14.4.2024 | Svátek má Vincenc


hav

Petr Havel

EROZE: Přípravy, které nikam nevedou

2.9.2023
Snižovat rizika vodní a větrné eroze patří nejen v ČR, ale i v rámci EU a na celém světě mezi opatření, která jsou v zájmu jak hospodařících... více

Připravovaný systém prevence rizik eroze je složitý a bude nefunkční

NOVÝ MINISTR: Rozpočet a dotace

30.6.2023
Prvním zásadním testem politické síly a komunikačních schopností nového ministra bude (a zejména jeho obhajoba) rozpočtu MZe na rok 2024. V resortu... více

Co je možné a co žádoucí očekávat od nového ministra zemědělství

ŠKRTY: Koho se budou týkat

15.5.2023
Jedním z opatření na snížení deficitu státního rozpočtu mají být podle vládního konsolidačního balíčku škrty v dotacích, přičemž kromě výdajů... více

Škrty v zemědělských dotacích: Možné to je, ale…

ZEMĚDĚLSTVÍ: Co vlastně vytýká Brusel naší strategii?

5.5.2022
S napětím očekávané připomínky Evropské Komise (EK) ke Strategickému plánu SZP, tedy aplikaci společné zemědělské politiky EU do tuzemských podmínek,... více

Interpretačních posunů je nejen ze strany kritiků současného Strategického plánu SZP) celá řada.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Redistribuce není hlavní problém

12.4.2022
Ačkoli do našeho zemědělství proudí, a i podle pozměněného „Strategického plánu SZP“ nadále proudit budou desítky miliard korun ročně, už několik... více

Obor ovlivní více jiné faktory, než přerozdělení části dotací na plochu.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Ekoschémata

4.3.2022
I když to většina spotřebitelské ani zemědělské veřejnosti v ČR zatím příliš nevnímá, probíhají zejména v přístupu k zemědělství a výrobě potravin v... více

aneb Jak využít posledních velkých dotací do zemědělství.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dotace z EU a podpora produkce

27.1.2022
Jednou z často vyslovovaných obav spojených se změnou nastavení dotací ve „Strategickém plánu SZP“ je riziko „těžby dotací“ bez jakékoli další... více

Jednou ze základních zásad SZP je filozofie „oddělení plateb od produkce“.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Posunutí termínu

12.1.2022
Apely našich zemědělců na současnou vládu požadující změny ve Strategickém plánu SZP (materiálu nastavující podmínky dotací a jejich výši) na straně... více

ČR by měla dojednat odklad konečné verze své zemědělské strategie.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Strategický dokument

28.12.2021
O tom, že je současná podoba Strategického dokumentu (oficiální název je „Strategický plán SZP“), který připravilo ještě v době předchozí vlády... více

Navrhovaný jízdní řád našeho zemědělství bude třeba podle EU předělat.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Jaká je budoucnost

3.12.2021
Nedávné definitivní schválení obecného rámce změn ve Společné zemědělské politice EU (SZP) Evropským parlamentem a současná finalizace Strategického... více

Co je a co není podstatné pro budoucí podobu českého zemědělství.

VODA: Několik poznámek ke kvalitě a ceně vody

3.8.2021
I když Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal svou zprávu o účinnosti finančních prostředků, které měly v letech 2013 až 2020 snižovat znečištění... více

Stále nezazněly některé důležité informace, které se závěry NKÚ i jejich interpretací souvisejí.

SPOLEČNOST: Zmizela osobní odpovědnost

20.4.2021
Ačkoli je tuzemská legislativa zahlcena množstvím často zcela zbytečných a hlavně zbytečně podrobných zákonů, vymýšlí naši zákonodárci stále nové... více

Násobné zvyšování sankcí v novele vodního zákona přírodu nezachrání.

VODA: Koronavirus a Světový den vody

1.4.2021
V poslední době vše překrývající problematika spojená s pandemií a regulacemi šíření koronaviru v kombinaci s dostatkem, někdy až přebytkem dešťových... více

O všudypřítomné vodě toho zas tak nevíme.

LODNÍ DOPRAVA: Green Deal

6.3.2021
Přestože mají vize Zelené dohody (Green Deal) množství kritiků oponujících této plánované transformaci ekonomiky na udržitelné formy hospodaření... více

Dohoda by měla být pro ČR impulsem k rozvoji tohoto druhu dopravy.

EKONOMIKA: Soběstačnost se buduje jinak

26.1.2021
Spory s Evropskou komisí, finanční sankce i možná odvetná opatření ze strany EU nebo jednotlivých členských zemí. více

Kvóty jsou nejhorší možné řešení podpory českých potravin.

EKOLOGIE: Proč se protierozní vyhláška vleče léta

20.1.2021
Také proto, že po letech odkladů by měla letos konečně vstoupit v účinnost protierozní vyhláška, je tento dokument v poslední době náplní mnoha... více

Nějaká půda z našich polí bude ubývat vždy a snaha omezit erozi je správná a žádoucí.

PRÁVO: Přítomnost hygieniků v restauracích není nezbytná

15.1.2021
Ačkoli se diskuse o znění právě projednávané novely zákona o potravinách točí zejména kolem stanovení možného závazného podílu potravin tuzemského... více

Předmětem novely zákona o potravinách by měla být i úprava vztahů mezi kontrolními orgány.

VODA: Česko se nesmyslně brání recyklaci vod

9.11.2020
Možná je to tím, že letos relativně hodně prší, takže téma prevence rizik sucha, i kvůli všudypřítomnému tématu koronaviru, ustoupilo do pozadí.... více

Zdaleka největším problémem je vlažný až negativní postoj zákonodárců k problematice recyklace vody,

ZEMĚDĚLSTVÍ: Reforma zemědělské politiky EU neuspokojí nikoho

30.10.2020
V množství zpráv a komentářů hodnotících návrhy přijaté v rámci budoucích změn v minulém týdnu Evropským parlamentem (EP) není snadné se vyznat. A... více

Návrh zelenější oproti současnému stavu bude, jde však o to, o kolik to bude odstínů.

VODA: Mít zdroj i z odpadu

19.8.2020
Diskuse o zadržování vody v krajině jako hlavní priority v prevenci rizik sucha se v naší zemi točí většinou kolem budování rybníků, obnovy mokřadů,... více

V prevenci rizik sucha je třeba více využívat také odpadní vody.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Předčasná zpráva o zpožděných žních

4.8.2020
Předpokládaný meziročně nižší letošní objem tuzemské úrody hlavních obilovin a pomalejší postup sklizně sice není kvůli všudypřítomnému koronaviru... více

Ani výrazně nižší než očekávaná úroda by neznamenala pro naši zemi zásadní problém.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Slunci a dešti neporučíme

27.6.2020
Stojí-li někdo první v linii čelící dopadům stále četnějších extrémních projevů počasí, pak jsou to jednoznačně zemědělci. I proto je pro tento obor... více

Extrémní počasí bude zemědělce trápit každou sezonu, pomůžou nové technologie.

SPOLEČNOST: Komu vadí vodácké tábory?

5.6.2020
Jednou z mnoha nelogických regulací v souvislosti s pandemií koronaviru je stále trvající „zákaz“ putovních vodáckých táborů, a to i poté, co již... více

Jednou z nelogických regulací v souvislosti s pandemií je trvající „zákaz“ putovních vodáckých táborů.

EKOLOGIE: Hry s čísly

21.5.2020
Podle bohužel již etablovaného sloganu, že je letos v naší zemi největší sucho za posledních 500 let, by se zřejmě měly přepisovat kroniky, neboť o... více

Podle sloganu, že je letos v naší zemi největší sucho, by se zřejmě měly přepisovat kroniky.

VODA: Přehrady dále a zbytečně rozdělují společnost

15.5.2020
Ministerstvo zemědělství dnes oficiálně zveřejnilo seznam míst, jimiž by mohl být doplněn stávající „Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod –... více

Pro lepší zadržování vody jsou nutná jak opatření v přírodě, tak v určité míře i technické stavby.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Čeho je moc, toho je příliš

24.4.2020
Obavy z dopadů sucha na úrodu a kvalitu zemědělských plodin, ale také na dostatek krmiv pro hospodářská zvířata jsou v posledních letech běžným... více

Zemědělci letos čelí kumulaci negativních vlivů.

VODA: Atomizace vodárenství začíná generovat rizika

2.3.2020
Snaha mít vše pod vlastní kontrolou je minimálně pro ambiciózní jedince jednou z metod kariérního i vlivového růstu a nezávislosti na rozhodování... více

Střet mezi provozním a vlastnickým modelem je zcela scestná rovina problému.

EKOLOGIE: Adaptace lepší regulace

13.2.2020
Jedním z často používaných argumentů ve prospěch ochrany přírody a krajiny je teze, že je nutné za každou cenu zachránit v konkrétních lokalitách... více

Chceme-li se chovat přirozeně, měli bychom se podřizovat probíhajícím změnám.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Co brzdí přijetí protierozní vyhlášky?

23.1.2020
Už zhruba dva roky měla platit stále odkládaná protierozní vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, ve skutečnosti ale nebude platit... více

Už dva roky měla platit protierozní vyhláška k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu

ZEMĚDĚLSTVÍ: Začarovaný kruh

10.1.2020
Jednou z tezí, kterou opakovaně vyslovují někteří liberální politikové i část veřejnosti, je myšlenka, že by se zemědělství, stejně jako jiné... více

Hospodařit v zemědělství je dnes bez dotací téměř nemožné.

ZEMĚDĚLSTVÍ: A skončí to zdražováním

20.12.2019
Stejně jako v jakékoli jiné oblasti platí i v zemědělství, že pokud se při růstu byrokracie a růstu zasahování do podmínek podnikání příliš „tlačí na... více

Aktuální protesty zemědělců jsou jen úvodem k hlubšímu konfliktu.

EKONOMIKA: Expanze moru prasat

9.12.2019
Jestli je nějaké téma evergreenem zemědělských témat spojených s tuzemskou produkcí zemědělských surovin a soběstačnosti ČR v nich, pak je to... více

Optimální chvíle na navýšení tuzemské produkce a rozšíření chovů prasat v ČR.

VODA: Na suchu nebudeme

28.8.2019
Ačkoli je veřejnost stejně jako v předchozích letech také po většinu letošního roku informována prostřednictvím médií o pokračujících rizicích sucha... více

Problém Česka není nedostatek deště, ale rozložení srážek.

VODA: Ústava to nevyřeší

29.7.2019
Ústavní ochrana vody, což je aktuální hit legislativních aktivit napříč spektrem politických stran, není na první pohled „nic proti ničemu“ a pro... více

Co je podstatné v prevenci rizik sucha?

LETNÁ: Demonstrace Prahu a venkov nerozdělila, naopak

1.7.2019
Původně jsem si říkal, že hodnocení, komentáře a možné dopady demonstrace občanů ČR na Letné jsou především záležitostí politologů a lidí obvykle se... více

Rád bych polemizoval s tezemi, že Letná ukázala, ba prohloubila rozpory mezi městy a venkovem.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dopady eurovoleb

4.6.2019
Aktuální výsledky voleb do Evropského parlamentu se zatím posuzují hlavně z pohledu šancí jednotlivých osob, frakcí či zemí na ovládnutí budoucích... více

Zásadní bude také vliv výsledků voleb na Společnou zemědělskou politiku EU.