaly Západu, se mu daří nově definovat pojem dvojitý agent.

Smutné a neklasifikovatelné.Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.