18.6.2024 | Svátek má Milan


hav

Petr Havel

EKOLOGIE: Zadržování vody v krajině

2.5.2019
Přestože nejrozsáhlejší část plochy ČR obhospodařují zemědělci (a z toho polovinu pozemků zemědělci s výměrou pozemků nad 1 000 hektarů), kteří by se... více

V této činnosti jsou víc aktivní lesníci než zemědělci.

ROZHOVOR: Připravte si peněženky

29.4.2019
Není to prohra na celé čáře. Napsal jsem k tomu komentář na portál Vitalia a shrnu z něj to nejpodstatnější. Za prvé, problém dvojí kvality potravin... více

Nahoru poletí hlavně vepřové maso. To je zásadnější než populistický boj proti dvojí kvalitě potravin

EKOLOGIE: Nejen řepka

11.4.2019
Oblíbené jarní téma řepky letos o něco předběhlo dobu, kdy na našich polích rozkvetou její žluté lány a upozorní tak vizuálně na problém, který je... více

Teze o zlepšení stavu krajiny omezením biopaliv jsou naivní.

LESNICTVÍ: Problém je o pár pater výše

11.3.2019
Největší kůrovcová kalamita v novodobých dějinách naší země, o jejíchž důsledcích se v poslední době, také v souvislosti s blížícím se jarem, opět... více

Dílčí změny zákonů ani složení porostů naše lesnictví nespasí.

POTRAVINY: Riziko nepochází jenom z Polska

6.2.2019
Současná kauza kolem polského hovězího masa, která odstartovala zdokumentovanou praxí na polských jatkách, odkud bylo bez patřičné kontroly uvolněno... více

Stoprocentně bezchybná není žádná země, včetně obdivovaného Švýcarska.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Zásadní opatření

5.12.2018
Je-li nějaké opatření vedoucí k prevenci rizik sucha a eroze na zemědělské půdě pro naší krajinu skutečně zásadní, pak je to snížení rozsáhlých... více

Maximální plocha monokultur je krok správným směrem.

LESNICTVÍ: Politik coby škůdce

12.10.2018
O kůrovcové kvalitě toho bylo v posledních měsících napsáno tolik, že by se mohlo zdát, že jakékoli další texty s tímto tématem jsou doslova nošením... více

Likvidace kůrovce jako nástroj k další likvidaci soukromého podnikání.

VODA: Blýská se na lepší časy

11.9.2018
Na první pohled se zdá, že nejdůležitější tuzemská zemědělská výstava Země živitelka v Českých Budějovicích se zabývala zejména bilancí letošní úrody... více

V prevenci rizik sucha se konečně připravují správné kroky.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dotace, dotace...

6.8.2018
Ačkoli slýcháme dnes a denně z úst našich státních úředníků teze o potřebě snižovat neustále bující byrokracii v oblasti zemědělství, realita je... více

Výklady podmínek dotací popírají jejich účel i zdravý selský rozum.

PRÁVO: Restituční tečka

2.7.2018
V pořadí již druhý verdikt Ústavního soudu ČR (ÚS) rušící takzvanou restituční tečku, po níž by měli mít zemědělští restituenti (v terminologii... více

Stát nemá dostatek náhradních pozemků, které by mohl restituentům nabídnout.

EKONOMIKA: Svět by měl vždy zůstat pestrý

27.6.2018
Hned na úvod by bylo správné konstatovat, že na obchodních válkách, které mezi sebou vedla a vedou různé ekonomická teritoria, ve finále většinou... více

Antiglobalizační trendy v obchodu mohou mít někdy i logiku.

VODA: Dočasně může být levnější

16.6.2018
Naděje na snížení nebo alespoň stagnaci cen vodného a stočného poté, co vláda schválila snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na některé služby, což... více

Tento stav ale asi nepotrvá nijak dlouho.

POLITIKA: Preference průmyslového zemědělství je realitou

7.6.2018
Nepřehledná houšť zemědělských dotací obsahující pilíře, programy, podprogramy, bodovací kritéria, výzvy nebo kritéria podmíněnosti vytvořila stav,... více

Jak složité je vyznat se v dotačním koglomerátu, ukázaly nedávné výsledky kontroly NKÚ.

EKONOMIKA: Novela vodního zákona

1.6.2018
Novelu vodního zákona, která je v současné době v legislativním procesu, provází celá řada pozměňovacích návrhů, přičemž argumentace pro a proti je... více

Provozovatelé malých vodních elektráren lobbují za své zájmy nesprávnými údaji.

ROZHOVOR: Levné české potraviny...

23.5.2018
Myslím, že hlavním důvodem té paniky je obecná odtrženost zejména lidí z měst od procesů probíhajících v přírodě a neznalost té problematiky. Navíc... více

Prší víceméně stále stejně, jen jsou srážky jinak rozložené v kalendářním roce a mají jiný charakter.

POLITIKA: Není to zas tak špatná volba

21.5.2018
Dlouhodobý nepříliš velký zájem politických stran v naší zemi o problémy, výzvy, rizika a potřeby našeho zemědělství vyústil do paradoxní situace -... více

Obsazení postu ministra zemědělství Tomanem je aktuálně nejlepší řešení.

LESNICTVÍ: Za kůrovcovou kalamitu nemůže jen počasí

18.5.2018
Hledání viníka hrozící plošné kůrovcové kalamity v našich lesích, které se stalo tento týden dominantním zemědělsko-lesnicko-environmentálním... více

Situace do současného stavu dozrávala dlouho.

BIOPALIVA: Jak dál? Nejlépe nijak

10.4.2018
Naše probouzející se česká krajina již brzo tradičně zežloutne velkými lány řepky olejné, což bude jistě, stejně jako v letech předchozích, impulsem... více

O biopalivech 2. či 3. generace jsou opět vzbuzována falešná pozitivní očekávání.

EKOLOGIE: Naše lesy

21.2.2018
I když se v poslední době objevují informace o riziku ohrožení lesních porostů v naší zemi kůrovcem, řeší se ve společnosti spíše téma ohrožení... více

Máme v lesích mnohem větší problém než přemnožené divočáky.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Farma roku

22.12.2017
Je to veskrze smutný příběh - po celou dobu téměř tři desítek let od listopadu 1989 prezentují naše média svým divákům, posluchačům a čtenářům téměř... více

Jak by mělo vypadat skutečné české tradiční zemědělství.

PRÁVO: Jak je to s těmi neidentifikovatelnými pozemky?

7.12.2017
Bývaly doby, kdy měla naše země evidenci vlastnictví půdy a jejího užívání možná v nejlepším pořádku na světě. více

Z médií se mohla veřejnost dozvědět, že je tu několik procent neidentifikovatelných pozemků.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Krácení dotací

3.11.2017
Varování těch, kteří kritizovali strategii ministerstva zemědělství ve vyjednávání o podobě Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2020, které... více

Pro velké zemědělské podniky je to po roce 2020 prakticky jisté.

EKOLOGIE: Vodní nádrže 2017

13.10.2017
Vzhledem k tomu, jak často se v tuzemských médiích řeší v současné době problematika sucha, klimatických změn a možného nedostatku vody v naší zemi v... více

Rozpor mezi realitou a mediálním obrazem problémů.

EKOLOGIE: Máme se bát mikroplastů v pitné vodě?

19.9.2017
Všudypřítomné igelitové pytlíky na cokoli vyskytující se kdekoli, stejně tak jako časté záběry na moře a oceány, v nichž značná část výrobků z plastů... více

Kontaminace životního prostředí takovými produkty je značná, plasty jsou všude kolem nás.

LESNICTVÍ: Ekologický certifikát...

12.9.2017
Když jsem zhruba před měsícem poukázal na souboj o vliv nad českými lesy prostřednictvím certifikace, zvedla se velmi agresivní vlna mediálních... více

Naše vlastníky lesů přijde certifikát FSC nejméně na miliardu.

ZEMĚDĚLSTVÍ: Dotace jako škůdci

6.9.2017
Nejsem si zcela jist, zda je tak hodně důležitou součástí hodnocení ministrů ČR podle toho, jak jsou schopni díky nastavení svých dotačních programů... více

Česká republika by měla akceptovat změny v zemědělské politice EU.

POLITIKA: Zemědělci přijdou o miliardy

5.9.2017
Tvrdošíjnou obhajobou dotací pro velkoplošné průmyslové zemědělství v ČR přijde český venkov, včetně zemědělství, paradoxně s vysokou... více

Jaké následky má politika ministerstva zemědělství.

LESNICTVÍ: Částečně ohlodaná kost

15.8.2017
Že je byznys v českém lesnictví „poslední neohlodaná kost“, zaznívalo v minulosti především v souvislosti s tendry státního podniku Lesy České... více

V českých lesích se rozhořel (nesmyslný) boj o certifikaci dřeva.

POLITIKA: Zásadní je redukce byrokracie

8.8.2017
Především za poslední čtyři roky vládnutí stávající koalice neskutečně narostlo množství zákonů a především podzákonných norem, které bez jakékoli... více

Za poslední čtyři roky neskutečně narostlo množství zákonů a především podzákonných norem.

POLITIKA: Bilance ministra zemědělství trochu jinak

21.7.2017
Z dosud prezentovaných informací týkající se bilance činnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky musí mít našinec nutně dojem, že se po posledních... více

Jurečkovy preference jsou v zásadě návratem k předlistopadovému pojetí zemědělské výroby.

VODA: Nové studně a vrty?

30.6.2017
Stejně jako už pravidelně v předchozích letech zasáhlo i letos naší zemi období sucha, respektive několik dní za sebou bez větších dešťových srážek... více

Tohle občany rizikových lokalit před nedostatkem vody nespasí.

PŘEHRADA: Vyděrači ve vedení obce

15.6.2017
Zdánlivě téměř dvacet let se táhne spor o způsob protipovodňové ochrany obcí na řece Opavě, symbolizovaný plánovanou přehradou v Nových Heřminovech.... více

Za každý rok odkladu řešení v Nových Heřminovech zaplatíme všichni více peněz.

VĚDA: „Schengen“ živočichů a rostlin

8.4.2017
Bakterie Xylella fastidiosa, která aktuálně děsí pěstitele okrasných i hospodářských rostlin na území naší země, není a do budoucnosti jistě nebude... více

Zabijácká bakterie je jen jedním z důsledků globalizace.

POTRAVINY: Chceme rovné chutě

10.3.2017
Selský rozum říká, že v identickém obalu potravin by měl být vždy zabalen výrobek stejného složení, a je-li tomu jinak, jde o metodu klamání... více

Původcem dvojí kvality potravin je často sám spotřebitel.

PRÁVO: Stavební zákon

2.3.2017
Je-li naše země v něčem na posledním místě na světě v rychlosti rozhodování, pak jsou to nepochybně procesy spojené se stavebním řízením. O tom, že... více

Poslanci odmítají údržbu drobných protipovodňových staveb.

EKONOMIKA: Soumrak biopaliv 1. generace... a co dál?

17.2.2017
Ambiciózní, byť to správné přídavné jméno by mělo být spíše „lobbistický“ projekt EU prosadit jako povinnou alternativu klasických pohonných hmot... více

Nesmí nastoupit stejná hloupost jako využití řepky, cukrovky nebo obilí.