27.9.2023 | Svátek má Jonáš


DOKUMENT: Prohlášení k útokům vedení ČSSD

17.3.2007

K posledním útokům vedení ČSSD zjevně účelově zpochybňujícím bezúhonnost nejen mojí osoby sděluji:

V minulých dnech mi pan Paroubek vyhrožoval „právním státem“. Krátce poté jsou mi ve sporech s ČSSD o jednotlivých žalobách doručovány v těchto dnech úkony soudů s mimořádně krátkými lhůtami na zaplacení soudních poplatků či k plnění jiných povinností, a to i prostřednictvím soudního doručovatele. Jakoby po mnoha letech trvání sporů byl zájem tyto spory rozhodnout dříve, než bude rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek ČSSD.

Další kroky ČSSD nasvědčují snaze účelově vykonstruovat můj odpovědnostní vztah k České advokátní komoře.

Pokud jsem současně panem Paroubkem osočován z kriminálních aktivit, považuji to za důkaz, že skrytý mocenský nátlak na věřitele, který jsem prostřednictvím některých státních orgánů byl i z podnětu Úřadu vlády nucen snášet sedm let, se nyní změnil ve veřejné demonstrativní vydírání. Postup pana Paroubka je založen na kalkulu, že i když ČSSD již není u moci, její vliv na některé zřejmě skrytě zkompromitované osoby ve státním aparátu dosud trvá.

Proto odmítám křečovitou snahu pana Paroubka odvrátit pozornost veřejnosti od podstaty mého sporu s ČSSD. Tou není obsah smlouvy, ani pseudokriminální aktivity pomalu již všech osob, které se uzavírání smlouvy účastnily. Podstatou mého sporu s ČSSD je pouze a výhradně - trestuhodná, sedm let trvající dlužnická svévole vedení ČSSD založená na kalkulu vydíratelnosti věřitele státní mocí.

Nejde o obsah smlouvy, ale o její neplnění!

Pokusy pana Paroubka odvrátit pozornost veřejnosti od podstaty mého sporu s ČSSD odmítám. Trapné pokusy mne kriminalizovat vylučují jakékoliv jednání o mimosoudním vyřízení sporu. Proto se k nim nijak vyjadřovat nebudu a plně se soustředím na uplatnění práv věřitele.

Pane Paroubku přestaňte zastrašovat další věřitele, udělte mi souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy, nebo jí sám zveřejněte! Přestaňte veřejnost klamat!!!

V Praze dne 16.3.2007

(poznámka redakce - v audiogalerii záznamy tiskové konference JUDr. Altnera dne 15.3.2007)

advokát