23.9.2019 | Svátek má Berta


DOKUMENT: Odmítáme kolektivizaci dětství!

12.2.2009

Vyjádření poslaneckého klubu ODS v Evropském parlamentu

Poslanci ODS v Evropském parlamentu zásadně nesouhlasí s výsledkem hlasování, které proběhlo v úterý 3. února 2009 ke zprávě předložené zpravodajkou Annou Záborskou.

K této vcelku nenápadné a především nezávazné zprávě předložili poslanci Strany zelených, mohutně podporováni socialisty, na poslední chvíli pozměňovací návrh, který kritizuje české předsednictví. Nejde o nic jiného než o špinavý politický pokus očernit strany vládní koalice v ČR před volbami do Evropského parlamentu.

Přijaté znění zprávy, především pozměňovací návrhy podpořené zvláště socialisty a zelenými, posílají batolata a děti do zařízení kolektivní výchovy. Levice skrývá tento nesmysl za líbivou politiku podpory rodiny a rovnoprávnosti mužů a žen. Chtějí přitom jednoduše poslat batolata do jeslí a matky do výroby.

Jde o zcela nepokryté politické zneužití tématu rodinné politiky. Levičácké proudy v Evropském parlamentu prosazují, aby Evropská unie uložila všem členských zemím povinnost umístit batolata do jeslí a děti mateřských školek. Chtějí prosadit povinné kvóty, stejné pro všechny země. Třetina dětí mladších tří let by musela podle nich chodit do jeslí a celých 90 % dětí mezi třemi a šesti lety věku by muselo chodit do mateřské školky. Státy by samozřejmě musely vybudovat odpovídající kapacity jeslí a školek.

Plně podporujeme rodiny s dětmi. Tato podpora se však nesmí zvrhnout do podpory kolektivní výchovy dětí. Rodiče musí mít svobodu rozhodnout se, zda budou s dětmi doma, či zda půjdou pracovat. Společnost si musí vážit rodičovství a ocenit péči o děti v rodině ne jako „rodičovskou dovolenou“ ale jako „rodičovskou práci“. Podpora rodičů pečujících o děti musí odpovídat příjmům, které společnost poskytuje jiným svým členům v době, kdy nemohou pracovat.

Skutečná podpora zapojení rodičů do práce nespočívá pouze v jeslích a školkách. Vedle nich je třeba zásadně změnit pracovně právní vztahy tak, aby rodiče s dětmi mohli kombinovat péči o děti a práci. Patří sem práce na dobu určitou, zkrácená pracovní doba, klouzavá pracovní doba, práce doma, přes internet a další moderní formy vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tyto pružné pracovně právní vztahy však socialisté a odboráři blokují, a posílají batolata do jeslí a matky do výroby. S tím ODS nesouhlasí a souhlasit nebude.

Podporujeme jesle a školky tehdy, když si je rodiče dobrovolně zvolí mezi jinými alternativami. Podle toho musí být nastaveny kapacity těchto zařízení v jednotlivých městech, oblastech a zemích. Je nesmysl stanovovat na jesle a školky evropské kvóty, navíc stejné ve všech zemích. Každému je zřejmé, že v různých zemích jsou různé zvyklosti a tradice rodin a tedy logicky zcela jiná potřeba míst v jeslích a školkách.

UKÁZKY

část usnesení navrženého zelenými a přijatého Evropským parlamentem:

(Evropský parlament) „obává se, že návrh českého předsednictví považovat péči o děti za „plnohodnotnou alternativu profesního života“ směřuje k tradičnímu rozdělení práce mezi muže a ženy, tj. k tradičnímu pojetí, kdy je muž pracovníkem na plný úvazek a o jeho osobní potřeby se starají „neviditelné ruce“ (žena), která pečuje o dům a rodinu;“

(Evropský parlament) „připomíná členským státům jejich závazky dohodnuté Evropskou radou v Barceloně v roce 2002 odstranit překážky rovné účasti žen a mužů na trhu práce a do roku 2010 zavést zařízení pro péči o děti pro 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí ve věku do tří let“

5. února 2009

zpracoval člen VR a poslanec EPAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.