27.5.2024 | Svátek má Valdemar


hav

Petr Havel

EKONOMIKA: Zákon proti (téměř) všem

31.1.2017
I když si naše společnost (bohužel) pomalu zvyká na houstnoucí prales nových zákonů na bázi sociálního a zdravotního inženýrství v podání současné... více

Málokterý z nových předpisů má tak plošné negativní důsledky jako novela vinařského zákona.

POLEMIKA: Kauza Jiřák

23.1.2017
I když mi většinou nedostatek času neumožňuje reagovat na literární dílka píšících kolegů, kteří se prostřednictvím blogů vyjadřují tu k zásadním, tu... více

K vývoji farmářských trhů „Na Jiřáku“, jak jej podala exstarostka Prahy 3 Milena Kozumplíková.

EKONOMIKA: Správná, ale drahá myšlenka

20.1.2017
Jednou ze specifik našeho agropotravinářského trhu je skutečnost, že zemědělci nevlastní žádné významné zpracovatelské kapacity – tedy podniky, které... více

Vlastnické propojení zemědělců a zpracovatelů.

EKOLOGIE: Sníh budiž pochválen

9.1.2017
Nejen lyžaři a provozovatelé zimních skiareálů a služeb s nimi spojených, ale i zemědělci, zahrádkáři nebo vodohospodáři by se měli radovat ze... více

Současné přívaly sněhu pomáhají naší krajině víc než politici.

PRAHA: Trhy na Jiřáku v současné podobě končí

17.12.2016
Jednou z mála systémových a celostátně v praxi využitelných možností, jak podpořit existenci a ekonomiku drobných českých a moravských zemědělců a... více

Tak vypadá podpora českých potravin v praxi.

EKOLOGIE: Budiž voda

15.12.2016
Jen málokteré publikaci o vodě se dostalo při jejím uvádění na český trh tak rozsáhlé mediální podpory a publicity, jako knize „Budiž voda“, jejímž... více

Voda nemusí být zdrojem konfliktů, ale spolupráce

EKOLOGIE: Extrémy nejsou řešením, jen impulsem

26.11.2016
Není jen českou tradicí, že se k řešení problémů velmi často přistupuje až ve chvíli, kdy dojde k nějakému extrému. Systémová prevence rizik povodní... více

Extrémní projevy počasí jsou žádoucím impulsem k tomu, aby se nastartovaly potřebné procesy.

EKONOMIKA: Hrozba EET generuje i nové a pozitivní přístupy

9.11.2016
Staré známé úsloví praví, že všechno zlé může být k něčemu dobré. Platí to kupodivu i ohledně postupně se rozjíždějící elektronické evidence tržeb... více

Současné komplikace mohou být nakonec jen banalitami proti tomu, co se bude dít.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Zelená nafta podruhé

25.10.2016
Jednoho už pomalu přestává překvapovat, jak velký prostor se v našich médiích a politických kruzích věnuje marginálním problémům, zatímco témata... více

aneb Bouře ve sklenici vody.

EKONOMIKA: Rizika provozování vodohospodářských služeb

9.9.2016
Již několikrát a také ve svém posledním příspěvku jsem konstatoval, že téma vody se v ČR prezentuje velmi často jednostranným způsobem a zcela bez... více

Téma vody se v ČR prezentuje často jednostranným způsobem a bez znalosti historických souvislostí.

POLITIKA: Diskuse o cenách vody - důkaz fatální neznalosti problému

19.8.2016
Jediné, s čím lze v postojích politiků a komentářích komentátorů ohledně aktuálního tématu zvýšení cen vody souhlasit, je to, že se téma vody stalo... více

Téma vody se stalo součástí předvolebního boje, a tak jsou téměř všechny „argumenty“ mimo mísu.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Ne vyšší dotace, ale prevence cenových rizik

1.8.2016
Netuším, kolik občanů naší země si ještě pamatuje termín „přidružená výroba“, stále více se ale ukazuje, že by bylo záhodno tento termín nejen... více

Netuším, kolik občanů naší země si ještě pamatuje termín „přidružená výroba“.

EKONOMIKA: Dotace a prdící krávy

16.7.2016
Upřímně řečeno, možnost uplatnit vratku spotřební daně z nafty používané v zemědělství (tzv. zelenou naftu) jako celku, tedy jak v rostlinné, tak... více

Rozšíření podpory zemědělců formou zelené nafty má více pozitiv než negativ.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Přemíra žluté barvy na polích?

14.5.2016
Skutečnost, že je každoročně touto dobou naše země na první pohled výrazně více žlutá než jindy v průběhu roku, vzbuzuje pravidelné diskuse o tom,... více

Problémem krajiny není řepka, ale velké širé rodné lány.

POVODNĚ: Přehrada na Berounce být nemusí

11.4.2016
Přestože jsou závěry studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky – studie retenční nádrže“ mediálně pojímány především jako první krok k reálné... více

S pravděpodobností hraničící s jistotou se na této řece žádná přehrada ve skutečnosti nepostaví.

VODA: Jedna z výzev současnosti

22.3.2016
Stále četnější extrémní projevy počasí se začínají v posledních letech projevovat také na území naší země, ať již jsou to povodně nebo naopak... více

Co je podstatné pro zlepšení stavu naší krajiny a bilanci vody.

PRÁVO: Konec vodáků v Čechách?

22.2.2016
Pokud se do začátku vodácké sezóny, která už pomalu ťuká na dveře, nezmění loni novelizovaná verze vyhlášky ministerstva dopravy č. č. 46/2015 Sb.,... více

Letos může mít řada vodáků splouvajících naše řeky velký problém.

EKONOMIKA: Hurá?

18.2.2016
Zatím ne úplně definitivní (finální výsledky po kompletních dopočtech se ale nijak zvlášť lišit nebudou) výsledky agroobchodu v loňském roce vypadají... více

Nejnižší schodek agroobchodu od vstupu do Evropské unie.

POLITIKA: Snížená sazba DPH na potraviny? Ano, ale na všechny

10.2.2016
Pokud by se současné vládní koalici podařilo dotáhnout do konce záměr snížit DPH na potraviny a nápoje na 10 procent, jednalo by se zcela nepochybně... více

Neobratná realizace by ale mohla způsobit velké zmatky, protekcionismus, podnikatelské křivdy...

PRÁVO: Jak chránit zemědělskou půdu?

26.1.2016
Na straně jedné množící se lukrativní nabídky ne zcela identifikovatelných firem a lidí činěné majitelům zemědělské půdy na nákup jejich pozemků,... více

Jak pojem ochrany půdy vnímat, to je otázka, na kterou není jednoduchá odpověď.

POTRAVINÁŘSTVÍ: Chov a lov ryb čekají zásadní změny

26.12.2015
Přestože s výjimkou podzimních výlovů a předvánočního prodeje kaprů veřejnost ani politiky v naší zemi rybolov ani oblast rybářství příliš... více

Odpovědná místa i rybáři samotní by se měli probudit co nejdříve ze zimního spánku.

EKOLOGIE: Revitalizace říčky Loděnice

11.12.2015
Návrat části koryta říčky Loděnice v úseku nad obcí Nenačovice na Berounsku do přirozeně meandrující podoby, který minulý týden představili... více

Možnost spolupráce resortů prokázána v praxi.

EKONOMIKA: Ceny vody

30.11.2015
Zájem médií i veškeré veřejnosti o téma vody každoročně eskaluje na konci roku, kdy majitelé a provozovatelé vodohospodářských sítí vyhlašují ceny... více

Stále emoce - i kvůli protichůdným informacím.

EKONOMIKA: Podpora českých potravin

19.11.2015
Po více než čtvrtstoletí došli také v naší zemi výrobci potravin společně s některými obchodníky k logickému a ze zahraničních zkušeností ve... více

Konečně smysluplný projekt, jak zvýšit odbyt kvalitních tuzemských potravinářských produktů.

POTRAVINÁŘSTVÍ: Boj o kompetence hygieniků

3.11.2015
Upřímně řečeno, ve světle množství fotograficky zdokumentovaných případů „dodržování“ hygieny v podnicích veřejného stravování, především provozů... více

Úprava kompetencí v zákonu o potravinách je přínosem pro spotřebitele i podnikatele.

EKOLOGIE: Potomci se mají nač těšit

29.10.2015
Jako výsměch právě probíhajícímu Mezinárodnímu roku půdy lze hodnotit sérii připravovaných novel zákonů a dalších opatření týkající se nakládání s... více

Připravované zákony prohloubí degradaci půdy a krajiny.

KAUZA ORLÍK: Neznalost a politický populismus

25.9.2015
Historická zkušenost říká, že se s lidmi nejlépe manipuluje za situace, kdy nemají dostatek potřebných znalostí k posouzení nějakého problému, byť se... více

Negativa svého návrhu odmítají starostové obcí a měst na dolním toku Vltavy brát v potaz.

SVĚT: Nejen postupná ztráta svobod

7.9.2015
Možnost cestovat v zásadě kdykoli kamkoli či možnost obchodovat s čímkoli s kýmkoli na první pohled vypadá jako žádoucí trend rozvoje civilizace... více

Totální globalizace začíná generovat více rizik než přínosů.

POLITIKA: Kde a komu vzít peníze na prevenci sucha a povodní

15.8.2015
Dlouhotrvající sucho a horko, kterému nelze na žádném místě v naší zemi po několik posledních týdnů uniknout, posunuly celkem logicky téma obrany... více

I realizace koncepce omezení rizik sucha a povodní bude odpovědností politiků.

EKOLOGIE: Kde vzít vhodné plochy?

16.7.2015
Letité diskuse o ochraně zemědělského půdního fondu, ať již způsobem hospodaření na ní, nebo prostřednictvím poplatků za zábory kvalitní zemědělské... více

Je třeba začít diskutovat o využití lesních pozemků na stavební.

EKOLOGIE: Chraňme vodu

3.7.2015
Každý, kdo alespoň trochu sleduje trendy v naší legislativě v současném volebním období, musí zcela jednoznačně konstatovat. více

Politici v ČR už zase chtějí poroučet větru, dešti – a vodě.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Větší pozornost mléku

26.6.2015
Pokud existuje v českém (i evropském) zemědělství nějaká základní komodita, která si (nejen) aktuálně zaslouží větší dotační pozornost, pak je to... více

Podpora produkce mléka je (snad) krok správným krokem,

VODA: Pět minut po dvanácté

3.6.2015
Nejen naším národním zvykem je řešit léty kumulované problémy až pět minut po dvanácté, jinými slovy až tehdy, kdy nastane nějaký skutečný a... více

Stane se obnova vodovodních sítí v ČR konečně prioritou?

DOTACE: Co je moc a co málo

20.5.2015
Složitost a pro nezaujatého pozorovatele nepřehledné spektrum finančních podpor do zemědělství a se zemědělstvím souvisejících činností vede velmi... více

Lesnictví a sladkovodní ryby stojí většinou na okraji zájmu finančních podpor.

EKOLOGIE: Řepka není pro pole největší problém

15.5.2015
Sytě žlutě kvetoucí a nasládle intenzivně vonící řepka budí každoročně v tomto období emotivní diskuse o tom, zdali je na našich polích tak velké... více

Řepka není takový nepřítel, jak se na první pohled zdá.

EKOLOGIE: Jaká má být role biopaliv

17.4.2015
Z bouřlivých parlamentních diskusí mezi koalicí a opozicí o biopalivech, v nichž zazněly zdánlivě veškeré souvislosti a argumenty pro a proti, by se... více

Biomasu jako zdroj pohonných hmot pro automobily je třeba odmítnout.