27.10.2021 | Svátek má Šarlota, Zoja, Zoe


Petr Havel

Petr Havel

VODA: Několik poznámek ke kvalitě a ceně vody

3.8.2021
I když Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal svou zprávu o účinnosti finančních prostředků, které měly v letech 2013 až 2020 snižovat znečištění... více

Stále nezazněly některé důležité informace, které se závěry NKÚ i jejich interpretací souvisejí.

SPOLEČNOST: Zmizela osobní odpovědnost

20.4.2021
Ačkoli je tuzemská legislativa zahlcena množstvím často zcela zbytečných a hlavně zbytečně podrobných zákonů, vymýšlí naši zákonodárci stále nové... více

Násobné zvyšování sankcí v novele vodního zákona přírodu nezachrání.

VODA: Koronavirus a Světový den vody

1.4.2021
V poslední době vše překrývající problematika spojená s pandemií a regulacemi šíření koronaviru v kombinaci s dostatkem, někdy až přebytkem dešťových... více

O všudypřítomné vodě toho zas tak nevíme.

LODNÍ DOPRAVA: Green Deal

6.3.2021
Přestože mají vize Zelené dohody (Green Deal) množství kritiků oponujících této plánované transformaci ekonomiky na udržitelné formy hospodaření... více

Dohoda by měla být pro ČR impulsem k rozvoji tohoto druhu dopravy.

EKONOMIKA: Soběstačnost se buduje jinak

26.1.2021
Spory s Evropskou komisí, finanční sankce i možná odvetná opatření ze strany EU nebo jednotlivých členských zemí. více

Kvóty jsou nejhorší možné řešení podpory českých potravin.

EKOLOGIE: Proč se protierozní vyhláška vleče léta

20.1.2021
Také proto, že po letech odkladů by měla letos konečně vstoupit v účinnost protierozní vyhláška, je tento dokument v poslední době náplní mnoha... více

Nějaká půda z našich polí bude ubývat vždy a snaha omezit erozi je správná a žádoucí.

PRÁVO: Přítomnost hygieniků v restauracích není nezbytná

15.1.2021
Ačkoli se diskuse o znění právě projednávané novely zákona o potravinách točí zejména kolem stanovení možného závazného podílu potravin tuzemského... více

Předmětem novely zákona o potravinách by měla být i úprava vztahů mezi kontrolními orgány.

VODA: Česko se nesmyslně brání recyklaci vod

9.11.2020
Možná je to tím, že letos relativně hodně prší, takže téma prevence rizik sucha, i kvůli všudypřítomnému tématu koronaviru, ustoupilo do pozadí.... více

Zdaleka největším problémem je vlažný až negativní postoj zákonodárců k problematice recyklace vody,

ZEMĚDĚLSTVÍ: Reforma zemědělské politiky EU neuspokojí nikoho

30.10.2020
V množství zpráv a komentářů hodnotících návrhy přijaté v rámci budoucích změn v minulém týdnu Evropským parlamentem (EP) není snadné se vyznat. A... více

Návrh zelenější oproti současnému stavu bude, jde však o to, o kolik to bude odstínů.

VODA: Mít zdroj i z odpadu

19.8.2020
Diskuse o zadržování vody v krajině jako hlavní priority v prevenci rizik sucha se v naší zemi točí většinou kolem budování rybníků, obnovy mokřadů,... více

V prevenci rizik sucha je třeba více využívat také odpadní vody.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Předčasná zpráva o zpožděných žních

4.8.2020
Předpokládaný meziročně nižší letošní objem tuzemské úrody hlavních obilovin a pomalejší postup sklizně sice není kvůli všudypřítomnému koronaviru... více

Ani výrazně nižší než očekávaná úroda by neznamenala pro naši zemi zásadní problém.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Slunci a dešti neporučíme

27.6.2020
Stojí-li někdo první v linii čelící dopadům stále četnějších extrémních projevů počasí, pak jsou to jednoznačně zemědělci. I proto je pro tento obor... více

Extrémní počasí bude zemědělce trápit každou sezonu, pomůžou nové technologie.

SPOLEČNOST: Komu vadí vodácké tábory?

5.6.2020
Jednou z mnoha nelogických regulací v souvislosti s pandemií koronaviru je stále trvající „zákaz“ putovních vodáckých táborů, a to i poté, co již... více

Jednou z nelogických regulací v souvislosti s pandemií je trvající „zákaz“ putovních vodáckých táborů.

EKOLOGIE: Hry s čísly

21.5.2020
Podle bohužel již etablovaného sloganu, že je letos v naší zemi největší sucho za posledních 500 let, by se zřejmě měly přepisovat kroniky, neboť o... více

Podle sloganu, že je letos v naší zemi největší sucho, by se zřejmě měly přepisovat kroniky.

VODA: Přehrady dále a zbytečně rozdělují společnost

15.5.2020
Ministerstvo zemědělství dnes oficiálně zveřejnilo seznam míst, jimiž by mohl být doplněn stávající „Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod –... více

Pro lepší zadržování vody jsou nutná jak opatření v přírodě, tak v určité míře i technické stavby.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Čeho je moc, toho je příliš

24.4.2020
Obavy z dopadů sucha na úrodu a kvalitu zemědělských plodin, ale také na dostatek krmiv pro hospodářská zvířata jsou v posledních letech běžným... více

Zemědělci letos čelí kumulaci negativních vlivů.

VODA: Atomizace vodárenství začíná generovat rizika

2.3.2020
Snaha mít vše pod vlastní kontrolou je minimálně pro ambiciózní jedince jednou z metod kariérního i vlivového růstu a nezávislosti na rozhodování... více

Střet mezi provozním a vlastnickým modelem je zcela scestná rovina problému.

EKOLOGIE: Adaptace lepší regulace

13.2.2020
Jedním z často používaných argumentů ve prospěch ochrany přírody a krajiny je teze, že je nutné za každou cenu zachránit v konkrétních lokalitách... více

Chceme-li se chovat přirozeně, měli bychom se podřizovat probíhajícím změnám.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Co brzdí přijetí protierozní vyhlášky?

23.1.2020
Už zhruba dva roky měla platit stále odkládaná protierozní vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, ve skutečnosti ale nebude platit... více

Už dva roky měla platit protierozní vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu

ZEMĚDĚLSTVÍ: Začarovaný kruh

10.1.2020
Jednou z tezí, kterou opakovaně vyslovují někteří liberální politikové i část veřejnosti, je myšlenka, že by se zemědělství, stejně jako jiné... více

Hospodařit v zemědělství je dnes bez dotací téměř nemožné.

ZEMĚDĚLSTVÍ: A skončí to zdražováním

20.12.2019
Stejně jako v jakékoli jiné oblasti platí i v zemědělství, že pokud se při růstu byrokracie a růstu zasahování do podmínek podnikání příliš „tlačí na... více

Aktuální protesty zemědělců jsou jen úvodem k hlubšímu konfliktu.

EKONOMIKA: Expanze moru prasat

9.12.2019
Jestli je nějaké téma evergreenem zemědělských témat spojených s tuzemskou produkcí zemědělských surovin a soběstačnosti ČR v nich, pak je to... více

Optimální chvíle na navýšení tuzemské produkce a rozšíření chovů prasat v ČR.

VODA: Na suchu nebudeme

28.8.2019
Ačkoli je veřejnost stejně jako v předchozích letech také po většinu letošního roku informována prostřednictvím médií o pokračujících rizicích sucha... více

Problém Česka není nedostatek deště, ale rozložení srážek.

VODA: Ústava to nevyřeší

29.7.2019
Ústavní ochrana vody, což je aktuální hit legislativních aktivit napříč spektrem politických stran, není na první pohled „nic proti ničemu“ a pro... více

Co je podstatné v prevenci rizik sucha?

LETNÁ: Demonstrace Prahu a venkov nerozdělila, naopak

1.7.2019
Původně jsem si říkal, že hodnocení, komentáře a možné dopady demonstrace občanů ČR na Letné jsou především záležitostí politologů a lidí obvykle se... více

Rád bych polemizoval s tezemi, že Letná ukázala, ba prohloubila rozpory mezi městy a venkovem.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dopady eurovoleb

4.6.2019
Aktuální výsledky voleb do Evropského parlamentu se zatím posuzují hlavně z pohledu šancí jednotlivých osob, frakcí či zemí na ovládnutí budoucích... více

Zásadní bude také vliv výsledků voleb na Společnou zemědělskou politiku EU.

EKOLOGIE: Zadržování vody v krajině

2.5.2019
Přestože nejrozsáhlejší část plochy ČR obhospodařují zemědělci (a z toho polovinu pozemků zemědělci s výměrou pozemků nad 1 000 hektarů), kteří by se... více

V této činnosti jsou víc aktivní lesníci než zemědělci.

ROZHOVOR: Připravte si peněženky

29.4.2019
Není to prohra na celé čáře. Napsal jsem k tomu komentář na portál Vitalia a shrnu z něj to nejpodstatnější. Za prvé, problém dvojí kvality potravin... více

Nahoru poletí hlavně vepřové maso. To je zásadnější než populistický boj proti dvojí kvalitě potravin

EKOLOGIE: Nejen řepka

11.4.2019
Oblíbené jarní téma řepky letos o něco předběhlo dobu, kdy na našich polích rozkvetou její žluté lány a upozorní tak vizuálně na problém, který je... více

Teze o zlepšení stavu krajiny omezením biopaliv jsou naivní.

LESNICTVÍ: Problém je o pár pater výše

11.3.2019
Největší kůrovcová kalamita v novodobých dějinách naší země, o jejíchž důsledcích se v poslední době, také v souvislosti s blížícím se jarem, opět... více

Dílčí změny zákonů ani složení porostů naše lesnictví nespasí.

POTRAVINY: Riziko nepochází jenom z Polska

6.2.2019
Současná kauza kolem polského hovězího masa, která odstartovala zdokumentovanou praxí na polských jatkách, odkud bylo bez patřičné kontroly uvolněno... více

Stoprocentně bezchybná není žádná země, včetně obdivovaného Švýcarska.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Zásadní opatření

5.12.2018
Je-li nějaké opatření vedoucí k prevenci rizik sucha a eroze na zemědělské půdě pro naší krajinu skutečně zásadní, pak je to snížení rozsáhlých... více

Maximální plocha monokultur je krok správným směrem.

LESNICTVÍ: Politik coby škůdce

12.10.2018
O kůrovcové kvalitě toho bylo v posledních měsících napsáno tolik, že by se mohlo zdát, že jakékoli další texty s tímto tématem jsou doslova nošením... více

Likvidace kůrovce jako nástroj k další likvidaci soukromého podnikání.

VODA: Blýská se na lepší časy

11.9.2018
Na první pohled se zdá, že nejdůležitější tuzemská zemědělská výstava Země živitelka v Českých Budějovicích se zabývala zejména bilancí letošní úrody... více

V prevenci rizik sucha se konečně připravují správné kroky.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dotace, dotace...

6.8.2018
Ačkoli slýcháme dnes a denně z úst našich státních úředníků teze o potřebě snižovat neustále bující byrokracii v oblasti zemědělství, realita je... více

Výklady podmínek dotací popírají jejich účel i zdravý selský rozum.

PRÁVO: Restituční tečka

2.7.2018
V pořadí již druhý verdikt Ústavního soudu ČR (ÚS) rušící takzvanou restituční tečku, po níž by měli mít zemědělští restituenti (v terminologii... více

Stát nemá dostatek náhradních pozemků, které by mohl restituentům nabídnout.