21.9.2021 | Svátek má Matouš


ESEJ: Český prezident Zeman

21.10.2017

aneb „Euro-kemalistický“ bojovník za pravdu

V září 2017 udělil americký židovský časopis The Algemeiner Miloši Zemanovi cenu „Bojovník za pravdu“ (Warrior for Truth) a ocenil jej tak za dlouhodobou podporu Izraele a Židů. Na tomto čtvrtém ročníku, kdy v jeho druhém ročníku byl oceněn i Donald Trump, kterého Miloš Zeman jako jediný evropský prezident veřejně podpořil před americkými prezidentskými volbami v roce 2016, zaznělo, že Miloš Zeman „je světovým lídrem, který se řídí principy a který nejen rozezná dobré od špatného, ale který se to také nebojí sdělit“. Byl oceněn také historický vztah a postoj České republiky a Československa k Izraeli, plynoucí z historické zkušenosti z roku 1938, kdy se Češi naučili, že „ústupnictví nikdy nefunguje“. Miloš Zeman tak dostál hesla českých a československých prezidentů „Pravda vítězí“ a navázal na své předchozí úspěšné vystoupení na tradiční americko-izraelské konferenci AIPAC 2015, kde uvedl:

„Znáte známý slogan. Ich bin ein Berliner. Nyní musíme všichni říct: jsem Židem. Vaše diskriminace je naše diskriminace. Vaše oběti jsou naše oběti. Ale naše společnost je příliš požitkářská, příliš konzumní. A je v ní zbabělost a ústupnictví.“

Euro-federalista a levicově smýšlející český prezident Miloš Zeman začal být veřejnosti známý díky svému článku ze srpna 1989 (tři měsíce před sametovou revolucí) Prognostika a přestavba, v kterém kritizoval totalitní československý režim:

„Odcizená budoucnost nebyla sdílena společností, která si neplánovala, ale které se plánovalo. Nemohla tedy ani vystupovat jako reálný stimul. Nejen to: zejména v nastupujících generacích byla oficiální vize přijímána jako komická a to je to nejhorší, co se může vizi stát… Dnes již plně prokázané dlouhodobé zaostávání rozhodně nepřispělo k prestiži socialismu a nepřispívá k němu ani trvalá neochota přiznat za toto zaostávání vlastní odpovědnost…Není nic antisocialistického na kritice neschopnosti nekontrolovatelné moci. A naopak, není nic socialistického na tom tuto neschopnost tolerovat nebo dokonce podporovat.“

Díky tomuto článku byl pak nejen propuštěn ze svého zaměstnání, ale byl také ještě v srpnu 1989 pozván do televizního pořadu Hospodářský zápisník, kde uvedl:

„Za posledních čtyřicet let jsme se dostali z desátého místa ve světě na čtyřicáté místo. V některých oblastech je to ještě horší. Například ve vědeckotechnickém rozvoji podle oficiálně publikovaných informací jsme dnes zhruba na úrovni Alžírska nebo Peru a hluboko pod Portugalskem, které je považováno za nejzaostalejší zemi západní Evropy… Já sám si tento vývoj vysvětluji tím, že jsme ekonomická rozhodnutí přijímali nepromyšleně, že tato nepromyšlenost vyplývala především z toho, že neexistovala zdravá soutěž alternativních rozhodnutí a že i rozhodnutí, která měla velice varovné důsledky, byla přijímána, aniž by existovala jakákoliv společenská kontrola jejich efektivity.“

Schopnosti šachového hráče a formulování nekonformních postojů, často hraničících s hulvátstvím, kdy v roce 2016 začal být svými kritiky označován i jako „český Donald Trump“, mu následně zaručily oblibu široké veřejnosti a byl zvolen premiérem v letech 1998-2002 a v prvních přímých volbách i prezidentem ČR v roce 2013.

Jako socialista ze „Západní civilizace“, dle teorie střetu civilizací, dlouhodobě bojuje za práva žen a rovnost lidí a to z něj dělá přirozeného „anti-džihádistu“ označujícího politicky nekorektně celou islámskou civilizaci za „anti-civilizaci“:

„I když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto, ve všech ostatních případech islámská anti-civilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu a znemožňuje jejich svobodný rozvoj.“

„Muslima lze definovat jako vyznavače koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu.“

„Myslím si, že lze koexistovat s buddhismem, hinduismem, šintoismem, konfucianismem, ale nelze koexistovat s islámem. Ten má ve svých posvátných textech zakotveno, že má ovládnout svět, že si má podrobit nevěřící.“

„Nepřítelem je anti-civilizace táhnoucí se od severní Afriky až po Indonésii. Žije v ní na dvě miliardy lidí a financovaná je dílem z prodeje ropy, dílem z prodeje drog.

Miloš Zeman je však stejně politicky nekorektní i při sebe-kritice českého národa, když ve svém projevu na Slovensku vedle slovenského premiérav únoru 2016 uvedl:

„V České republice například žije [cca 80tisícová] vietnamská komunita, která se skvěle asimilovala. Jejich děti studují vysoké školy. Mluví perfektně česky. Vietnamci jsou – teď jsem se dopustil urážky vlastní země – Vietnamci jsou pracovitější než průměrný český občan. Proč to nepřiznat, když je to pravda. U nás žije asi 110 tisíc Ukrajinců. A jsou pracovití, překonali jazykovou bariéru. Velmi dobře se začlenili do společnosti. Slováky nepočítám. Slováky beru jako naše lidi. Takže nejsme xenofobní. 5 % české populace jsou cizinci včlenění do společnosti. Ale my u slova migrace zapomínáme na jedno adjektivum. A to je islámská migrace. Politická korektnost, moji přátelé, je synonymem pro lež. Chcete-li, pro nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asimilovatelná do evropské kultury.“

Výroční zpráva o islamofobii Organizace islámské spolupráce, sdružující 57 islámských zemí s 3x více obyvateli než má EU, z května 2015 pak dokonce uvedla na prvním místě mezi největšími problémy pro islámský svět „výrok a postoje prezidenta ČR Zemana“ a až na druhém místě „uskutečnění a následky události v redakci Charlie Hebdo“, který zněl:

„Za podobně motivovanými násilnými akty [útok na židovské muzeum v Bruselu] stojí islámská ideologie, a nejen jednotlivé skupiny náboženských fundamentalistů.“

Postoj Miloše Zemana je tak blízký k postoji „otce Singapuru“ Lee Kuana Yewa (1923-2015), jednoho ze zakladatelů Singapuru (tvořeného ze 75 % Číňany), ex-předsedy nejdominantnější singapurské politické strany PAP a ex-premiéra z let 1960 až 1990, který je považován za jednoho z nejúspěšnějších státníků 20. století a který dovedl Singapur k nezávislosti a vybudoval z něj prosperující mini-stát se světově prosperující ekonomikou, který odešel z aktivní politiky jako světově nejdéle sloužící premiér a který uvedl:

„Řekl bych, že dnes můžeme integrovat všechna náboženství a národy kromě islámu… Po 40 letech nerovnoměrného ekonomického rozvoje mnoho Arabů cítí vztek a ponížení, že jejich kdysi slavná civilizace byla oslabena Západem, především Amerikou, a byla poškozena jeho nemorální kulturou… Muslimové nás chtějí asimilovat. Je to pro ně cesta jednosměrnou ulicí a nemají možnost výběru…“

Zahraniční politika České republiky má svá globální specifika, kdy vedle silně proizraelských postojů také například zastává v Sýrii obdobně významnou pozici pro USA (a také pro země EU) jako Švédsko v Severní Koreji nebo Švýcarsko v Íránu.Bašár Asad ke korektnímu a upřímnému vztahu Sýrie a ČR uvedl: „Co se týká České republiky, mohu konstatovat, že naše vztahy před krizí nebyly nejlepší, ale během krize se ukázalo, že má mnohem jasnější pohled než jiné země. Důvodů je mnoho, ale tím nejdůležitějším je, že uchováním vztahů Česká republika mohla vidět, analyzovat a pochopit, co se ve skutečnosti děje, a díky tomu může být objektivnější než jiné evropské země.“ Přičemž český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček doplnil: „Bašár Asad říkal, že jeho vztahy s Českou republikou byly původně docela špatné, protože my jsme ho tam docela dost jezdili kritizovat, ale nakonec to vypadá, že Bašár Asad přešel na českou pozici a EU na ni přejde…“ Samotný Miloš Zeman se pak řídí ještě svojí vlastní politikou, do které také patří, že se jako jediný prezident z EU zúčastnil moskevské „Přehlídky vítězství k 70. výročí konce druhé světové války“ a kdy v televizním rozhovoru uskutečněném v rámci jeho návštěvy Číny v říjnu 2014 uvedl:

„Nepřijeli jsme poučovat o tržní ekonomice nebo lidských právech nebo něco takového. Naopak. Pokoušíme se učit. A já jsem v Číně proto, abych se poučil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost.“

zeman

Vlajka prezidenta České republiky s nápisem „Pravda vítězí“ a setkání českého prezidenta Miloše Zemana s prezidentem USA Donaldem Trumpem v září 2017, s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v květnu 2017 a s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v březnu 2016 (zdroj: vlastní koláž)

Ve vánočním projevu v roce 2015, v období vrcholící diskuse odpůrců s nekritickými „vítači“, řádově 45 % uprchlíků v migrační vlně1,2 milionů ekonomických migrantů dominantně z islámského světa, obsahující řádově i stovky džihádistických teroristů, se rázně vymezil a uvedl:

„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny.“

Ve vánočním projevu v roce 2016 pak uvedl:

„Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí, a není dokonce schopno ani splnit tak základní úkol, jako je ochrana vnějších hranic Evropské unie…. Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet… .ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, jenom dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá…. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti…“

Miloš Zeman tak popisuje nejen islám stejně surovou pravdou, jako do češtiny překládá název kapely Pussy Riot“ za „kundí řev“ a ne jako zastánci politické korektnosti za „nepokojné čičinky“. Před obdobnou úmyslnou slepotou vůči islámu jako šaría-apartheidové ideologii“ varoval před senátním výborem USA v červnu 2016 bývalý prokurátor USA a bývalý ředitel „Centra pro právo a obranu proti terorismu“ Andrew C. McCarthy, když uvedl:

„Z pohledu americké národní bezpečnosti není podstatné, zda se jedná o pravý islám. Podstatné je, že existuje šaría-apartheidová konstrukce islámu, ke kterému tíhnou stovky milionů muslimů po celá staletí. A jsou podporováni staletými učeními a svatými texty. Nepřesvědčíme je, že se mýlí. Nezajímá je, co si američtí politici a komentátoři myslí o “pravém islámu”. Posuzují se podle jejich vlastních civilizačních a kulturních principů - stejně jako my na Západě podle našich…. Šaría-apartheid, dle jejich výkladu islámu, není takovým náboženstvím, jakým náboženství chápeme my. Je to politický radikalismus s náboženským povrchovým nátěrem. Šaría-apartheid je jedovatě proti-západní, proti-ženský, proti-židovský a proti-homosexuální. Odmítá základní principy západního liberalismu, včetně pravomoci lidí řídit svůj vlastní osud a vytvářet si své vlastní zákony v rozporu s právem šaría. Odmítá individuální svobodu a rovnost. Nesnese oddělování mezi duchovním životem a občanskou společností. Schvaluje násilný džihád pro zavádění a šíření práva šaría. A vidí USA, spolu s Izraelem a Evropou, jako hlavní nepřátele islámu, kteří musí být poraženi. To je něco, čemu nutně potřebujeme porozumět a zdůrazňovat to a ne zakrývat a vyhýbat se tomu… V roce 1996 jsem získal nejvyšší ocenění ministerstva spravedlnosti za prokázání spojitosti mezi (a) džihádistickými příkazy v islámském svatém písmu, (b) jejich využívání ze strany šaría právníků, jakým je Slepý Šejk, a (c) spáchání džihádistických zvěrstev mladých muslimů, které podnítil. Dnes pokud bych řekl nahlas to, za co mě Clintonova administrativa ocenila před dvaceti lety, tak bych byl nepřijatelný a vylučován jako islamofobní fanatik. Pane předsedo, členové výboru, toto není způsob, jak chránit naši zemi.“

„Pravda vítězí“ je 100 let heslem českých prezidentů uvedeným na prezidentské vlajce a z výše uvedeného se dá říci, že Miloš Zeman má podobné ambice pro celosvětovou vakcinaci pravdou proti pokrytecké politické korektnosti jak současného „byrokratického a neschopného“ vedení EU, tak i představitelů „džihádistického a radikálního“ islámu, jaké dosáhl v 60. letech 20. století český epidemiolog a nositel medaile Edwarda Jennera britské zdravotnické společnosti Karel Raška, který vypracoval plán největší zdravotnické akce všech dob Světové zdravotnické organizace a totálně vymýtil pravé neštovice, které jen v průběhu 20. století měly na svědomí 300 až 500 milionů lidských životů a které jsou tak zatím jediným závažným infekčním onemocněním, které se podařilo zcela vymýtit.

Jako řešení současného stavu je také často zmiňováno, že Evropská unie potřebuje v 21. století hledat reformovaný euro-islám. Co zatím nebylo zmiňováno, je, že řešením by mohlo být spíše nalezení „euro-kemalismu“, který by byl obdobnou vizí a ideologií pro země EU, jakou byl kemalismus pro Turecko před 100 lety, kdy „otec Turek“ Mustafa Kemal Atatürk měl odhodlání sekularizovat Turecko po rozpadu Osmanské říše a vštípit mu i nové morální hodnoty.

Při stále hlasitějším volání jak po zásadní reformě EU, tak i po rozpadu EU, a při její zrychlující se islamizaci se tento způsob politických, sociálních, kulturních a náboženských reforem založených na republikánství, populismu, nacionalismu, sekularismu, etatismu a reformismu pro EU přímo nabízí a je blízký dlouhodobým, autentickým a nekonformním postojům, možná i jednou v budoucnosti „otce Evropana“, Miloše Zemana. Přičemž mezi Atatürkovy citáty s jasným poselstvím a odhodlaností patří:

„Nevěřím v žádné náboženství a občas si přeji vidět je všechna na dně moře. Můj lid se bude učit principům demokracie, diktátu pravdy a vědeckým naukám. Pověry musí být opuštěny. Každý může uctívat, co chce, a každý člověk může jít svou cestou dle svého vlastního svědomí za předpokladu, že nekoliduje se zdravým rozumem nebo nepůsobí proti svobodě jeho spolubližních.“

„Vládce, který potřebuje víru, aby mu pomáhala vládnout, je slabochem. A žádný slaboch by neměl vládnout.

Chlapi, nenařizuji vám zaútočit. Nařizuji vám zemřít. Čas, který zabere naše umírání, umožní příchod dalších sil a velitelů, aby zaujali naši pozici.“

***

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979) pracuje jako strojírenský technik v železničním průmyslu. Čtyři roky byl členem Svobodných, jejich olomouckým krajským předsedou a lídrem kandidátek pro krajské volby 2012 a sněmovní volby 2013. Vícekrát absolvoval několikatýdenní dobrovolnický mezinárodní program SAR-EL v izraelské armádě. Překladatel článků o ohrožení svobod, amerického Gatestone Institute, které iniciovaly založení jeho české mutace webu. Po pěti a půl letech psaní blogu, s více než milionovou čteností, jej završil shrnujícím založením „Ministerstva svobodného prostředí“.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.