30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


DOKUMENT: Matěj Stropnický píše Lipavskému o Drulákovi

18.10.2022

Vážený pane ministře,

v uplynulých měsících jste se prostřednictvím Vám svěřeného ministerského úřadu opakovaně pokoušel dehonestovat prof. Petra Druláka za jeho veřejně přednesené názory na téma války na Ukrajině. Odporují prý totiž linii ministerstva a s fakty pracují selektivně, což je jen mírnější výraz pro šíření tzv. dezinformací.

Podněty Ministerstva zahraničních věcí coby zřizovatele se opakovaně zabývaly etické komise Ústavu mezinárodních vztahů, kde je prof. Drulák zaměstnán, aniž kritiku Vašeho úřadu potvrdily. Nepochybně v této souvislosti obdržel prof. Drulák již dvě kárné výzvy od svého bezprostředního nadřízeného, ředitele této veřejné výzkumné instituce Ondřeje Ditrycha. Třetí taková výzva se může stát zákonným důvodem pro Drulákovo propuštění z tohoto pracoviště. Pak si nejspíš bude smět říkat, co chce: v kotelně, ve skladu nebo při mytí výloh jako za minulého režimu?

Petr Drulák je profesorem v oboru mezinárodních vztahů, v minulosti byl deset let ředitelem výše zmíněného ústavu, pak 1. náměstkem ministra zahraničí a poté velvyslancem ČR ve Francii. Ještě v letech 2018–2020 vyučoval jako hostující profesor na jedné z nejprestižnějších světových škol: Pařížském institutu politických věd (Science-Po).

Není naším cílem zde sepisovat ani zkoumat Drulákovy veřejně prezentované názory, s nimiž můžeme, nebo nemusíme souhlasit. Můžeme s nimi dokonce souhlasit jen někdy, nebo někdy více a jindy méně, a ještě jindy zcela nesouhlasit. Nic to ale pro nás nemění na tom, že zcela zásadně odmítáme snahu Vaši, Vám svěřeného úřadu a jemu podřízeného vedení Ústavu mezinárodních vztahů, prof. Druláka umlčovat, umravňovat, vyvíjet na něj nátlak a hrozit mu vyhazovem z práce.

Rádi bychom Vám připomněli, že Ústav mezinárodních vztahů je veřejnou výzkumnou institucí, nikoli poradním orgánem Vám svěřeného úřadu nebo dokonce ad hoc komisí složenou ze členů Vaší politické strany. Je proto zcela správně, že mají jeho vědečtí pracovníci na různé otázky různé názory. To, že je emeritní pracovníci sdílí s veřejností prostřednictvím médií, je opět rozhodně v souladu s posláním instituce.

Je pro nás překvapivé, že zrovna Vám, pane ministře, členovi politické strany, která vznikla na odporu proti cenzuře na internetu, musíme se vší vážností a pravým jménem připomenout toto: Svoboda slova je nedělitelná a je základním předpokladem funkční demokracie a svobodné společnosti. Domnívali jsme se, že právě tyto hodnoty jsou těmi, jimiž se chceme odlišovat od autoritářských států. Bohužel je to ale připomenutí nezbytné.

Snaha cenzurovat, z pozice síly umlčovat a trestat nesvědčí nikdy o pevném přesvědčení, ale vždy o vlastní slabosti a nejistotě. Vyzýváme Vás tedy, abyste přestal skrze své prostředníky svobodnou diskusi nad válkou na Ukrajině potlačovat a kritiky své politiky existenčně ohrožovat.

S pozdravem

PhDr. Matěj Stropnický

V Praze dne 17. října 2022

K dopisu připojili svůj podpis:

Ing. Mgr. Martin BRABEC, PhD., politický filosof

Milan DANIEL, publicista

Mgr. Dominik FORMAN, středoškolský učitel

MgA. Ladislava GAŽIOVÁ, výtvarná umělkyně

doc. Mgr. Michael HAUSER, PhD., filosof

doc. PhDr. Stanislav HOLUBEC PhD. et PhD., historik

doc. Mgr. Eduard CHMELÁR, PhD., historik

B.Sc. Jan KAVAN, exministr zahraničních věcí ČR

prof. PhDr. Jan KELLER, CSc., sociolog

Mgr. Petr KUŽEL, PhD., filosof

MgA. Alexey KLYUYKOV, výtvarný umělec

Mgr. Jan MÁJÍČEK, politolog

JUDr. Klára A. SAMKOVÁ, PhD., právnička

doc. Ing. Ilona ŠVIHLÍKOVÁ, PhD., ekonomka

PhDr. Lubomír ZAORÁLEK, exministr zahraničních věcí ČR